ראשון 13.01.23

ויש יש צל

6,900 4.5 x 2 מידות החל מ- ₪ 6,900 4.5 x 2 מידות החל מ- ₪ החל מ- 4.5x2.5 י ו

19 ידיעות ראשון, רחובות ˆ 13.1.2023

Made with FlippingBook flipbook maker