ראשון 13.01.23

נקודה למחשבה

/ דקל בנ ו /

/ סודוקו /

/ תשחץ /

8 7

6

3

גרימת טורח, הפרעה

פגיעה בלתי הוגנת )6,4,3(

נהר באפריקה

חודש אזרחי

קמין התמעט

תכשיט לצוואר

שאר בשר )5,4(

מחזאי אירי

מילת בקשה

נחל אכזב

9

2 5

אנקול הוציאו מן המים

9

6

6 9

מסוגי הכובעים

4 5

9 7

)3,3( נציגים

9

5 1

העלה על הכתב בד עדין

באיטיות ובכבדות

סימן בקלפים

תחביב

מצבת זיכרון

3

6

7

3 7

4

גורם למישהו לדבר

מצב המחייב בחירה קשה

2 7 9

4 3 6

מספרי יורם קניוק קערה רחבה ונמוכה

גורם להכבדה מיותרת

ידיד, חבר סחב, משך

קאוצ'וק

יחידת צאן

, מבלי לחזור על אף ספרה 9- ל 1 יש למלא את הספרות בין . לסודוקו פתרון אחד בלבד 3×3 בטור, בשורה ובריבוע של

/ פתרונות / לשבוע שעבר

מדינה באפריקה

כפר אמנים )3,3( בארץ

מוסתר מעון

מין נדנדה לשכיבה שניים

בעל קשר של גורם ותוצאה

נתנה נדבה

4 3 9 5 2 8 1 6 7 8 6 2 4 7 1 9 3 5 5 1 7 6 3 9 2 8 4 6 5 8 3 1 2 4 7 9 2 9 3 8 4 7 6 5 1 1 7 4 9 5 6 3 2 8 9 4 6 7 8 3 5 1 2 7 2 5 1 6 4 8 9 3 3 8 1 2 9 5 7 4 6

תכיפות, שכיחות צינור הבליעה

שגרתי

מספיק עיר בקפריסין

יישוב בחבל )5,3( בנימין

מוצאו מיוון העתיקה קיבוץ בשרון

משקע חורפי מדפדף

מרמטכ"לי )3,4( צה"ל

בכעס רב )3,4(

סל, טנא שלחופה

דבר שטות

נעימות, רכות השתוממות

ממציא הטלפון

שיח הדפנה שנף

חרש עץ

קציצת בשר טחון עב

)3,4( לא שפוי בלתי אפשרי

מחבר "דודי שמחה" )3,1(

תקריש

בשר שהוכן על האש

קלטו בעיניהם

בזיליקום ממיני הבקר

חוט עבה

חוט ברזל

נשטף במים תו נגינה

קידומת הולנדית

אחד הטעמים

מפוחד ביותר

גניבה, עושק

אולם, ברם

ראשוני, חלוצי

הר בגליל העליון

25 ידיעות ראשון, רחובות ˆ 13.1.2023

Made with FlippingBook flipbook maker