ראשון 13.01.23

רחובות ׀ פרידה ממייסד קהילת חב"ד בעיר

הוא ייסד אתחב"ד ברחובות והקיםעם רעייתו שפרה ז"ל קרן גמילותחסדיםשפועלתבעיר כבר עשרותשנים ‰ פעמים רבותשילםמכיסו כדי להאכיל נזקקים ולמרותמיליוני השקליםשעברו תחת ידיו, העדיף חייםפשוטים, התגורר בדירהקטנה בבניין ורכב על אופניים ‰ תלמידיו ומכריו של הרב אריה לוין שנפטר בשבתשעברה, מספריםעל האישהגדול והעניו שהיה הרבאריה לוין נפטרחודשיים לאחרמותרעייתו

אביגיל קדם

עם כניסת השבת שעברה נפטר הרב אריה לוין, מייסד 78 בגיל קהילת חב"ד ברחובות ואחד

מהאנשים המשפיעים בקהילה בעיר. הרב הלך לעולמו כחודשיים לאחר רעייתו, וש ־ ניהם היו ידועים כאנשי חסד בעיר. בלוויה שנערכה במוצאי השבת השתתפו מאות אנ ־ שים, שם גם התקבלה ההחלטה על המשך גמילות החסדים שלו, כדי שזו לא תאבד לעולם. הרב אריה לוין נולד בברית המועצות, הגיע לישראל כילד קטן, כאן נשא לאישה את שפרה ולאחר חתונתו התיישב ברחובות. הוא נמנה עם הגרעין המייסד של קהילת חב"ד ברחובות שהייתה אז בראשית דרכה. מאז שנוסדה הקהילה, היה הרב לוין מש ־ פיע גדול בה ושימש כגבאי בבית הכנסת חב"ד בעיר. לאורך השנים כיהן כמורה בי ־ שיבת תומכי תמימים בלוד והיה אחראי על חלוקת הסיוע של כולל חב"ד בעיר רחובות. סמוך למיטתו "יהודי שהיה מעמודי התווך של קהילת ," 1970 חב"ד ברחובות מימי ראשיתה בשנת סיפר השבוע תלמידו שחר שאער. "לפני שהיה תלמוד תורה חב"ד ברחובות היינו נוסעים ללוד לתלמוד תורה, הוא היה המו ־ רה שהכין אותנו לישיבה וניהל את גמי ־ לות החסדים של הקהילה. הוא היה אחראי על התלושים לפני החגים, בתמיכה במ ־ שפחות ובגמ"ח הכספי, עשרות שנים הוא טיפל בנושא במסירות וביום רביעי שעבר כששאלו מי יכול לבוא ולהיות איתו בבית הרפואה, אני הגעתי". שאער משמש כליצן רפואי, בנוסף לע ־ בודתו כמפתח במשרד החינוך, "אבל לבוא ליהודי כזה בתור ליצן? החלטתי לבוא מעט שונה, ובאתי למחלקה בתל השומר לשיר

"כשהוא היה בבית החולים, התקשר אדם שצריך עזרה, כמה שקלים לקנות דברים למשפחה, הרב מיד התקשר לבן שלו והסביר לו כשהוא בקושי מדבר, איפה יש תלוש לתת לאותו אדם"

jem צילום: חברת | ' הרב לוין בצעירותו עם הרבי מילובביץ

הרב אריה לוין ז"ל

שים שחסד ונתינה היו החמצן שלהם, זה לא דבר שהם עשו אחרי שדאגו לעצמם". חי בצניעות כולם דיברו בלוויה על כך שמדובר באדם שמיליוני שקלים התגלגלו תחת ידיו, אך הוא חי חיים פשוטים, חי בבניין רגיל ונסע על אופניים ברחבי העיר עם סל. "ומה לא היה לו בסל? סיפר לי אחד האנשים שמ ־ תעסק במכירה של דברים מוזלים לפסח, שבכל שנה כשהיה סוגר את רשימות ההזמ ־ נות מהמשפחות הרב אריה היה נכנס, בודק משפחות מסוימות ואומר שהן לא הזמינו מספיק כי אין להן כסף, הוא ביקש עוד ארגז של תפוחים או תפוחי אדמה ומוסיף אותו, וגם משלם חלק מהחשבון, ככה בלי שאף אחד ידע, בלי רעש ובלי צלצולים הוא דאג למאות משפחות בעיר". בלוויה, כשהרב גלוכובסקי נפרד ממנו, הוא דיבר בשם המשפחה והקהילה על ההח ־ לטה שאת הנתינה הזו אי־אפשר להפסיק, על כן הוקמה קרן בשם חסדי אריה ושפרה והקרן תמשיך את מפעל החיים שלהם ות ־ דאג לכל הנזקקים פה בעיר". ¿

