פתח תקווה 29.07.22

‡Žƒ” < 9 ˜…Š” <…‡ 12)

…‡—• ‹>ƒ‰ <…‡ 40 ‘ƒ•— ‹–•

Š>Œ 500 ‡€ <…‡ 8 ‚‰Œ

–†‡Š 1 Š‰‡Œ <…‡ 3 ‚‰Œ

˜ƒŠƒ€ ˜ƒ…Š” <…‡ 25)

‹ƒŠ‚‡ ƒ‰ <…‡ 25)

˜‡ŽŠŒ ˜ƒ~’ƒ• 2 Š>Œ 550)

˜ƒ’ƒŒ ˜ƒ‡’Œ <…‡ 20)

‚ –‡‡Ž —• <… 2 <…‡ 30)

8 B ‹‡Šƒ€‡ ƒ‰ <…‡ 30)

˜ƒ˜ ŽŽ~ ƒ‰

‡Žƒ” ˜ƒ‡…ŠŒ 2

‡•ƒ• ˜ƒ‡•— <…‡ 10 Š‡€–

ƒ„Œ ˜ƒ‡•— <…‡ 100)

‡ŒŠŒ ‚‡•–Œ ˜…Š”

…–’ Š†‡–• —€Œ †• ŠŒ

˜ƒƒ –

€ƒ’ ‹‡Œ •–„Œ Œ> 30

˜ƒ‡Žƒ” –‡‡Ž ˜ƒ…Š” <…‡ 20)

ƒŠ‡‡Ž …Šƒ— ˜ƒ’Œ <…‡ 8 <Œ

<…‡ 6 ‡Ž’‡ ˜‡–‰

‹‡‡Ž„ƒ~ ‡ŽƒŠ•Œ

˜ƒ‡’Œ <…‡ 100)

‚’—~ ˜‡•— <…‡ 15)

‹‡Žƒ€Œ <… 2

BASIC

‹ƒ‡ŽŒƒŠ~ ‡– <Œ

Œ> 30 Œ”Ž ƒŠ‡Ž

—‡Š€Ž‡~ ˜ƒ‡Ž˜ 10 ˆƒ–~

R31 ‹ƒ‡ŽŒƒŠ~ ˜ƒ‡Ž˜ 5 (105)

R29 ‹ƒ‡ŽŒƒŠ~ ˜ƒ‡Ž˜ 10 (58)

˜ƒ–ƒ‚Œ –• < 10 ˜…Š” <…‡ 8)

˜ƒ…‡—• –• < 7 ˜…Š” <…‡ 8)

‚Ž‡Ž’ Ž‡–’ Šƒ–• <…‡ 6)

†–~Œ ˜ƒ~’ƒ• 3 Š>Œ 500)

˜ƒ•–‡ ‡Ž‡‰

•~ ˜—–Œ –‡‡’ƒ–•‡Œ

 D 90

 D 90

 <… 2 D 90

 D 5

 D 5

 D 5

†‡–’Š …>— 3  ‹‡†‡–’ 30 Š ‚—…Œ‚Š ˜ƒŽƒŒ˜‚ 23:00 ƒ ˜—‚ ˜~”Œ < 45 —>”ƒŒ 8:30-14:00 <ƒ ‹ƒ‡ 9:30-21:00 <‚ <~ ‚…‡˜’ ˜ƒ— | 1-700-502-401 ”Œ‚ ‘•ƒ˜ ‹‡ŒŠ— ‹‡„–~Œ ‚–‡‰Œ‚ ‹‡”Œƒ ˜ƒ…Ž‚ –…~Š ƒ—ƒ… ‹‡–…Œ‚ –”ƒŒ Š‰Œ ‡~ŠŒ <…‡ 3000 ‹ƒŒ‡Ž‡Œ ”Œ— ‹‡–”ƒŒ …ƒ•ŠŠ €ƒ ƒ˜ƒ~Œ ‹‡†‡–’ 3  ‹‡”Œ‚ ˜~ ˜ƒŽ—Š ƒ~ •‡’‚Š ˜‡~—– ‚–…‚ ‹‡’‡Ž €”ƒŒ ‚…Ž‚ ‡Ž’Š –‡…Œ ‘‡ŽŠ ‘‡ŽŒ ˜ƒŽ˜—‚Š ‹‡‡ƒ— ‹‡–‡…Œ‚ƒ ˜ƒ‡‚ ‡~ŠŒ‚ –Œ€  ƒ~ … Š † ˜ Š‰

3

ידיעות פתח תקוה, בקעת אונו ˆ 29.7.2022

Made with FlippingBook Annual report maker