ראשון 3.3.23

המחשה: שאטרסטוק | תובע עשרות אלפי שקלים

צלילים צורמים ראשון לציון ׀

מוזיקאי תובעאישה: שפכהעליי מיםבהופעה קלידן מראשון לציון שהוזמן להופיע באירוע פרטי בדירה באשקלון תובעאתהשכנה בבניין, בטענהששפכה דליי מים עליו ועל הנגנים והרסה להם ציוד רב ויקר

גז הפלפל שריסס הגיע לבית משפחת הסב והסבתא והנוכחים בו החלו להשתעל ולהקיא, והזמינו ניידות של מד"א למקום על הנגנים ועל הציוד ברשותם שכלל מחשב נייד, אורגן, כבלי חשמל והגברה בשעה 22:50 השכנה שפכה דלי מלא במים על הזמר והוסיפה לשפוך דלי נוסף

. 23:00 באירוע עד לשעה השכנה שפכה דלי מלא במים 22:50 בשעה על הזמר והוסיפה לשפוך דלי נוסף על שאר הנגנים ועל הציוד שהיה ברשותם שכלל מחשב נייד, אורגן אירועים מקצועי, כבלי חשמל, הגברה, מערכת קונקט ומכשירים נוספים. כתוצאה מכך הציוד נהרס והנגנים והזמר הושפלו מול כל האורחים שצפו במ ־ תרחש. שוטרים הוזמנו למקום על ידי בעלי הדירה בעקבות האירוע ואלה הנחו אותם להגיש נגדה תלונה במשטרה וכך עשו. הציוד כולו נזרק לפח למרות ניסיונות לתקנו, הנגן נטל הלוואה כדי לרכוש ציוד מחדש לפרנסתו, אך נאלץ להתפשר על ציוד יד שנייה ברמה נמוכה מהציוד שהיה לו, כדי שיוכל להמשיך להתפרנס. לטענתו ניסה להגיע להסכם פשרה בין הצדדים, אך האישה טענה שהיא נמצאת במצב נפשי לא טוב ולא נענתה לפניותיו. ז � שקלים עבור הנ 34,600 כעת הוא תובע קים שנגרמו לו ואובדן הציוד אותו נאלץ לרכוש מחדש. ¿

אביגיל קדם

תושב ראשון לציון, קלידן במק ־ צועו, הוזמן להופיע באירוע פרטי של שבע ברכות בבית משפחה

באשקלון. האירוע התרחש בגינת הבית שהייתה חשופה לחלונות ומרפסות השכנים שנמצאים מעל הגינה. על פי כתב התביעה שהוגש השבוע בבית משפט השלום בראשון לציון, כבר בתחילת הערב פנתה השכנה דרך מרפסת ביתה לב ־ עלי האירוע ולצוות הנגנים שהיו בהכנות אחרונות והודיעה בצעקות שהיא מתכוונת להזמין משטרה ושהיא לא מתכוונת לאפ ־ שר את שמחתם בכל דרך שתידרש ממנה. לדברי הנגן, הוא וצוותו נדהמו מהסי ־ טואציה ומשנאת החינם ושאלו את בעל המקום על פשר התנהגותה. הוא אמר להם בתגובה שמדובר בשכנה שכולם סובלים הגיעה משטרה למקום, 22:00 ממנה. בשעה בחנה את עוצמת הרעש והודיעה לבעלי הדירה שהוא סביר, לכן יהיה מותר להמשיך

אגרתקודש ב"ה, יום שלישי, שהוכפל בו כי טוב, פ' ואתה תצוה גו' חוקת עולם לדורותם. שבעה באדר, ה'תשל"ט. ברוקלין, נ.י. אל כל בני ובנות ישראל בכל מקום ומקום מכ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח

בפועל כדבעי, דכל מצוות פורים, כולל מקרא מגילה ברוב עם ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, ובפרט - לאלה הנמצאים בבתי: מושב זקנים, בית רופאים, בית האסורים, שהם זקוקים לעזר מיוחד בכל זה, אשר משרשי מצוות אלו אחדות כל היהודים, היפך , ומפורד וביטול הטענה שהם עם אחד מפוזר ומצוה גוררת מצוה: קיום כל התורה כולה במשך כל השנה כולה. ויקויים בכאו"א בתוככי כל אבנ"י: ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, כפשוטו של מקרא, וכן כדרשת חז"ל: אורה זו תורה כו' ויקר אלו תפלין, ולקיים ולקבל כל זה עליהם ועל זרעם. ומסמך גאולה בהמצב דאכתי עבדי אנן בגלות ובעקבתא דמשיחא לגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, אשר אז אזכרה מקדם פלאך - כימי צאתך מארץ מצרים - ויקויים אראנו נפלאות, מסמך ממש ובלשון הידוע ומפורסם: מיד הן נגאלין. בכבוד ובברכה נ. ב. יום ה' ר"ח ניסן. מובן שכהנ"ל - הנה עתה בתוקפו עומד בנוגע למבצעי פסח, וה"ז מעניני ימים אלה - שתי שבתות לפני החג וביום זה נאמר: החודש הזה לכם גו' (פסחים ו, א), דהי' צריך להתחיל התורה בזה, ובפרט יום חמישי ויום ר"ח - שהם ימי כניסה, ו"לך כנוס את כל היהודים" - לימים שלפני חה"פ ויום א' דחה"פ נאמר.