איתו שירים. סיפרנו סיפורים וניגנו ניגוני חב"ד והוא בקושי דיבר", הוא מספר. הוא מספר כיצד הטלפון של הרב צלצל כשהיה אצלו, "והוא נמצא במיטת חוליו ומ ־ תקשר בן אדם שצריך עזרה, כמה שקלים לקנות דברים למשפחה, אז הוא אומר אוקיי, מתקשר לבן שלו ומסביר לו כשהוא בקושי מדבר איפה יש תלוש לתת לאותו יהודי שי ־ בוא אליו. ממיטת חוליו הוא דאג לאנשים, והטלפון צלצל שוב. הוא חיזק גם במילים, הוא היה יהודי של מסירות נפש ולכן ראינו את כל חברי הקהילה באים ומלווים אותו לכבוד אחרון, שם גם התקבלה ההחלטה שכל משפחה תיתן משהו כדי שנמשיך את פעילות החסד, שחס ושלום לא תיפסק". שאער מספר שהרב היה ידוע בכך שנסע לכל מקום בעיר באופניים עם סל בכל צד, האחד בימין והשני בשמאל. "סל מלא מצוות היה לו". מפעל חסד זוגי אריק ליפסקר מחסידות חב"ד רחובות ומקורבו של הרב אריה, מספר שהרב ואש ־ תו שפרה, שנפטרה בפתאומיות מאירוע

מוחי לפני שמונה שבועות, היו מפעל חסד של זוג אחד. "בכל שבוע היא מטל ־ פנת למשפחות שמוכנות לארח, מקבלת פניות של אנשים שאין להם איפה לאכול בשבתות ועושה את התיווכים. הבית שלהם מעולם לא היה בסעודת שבת בלי אורחים. שנה את קרן גמילות 40 הרב הקים לפני החסדים של הקהילה, אותה ניהל עד יומו האחרון". בניו של הרב סיפרו איך גם בימיו האח ־ רונים המשיך לדאוג לרווחת האנשים, וגם כשנשאל דברים שקשורים למשפחה היה עסוק כל־כולו בדאגה לתושבי העיר. "לא ־ חרונה הוא חש חולשה כללית, לחץ הדם היה מאוד נמוך ופינו אותו לבית חולים, שם ראו שהוא סובל מזיהום בדם ואת הזיהום הזה הוא לא שרד", מסביר ליפסקר. שבוע לפני שנפטרה שפרה, היא הרגי ־ שה שהיא מתעייפת וביקשה למסור את כל הרשימות שלה כדי שתימצא לה מחליפה. "אחד הדברים שראיתי במו עיניי הוא שבל ־ וויה שלה, הרב אריה ניגש לרב גלוכובסקי ואמר לו: 'כבוד הרב, עוד לפני שמטפלים בלוויה, צריך למצוא מחליפה, מי תתעסק בהכנסת אורחים ושיעורי תורה?' אלה אנ ־

רחובות ׀ המסמך והמחלוקת

האופוזיציהתקפההשבועאתאישור מסמך הקובעאתמדיניותהעירייה בעשור הקרוב בתחוםהתכנון והבנייה, בטענה כי אינו מחייב: "למה לבזבז משאביםעל מסמךשאינו מחייב?" ‰ העירייה: "המסמך ישמשכמפת דרכים" מסמך המדיניותאושר, אבל הואלאמחייב

עת יעדים, אין תקציב, אין לוח זמנים. איפה התייחסות לדיור בר השגה ולתוספת שט ־ חים ירוקים?". מהעירייה נמסר: "מי שמלינים על המס ־ מך אינם מבינים ככל הנראה את מהותו של מסמך מדיניות. גם אם אינו סטטורי, לאחר אישורו של המסמך בוועדה המחוזית הוא ישמש כ"מפת דרכים" תכנונית השקופה לציבור שעל פיה תמשיך לקדם העירייה את התכנון העתידי בעיר". ¿

אך חברי האופוזיציה שהתנגדו לתוכנית טוענים שלא כך יש לקדם את התכנון והב ־ נייה בעיר. "המסמך אינו מחייב. זוהי לא תכנית מתאר, ככה לא בונים חומה, ככה לא מקדמים תכנון לעיר כל כך משמעותית", אומר יו"ר האופוזיציה מתן דיל, "בשביל מה השקעתם כספי ציבור ועמלתם על מסמך שלא שווה את הנייר עליו הוא נכתב?" חברת המועצה איטל בציר־אלשיך הוסי ־ פה: "זאת לא תוכנית אסטרטגית, אין קבי ־

הפוטנציאליות בעיר. בפעימה השנייה יחידות דיור. המסמך 9,900־ מימוש של כ מתייחס לכל אספקט בחיים בעיר. כך למשל הוא קובע כי בתי ספר על־תיכוניים יוקמו בפאתי העיר, שמירה על מערכת השטחים הפתוחים, הנחיות ליצירת מרחב פתוח בא ־ זורי פינוי־בינוי ושילוב חצרות במוסדות הציבור, פיתוח מוקדי תעסוקה, שינוי ייעוד שטחים חקלאיים למבני ציבור ותעשייה ועוד.

אביגיל קדם

מתנגדים 5 קולות מול 7 ברוב של אושר בשבוע שעבר מסמך שיקבע את מדיניות העירייה בקשר לתכ ־

נון ובנייה בעיר בעשור הקרוב. מדובר במ ־ סמך שאיננו סטטוטורי ומשכך אינו מחייב על פי חוק, המציג את המדיניות בשתי פעי ־ 7,200־ מות, בפעימה ראשונה ניתן לממש כ יחידות דיור ממלאי תוספת יחידות הדיור

20

13.1.2023 ˆ ידיעות ראשון, רחובות

Made with FlippingBook flipbook maker