רמת גן 17.3.23

מצטרפים היום ונהניםמהטבות לשנה!

׳120 מצטרפים לרשת המגורים ׳עד ונהנים מחבילת הטבות לשנה הכוללת: חשמל, מים, ארנונה, טלוויזיה רב ערוצית אינטרנט מהיר וארוחות צהריים במסעדת הבית.

, כפוף לתנאי ההתקשרות עם החברה ולתקנון המבצע. 30.4.2023 *למצטרפים חדשים בלבד, בתוקף עד לתאריך

* 6120

ראשון לציון | הוד השרון | תל אביב בפריסה ארצית: ירושלים | נס ציונה | קרית מוצקין | - מודיעין בקרוב

13 ידיעות תל אביב, רמת גן ˆ 17.3.2023

Made with FlippingBook - Online catalogs