פתח תקווה 29.07.22

m y n e t p e t a h t i k v a . c o . i l 0 3 - 9 3 0 9 9 4 0

0 3 - 9 3 0 9 9 4 0

0544200819 שוקי יועץ נדל"ן

להשכרה בכפר גנים ג' מ"ר, קומה א', מעלית שבת, 14 מ"ר, מ.שמש 132 , ' חד 5 חניות , לטווח ארוך 2 חד' חדשות. מפרט עשיר ומפנק, 4 גבוהה, דירות לכל דירה חניה, מרפסת שמש.. ועוד. מחיר החל מה ש"ח 2,350,000 למכירה בבן צבי , המכירה החלה !!! דירות חדשות לגמרי בפרויקט התחדשות עירונית ברמה

בבת גנים היוקרתית דו משפחתי, מ"ר, 270 מ"ר, בנוי 500 מגרש יחידת דיור, + ' חד 6 , מפלסים 3 כניסה נפרדת, מושקעת וממוזגת

במרכז העיר בקניון ברוך למכירה חנות מ"ר 30

באורנית המבוקשת בית קרקע דו משפחתי, ש"ח 4,500,000 עם יחידת דיור נוספת

תיווך אהרל'ה מומחה לדירות ירושה פתח תקווה 4 חיים עוזר

דרוש/ה סוכן/ת 054-6516191

למכירה מגרשבשעריה מ' 1270 0505-318817

)1987 (משנת

ך ו

נ א

י

ח

ח

ה

נו

נ

ת

ח

א

י ז

ם

ר

כ

ל

למכירה בכפר מעש מגרש חקלאי פרטי מ', 600 ש"ח 500,000 0505-318817

למכירה ליד רח' ברנדה, מ', 400 דופלקס מפואר, מעלית וחניה ש"ח 4,500,000 0505-318817 למכירה/להשכרה בחיים עוזר ובמרכז העיר מבחר חנויות 0505-318817 י להשכרה ביהודה הלו מרפסת + ' חד 2 גדולה, אחרי שיפוץ כללי, פינוי באוקטובר ש"ח 3,300 054-5959902 למכירה במוהליבר חד' קומה ב' 5 מושכרת לדירת שותפים 0522-948691

להשכרה ברוטשילד חדרים, 12 מתאים לעובדים זרים, קומת קרקע 054-5959902

למכירה בברקוביץ מ' 37 חנות ש"ח, 950,000 28 חנות בחיים עוזר ש"ח 1,450,000 ' מ 0505-318817

מרכז לרפואת שיניים מתקדמת

תעודת אחריות שנים 5- ל

למכירה בכץ חד', קומה ב', 4 בפינוי בינוי,

במרכז העיר דירות, לכל מטרה. 3 + חצר גדולה + ' מ 130 חנות ש"ח , 11,000 להשכרה ש"ח, מיועד לבניה רוויה 20,000,000 למכירה 0505-318817

התחייבות למחיר הנמוך ביותר בארץ

למכירה/השכרה במרכז העיר מ' , 250 , משרדים מ' (מושכר) 220 משרדים מעלית וחניות, מיידי 0505-318817 ש"ח סופי 1,900,000 0505-318817

נמאס לכם מתותבות? יש פתרון! נמאס לכם משיניים ניידות? יש פתרון! אצלנו תקבלו רפואת שיניים איכותית עם אחריות לכל טיפול לשביעת רצונו של הלקוח. אצלנו מעבר לטיפול יש חשיבות עליונה לשירות, לחיוך, ולתחושה הביתית.

להשכרה בבנייני בסר פ"ת מ', קומה שלמה/ 1320 חניות 17 + מחולק 0505-318817 054-8639960 להשכרה בהדר גנים חד' 5.5 מיועד לגן ילדים/ לכל מטרה 052-2948691

למכירה בקריתאריה דונם זכויות בניה + 054-8639960 ש"ח לדונם 280,000 0505-318817 למכירה ליד הירקון דונם , 11 מגרש חקלאי, פרטי ,

למכירה באחד העם

חד', 3.5 מ.שמש מעלית וחניה 0522-948691

29.7.2022 ˆ ידיעות פתח תקוה, בקעת אונו 26

Made with FlippingBook Annual report maker