רמת גן 17.3.23

והמבחר | הצבע ים | הע י צ וב | הפי נ וק | הנ וחות | האי כות

מערכ ות ישיבה וספות שזלו נ ג

כ ו רסאות טלו ו י ז יה מפנקות

עור מפוארת ₪ 6,900

קלאסית ₪ 4,980

צרה במיוחד ₪ 4,400

תוצרת קנדה

קומפקטית ₪ 4,400

מפנקת ₪ 5 , 200

מבחר סלונים מעוצבים וסלונים נפתחים באיכות גבוהה

MADE I N CANADA

מ פ ו א ר ו ת י ש י ב ה מ ע ר כ ו ת

מזרנ י שי נה

ארו נ ות אי כ ות מעוצב ים

מזרן טו רו נטו 140/190 אורטופדי

מזרן מונטריאול 140/190 ארגונומי

ל ש י נ ה נ פ ת ח י ם ס ל ו נ י ם מז רן ו נקו בר 140/190 מפנק

מבחר מזרנים אורטופדים: קפיצים, לטקס, ויסקו

מבחר ארונות במידות וצבעים על פי בחירה

חדר י שי נה ומיטות ז ו ג י ות

ספות אי רוח ומיטות נ וער

מ פ נ ק ו ת ט ל ו ו י ז י ה כ ו ר ס א ו ת

דו מושבית קומפקטית נפתחת למיטה זוגית

י י ח ו ד י ם ס ל ו נ י ם ש ו ל ח נ ו ת

6 הש נ י חס ן המל ך , עקר ו ן קר י י ת

ספת אירוח מעוצבת נפתחת למיטה כפולה

1 1 :00-20:00 : שבת

10:00- 14 :00 : ‘ ו

10:00-20:00 : ’ ה - ’ א

w w w . r e l a x o n . c o . i l

מבחר מיטות זוגיות ומיטות מתכווננות

אספקה מהירה • תשלומים נוחים • מבצעים מיוחדים

ט.ל. ח

לניווט

ר י לקס ו ן - ח נ ו ת ה י ב ו א ן , רמת ג ן 10:00 - 13:00 ' ו 10:00 - 19:00 ' א' - ה 96-100 רמת גן, ז'בוטינסקי

WAZE חפשו ב- "רילקסון רמת גן"

Made with FlippingBook - Online catalogs