ראשון 3.3.23

רמתאליהו: פונה מתחםהקרוואנים ראשון לציון ׀ התחדשות עירונית

רחובות: משאית זבל עלתה באש

לאחר שמשאית אשפה עלתה באש ברחובות בגלל סוללת לי ־ תיום שהושלכה לפח, בעירייה מזכירים כי כדי למנוע אסונות וסכנת חיים, יש להשליך סו ־ ללות משומשות למתקני מיחזור פסולת אלקטרונית הפרוסים ברחבי העיר. בשבוע שעבר, בעת שגרת איסוף האשפה מרחבי העיר, הבחינו עובדי אגף חזות העיר כי משאית הזבל עולה באש. לאחר כיבוי השריפה, לוחמי האש הצליחו לזהות כי מקור האש הגיע מסוללת ליתיום שהושלכה לפח האשפה. סוללות ליתיום הן סוללות חד פעמיות שמורכבות מתרכובות של מתכת ליתיום או מליתיום טהור. סוללות מסוג זה מספ ־ קות זרם גבוה מאוד במהירות רבה. התכונה הזו הופכת את הסוללה לשימושית, אך במק ־ ביל גם מסוכנת מאוד. לעיתים, סוללות ליתיום נוטות להתחמם יתר על המידה ואף להתפוצץ, במקרים חריגים סוללות לי ־ תיום עלולות לגרום לכוויה כימית. אביגיל קדם

מתחםהקרוואנים בשכונההוותיקהפונה במלואו ובמקומו ייבנו בקרובשני בנייניםחדשים, 2025 דירותמתוכם לטובת דיירי בנייני הרכבתהישנים ‰ צפי אכלוס: סוף 22

אביגיל קדם

שלב נוסף בפרויקט ההתחדשות העירונית ברמת אליהו: הקר ־ וואנים האחרונים שנותרו במתחם

הקרוואנים ברחוב זינר פונו, ובמקום יחלו בקרוב העבודות לבניית שני בניינים בני 22 יחידות דיור, מתוכן 72 עשר קומות ו־ לטובת המשפחות המתפנות מבנייני הרכ ־ בת הישנים בשכונה. את הבניינים תבנה מינהלת המגורים של משפחות של אנשי קבע 50 צה"ל לטובת שיתגוררו במקום, כאשר הצפי לאכלוס הוא .2025 עד סוף במקביל, לאחרונה החלו במקום העבודות לסלילת כביש חדש שיהווה ציר מרכזי נוסף לשכונה; שדרוג התשתיות והסדרה של דר ־ כים קיימות במטרה לאפשר זרימה תנוע ־ תית ובטיחותית בתקופת עבודות הבנייה. ציר האורך החדש הנוסף שיהיה מרחוב בן צבי ויתחבר לרחוב זינר, כולל מקטעי כביש חדשים: חיבור רחוב זינר לרחוב יאנוש קורצ'אק והמשכו לרחוב יאנוש קורצ'אק; חי ־ בור לרחוב הרב נורוק; חיבור של רחוב הרב

במקביל החלו עבודות לסלילת

פינוי הקרוואנים בשכונה ׀ צילום באדיבות העירייה

כביש חדש שיהווה ציר מרכזי נוסף לשכונה וכן שדרוג התשתיות והסדרת דרכים קיימות

כיום, 2,700 יחידות דיור במקום 5,600־ כ שדרוג התשתיות במקום, סלילת מערכת כבישים עם שבילי אופניים, סלילת נתיבי תחבורה ציבורית, הקמת מדרכות רחבות והסמיכות לרכבת הקלה ולתחנת מטרו. בזכות אלה נחשבת כיום שכונת רמת אליהו לאחת השכונות המבטיחות למשקי ־ עים, ומומחי נדל"ן מעריכים כי המחירים בשכונה צפויים לעלות בשנים הקרובות בעשרות אחוזים - הרבה בזכות פרויקט ההתחדשות העירונית". ¿

נורוק (כיום רחוב ללא מוצא) לרחוב ש"י עגנון מצפון; ובהמשכו חיבור של רחוב ש"י עגנון (כיום רחוב ללא מוצא) לכיוון צפון לר ־ חובות תורה ועבודה ורחוב בן צבי. זאת בנוסף לחיבור של רחוב תורה ועבודה (כיום רחוב ללא מוצא) לרחוב יצחק בן צבי לכיוון מזרח. ציר האורך המתוכנן ישפר את יכולת הב ־ נייה החדשה בשכונה ויאפשר זרימת תנועה טובה באופן משמעותי מהמצב הקיים כיום. יצוין כי השכונה עתידה לעבור בש ־ נים הקרובות מתיחת פנים עם בנייתן של

חדש! חדש! חדש!

משתלה בין הכרמים מול מזכרת בתיה

מבחר עשיר של עציצים צמחי בית וצמחי גן קערות פורחות מבחר כלי נוי ועוד...

050-5205716 | 08-8622993 משתלה בין הכרמים , פתוחים גם בשבת 8:00-16:00 כל יום

14

3.3.2023 ˆ ידיעות ראשון, רחובות

Made with FlippingBook Annual report maker