רמת גן 17.3.23

תחזוקת הבית ותיקונים כלליים במחיר לכל כיס נוב"ה הנדימן

בס"ד

תעודת אחריות שנים 5- ל

)1987 (משנת

י.רמת גן 16 מודעה לוח , כלכליסט 1.5"

חוק תכנון ובניה הריני להודיעך בזאת, כי הוגשה לוועדה 1965 לחוקהתכנון והבניה, התשכ"ה - 149 הודעה לפי סעיף הועדההמקומיתלתכנון ובניהרמת-גן מספר 10 מגרש: 11 חלקה: 7277 גוש: , רמת-גן 66 המקומית לתכנון ובניה רמת גן, בקשה למתן היתר להקלה. ברחוב: רא"ל חיים בר לב מהות הבקשה: על גבי קרקע לא מובנה מבקשים לבנות בית מגורים חדש, חצי מדו-משפחתי בצד הצפוני הכולל: 202200933 הבקשה: בקו בניין צידי, צד צפוני. 10% . הקלה של 1 לחוק התו"ב: 149 קומת מרתף, קומת קרקע, קומה ראשונה וחדי יציאה לגג. הקלות לפי סעיף . הקמתחדרמכונותעבורבריכתשחיהבמרווח 4 . ניודשטחי מחסן מקומתהקרקע לקומהא'. 3 .-3.16 . הנמכתמפלסחצראנגליתלגובה 2 . 6 מ' מגבול המגרש. 2.15 . הקמת בריכת שחיה לא מקורה במרווח אחורי (מז') במרחק 5 מ' מגבול המגרש. 1.00 אחורי (מז') במרחק מ' מגבול המגרש. כל המבוקש לעיל הינו על דעת המבקש ובאחריותו. 0.65 הקמת בריכת שחיה לא מקורה במרווח צידי (צפ') במרחק בעל הקרקע או הבניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בתכנית הבקשה בצורה מקוונת באתר הועדה המקומית רמת גן, בארכיב המסמכים של הבקשה להיתר דרך חיפוש מהיר. במידה ויש התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, ימיםמתאריך פרסוםההודעה 15 רשאי להגישלוועדההמקומיתלתכנון ולבניהרמת גן התנגדותמנומקתבכתב. ההתנגדותתתקבל במשך בכבוד רב, הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת-גן בעיתונות ו/או ממועד קבלת מכתבנו ותובא לדיון בפני הועדה לתכנון ובנייה רמת-גן.

מרכז לרפואת שיניים מתקדמת

נמאס לכם מתותבות? יש פתרון! נמאס לכם משיניים ניידות? יש פתרון! אצלנו תקבלו רפואת שיניים איכותית עם אחריות לכל טיפול לשביעות רצונו של הלקוח.

במחירים הוגנים

אצלנו מעבר לטיפול יש חשיבות עליונה לשירות, לחיוך, ולתחושה הביתית 51 ,66 ,68 ,70 ,82 : הגעה בתחבורה ציבורית * התקנת גופי תאורה * החלפת מסנני מים * הרכבת מדפים LCD * תקנת זרועות * תליית מראות * הרכבת ברזים ועוד... מקצועיות ואמינות התקנת רשתות ליונים צביעת בתים

ך ו

נ א

י

ח

ח

ו נ

ה

נ

ת

ח

א

י ז

ם

ר

כ

ל

, צומת רח' השומר, בני ברק 117 ז'בוטינסקי

055-2493300

לא בשבת

אופיר איטום כל סוגי האיטום התזות מולטי גג א איטום גגות מרוצפים א איטום מקלחות א התקנה תיקון מרזבים וחיזוקי שיש א

קבלן רשום ברשם החברות מס' קבלן 32967

איטום ביריעות ביטומניות א איטום קירות ומקלטים א איטום אדניות א ריסוס קירות באפוקסי א איטום בריכות ומאגרי מים א איטום חלונות ותפרים א

מבצעים בדיקות ליקויי איטום בבניה חדשה וישנה א וליווי משפטי חוות דעת קבילה לבית משפט א שיפוץ ושיקום מבנים חיצוניים א

חברתינו עובדת עם: משטרה, בתי מלון, בנקים, משרד הבטחון, צה"ל וגופים נוספים

אחריות על כל עבודה

אוטם מורשה מכון התקנים

053-4343160 אופיר שרות מקצועי ואמין www.ofir-itum.co.il

27 ידיעות תל אביב, רמת גן ˆ 17.3.2023 31 גן ידיעו ל ביב, ר ˆ 21.4.2022

Made with FlippingBook - Online catalogs