ה' עליהם יחיו שלום וברכה! מעניני ימים אלה וע"פ מאמר והוראת חז"ל אין מזרזים אלא להמזורזין, באתי בזה עוה"פ אודות ההכנות למבצעי פורים וביתר שאת וביתר עז, וכההוראה שהיתה בימים ההם: לך כנוס את כל היהודים - מנער ועד זקן טף ונשים - כן תהי' לנו - כינוס ואיחוד כזה, לתפלה וללימוד התורה ובמיוחד לתשב"ר ובפרסום גדול וגם ע"י "מרדכי" - כל גדולי עמנו - שבדורנו עצמם ולקיום המצוות ובקרוב ממש נזכה כי יבטלו ומלכתחילה כל התכניות הבלתי מתאימות, אשר ישנם כאלה שמתכננים לפגוע, היל"ת, ולגרוע בשלימות תורתנו הקדושה, בשלימות עמנו עם קדוש ובשלימות ארצנו הקדושה, אשר עליהם נאמר: עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו א־ל כי כל תכניות אלו הן היפך תורתנו תורת אמת ותורת חיים, היפך דבר השם זו הלכה, אשר היא - חוקת עולם לדורותם. כניסת ואיחוד כל היהודים במיוחד לפעולות בענינים שהזמן גרמא ובהם: בהכנות ככל הדרוש, ולאחר זה בימי הפורים בקיום

שכונת רמב"ם:

אישום: ריססאת השכניםבגז פלפל

כתב אישוםהוגש נגד תושב השכונהשריססאתמסדרון הקומה בגז פלפל במטרה למנועמפגשמשפחתי אצלשכניו

השעה הייתה שעת לילה מאוחרת, ובאותן , עשה 15 נסיבות אחד מילדי המשפחה, כבן דרכו לתוך הבניין ופגש את הנאשם. הנא ־ שם איים עליו ואמר: "אם לא תתקדם אני אביא לך אגרוף", והילד צחק ונכנס לבניין. בהמשך לאותה תקרית הנאשם יצא מדיר ־ תו, ריסס גז פלפל בתוך הבניין ונכנס חזרה לביתו. גז הפלפל הגיע לבית משפחת הסב והסבתא והנוכחים בו החלו להשתעל ולה ־ קיא, והזמינו ניידות של מד"א למקום. בני המשפחה קיבלו טיפול רפואי אך כתב האישום כולל רק אישום בגין איומים ולא עבור תקיפה בגז פלפל. ¿

אביגיל קדם

השבוע הוגש כתב אישום נגד תושב העיר ראשון לציון בשנות לחייו שהחליט לרסס את 30 ה־

מסדרון הקומה בה הוא גר בגז פלפל, ככל הנראה כדי להפסיק מפגש משפחתי בבית שכניו. על פי כתב האישום שהוגש השבוע בבית משפט השלום בראשון לציון, בחודש יולי האחרון בני משפחה וילדיהם ביקרו את הסב והסבתא שגרים באותה הקומה עם הנאשם בבניין בשכונת רמב"ם בעיר.

WWW.OTZAR770.COM לעיון בספריית "מכון הרבי - אוצרו של משיח" | 629 ' נדפס בלקוטי שיחות חלק ט"ז ע

נעתק בקונטרס אהב"י ע"י). אסת"ר פ"ח, ז. כינוס . . לתפלה וללימוד התורה . . לתשב"ר . . ע"י "מרדכי": מעלת תפלתם - ראה אסת"ר פ"ט, ג. לימוד התורה לתפלה וללימוד התורה ובמיוחד לתשב"ר: שלהם - ראה שבת קיט, ב. וראה בארוכה ד"ה וקבל הנ"ל. כמ"ש (תהלים ח, ג) מפי עוללים ויונקים יסדת עוז גו' להשבית אויב ומתנקם. לתשב"ר . . יבטלו: אדם כשר באותו הדור . . ושמו מרדכי. "מרדכי": ראה אסת"ר פ"ז, יג (בסופו): וכמו שהי' בימים ההם שהגזירה היתה על י"ג אדר ובכ"ג סיון שלפניו כבר יבטלו ומלכתחילה: נכתב ונשלח בשם המלך לבטלה (אסתר ח, ט־יג) ועוד לפני זה בט"ו בניסן בטל הקב"ה את הגזירה למעלה (אסת"ר ספ"ט), ובמגילה (שם, סע"ב): גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליו. ישעי' ח, י. וראה אסת"ר פ"ז, יג (קרוב לסופו). עליהם נאמר: שבת קלח, ב. דבר השם זו הלכה: שבת פח, א. בימי הפורים . . כל התורה כולה: ראה תו"א ד"ה וקבל. שערי אורה שם. בימי הפורים . . התורה . . כל השנה כולה: .321 ' . חי"א ע 1283 ' ראה לקו"ש ח"ד ע דכל מצוות פורים: ראה לקוטי לוי"צ אגרות ע' רסז ואילך. פורים . . אחדות: ראה מג"א או"ח סתר"צ סקכ"ג: אע"ג שיש לו ק' אנשים מצוה לקרותה מקרא מגילה ברוב עם: בצבור משום ברוב עם וכו'.

אולי י"ל גם לריבוי סוגי עם: מוקפי חומה, עיירות, כפרים. וראה ד"ה מגילה ברוב עם: נקראת, תרכ"ט. אסתר ט, כב. ומשלוח . . לאביונים: ראה פע"ח שער הפורים פ"ו. סידור האריז"ל שם. ובכ"מ. של"ה מס' מגילה מנות . . מתנות: שלו בסופה. ראה מנות הלוי לר"ש אלקבץ על משרשי מצוות אלו אחדות . . ביטול הטענה . . מפוזר ומפורד: מג"א. של"ה תושב"כ פ' תצוה (שכט, ב), ועוד. אסתר ג, ח. עם . . ומפורד: אבות פ"ד מ"ב. מצוה גוררת מצוה: אסתר ח, טז. ליהודים . . ויקר: מגילה טז, נ. וראה שערי אורה קרוב לסופו. כדרשת חז"ל: ע"פ אסתר ט, כז־לא. ולקיים . . זרעם: מגילה ו, סע"ב. ומסמך . . לגאולה: שם יד, א. אכתי עבדי אנן: תהלים עז, יב. אזכרה מקדם פלאך: מיכה ז, טו. וראה אוה"ת נ"ך עה"פ. כימי . . נפלאות: רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ה. ובלשון הידוע:

פרש"י עה"פ בראשית א, ז. ובאוה"ת (בראשית לג, ב. משפטים ע' א'קנז. ועוד) יום . . טוב: מקשר זה עם טוב לשמים ולבריות (קידושין מ, א). להעיר שקביעות פורים בשנה זו היא ביום השלישי. יום שלישי: ראה קידושין שם. פיה"מ להרמב"ם פאה בתחלתה. מכתב כ"ק אדנ"ע בס' שהוכפל . . טוב: המאמרים תש"ט ע' יח. מכ' ומאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר שם. ועיין פרש"י שם בסופה - דגם העבר נעשה טוב. חל סדר תצוה בשבוע שחל בה ז' אדר וכו' (מאור עינים פרשתנו. פ' ואתה תצוה . . שבעה באדר: ועוד. נתבאר בשיחה לפ' תצוה-ז אדר). שייכות ואתה תצוה לפורים - ראה ד"ה וקבל היהודים תרפ"ז ספ"ג ואילו (סה"מ ואתה תצוה: ואילך). ד"ה זה דשנת תשל"ח. 182 ' תשי"א ע פרשתנו כז, כ־כא. ואתה . . לדורותם: להעיר מאו"ת להה"מ ריש פרשתנו: מלשון צוותא וחיבור שתחברם אליך תצוה . . כינוס: מכל וכל. שבשבעה באדר מת (משה) ובשבעה באדר נולד (מגילה יג, ב. וש"נ). טושו"ע או"ח שבעה באדר: סתק"פ סוס"ב. ושייך לפורים - ראה מגילה שם. נתבאר בשיחה שם. במדב"ר פ"ז, ו. וראה מכות כג, א. מאמר . . חז"ל: לך . . היהודים - מנער . . ונשים אסתר ד, טז. לשון הכתוב אסתר ג, יג. .161 ' להעיר מתורת הבעש"ט: הנני מעיד עלי כו' (ס' השיחות תש"ג ע כנוס את כל . . יבטלו:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

058-4601770 HISACHDUS.CO.IL

16

3.3.2023 ˆ ידיעות ראשון, רחובות

Made with FlippingBook Annual report maker