ראשון 3.3.23

נקודה למחשבה

/ דקל בנ ו /

/ סודוקו /

/ תשחץ /

2

4

5

פרא התעטף, לבש

מתמרן ופועל בזהירות רבה )6,3,4(

ידיעה באמצעי התקשורת

משל לפער קטן מאוד )5,4(

דיודה פולטת אור

סוג של עז בר

ותיק מלחמה

יחדיו

אי יפני

תשורה

4

8 9

5

6

9 2

בבואה כהה כלי לזריית תבואה

3

2 9

1

5

4

אחד הצבעים

עיר בארה"ב

8 3 5

1

עיר נמל במצרים )4,4(

אגרו כוחות סיטואציה

בירת וייטנאם

חבר ממשלה

8

4 8

9

בר מינן

6 7

הפחתת גובה

4

9

3

7

נוטל חלק

קש מעוך ורך קומיקאית ישראלית

, מבלי לחזור על אף ספרה 9- ל 1 יש למלא את הספרות בין . לסודוקו פתרון אחד בלבד 3×3 בטור, בשורה ובריבוע של

מילת ברירה מאורת חיות

הוראה מחייבת

בסתר, בחשאי

חוט עבה

/ פתרונות / לשבוע שעבר

עובד אדמה, איכר גלב

שם תכשיט לגופו

נחפזים

קטן בכמות, זעום אות הניצחון

עשרת אלפים

לא החלטי

2 1 5 3 7 9 8 4 6 8 6 9 5 2 4 1 7 3 4 7 3 8 6 1 2 9 5 6 4 1 9 8 5 3 2 7 7 5 2 1 3 6 4 8 9 3 9 8 2 4 7 6 5 1 5 2 4 7 1 3 9 6 8 1 8 7 6 9 2 5 3 4 9 3 6 4 5 8 7 1 2

מעוין (בלעז) מלחין גרמני

עברה ונעלמה

אחד השוואים דה פקטו, למעשה

מושב באזור )5,3( אשדוד

עשוי שכבות התחמם מאוד

בכה בכי מקוטע דהיינו

מושב ליד קריית )4,3( מלאכי

מנגנון לוויסות אנרגיה

ג'מוס מקלעת פרחים

הדר, פאר

מעורר פליאה היעדר ספק

מספר הצדיקים טנאים

חי במים

כפן

חוסר נימוס )3,4( מסימני הניקוד

כלי פריטה גרניט

עוף חופים

נצח

)2,2( נציג נרתיק של חרב

משמשים מיובשים

מאכל מתוק לקינוח

מלך שייקספירי

ואקום

סוכן חשאי אבי הבעל

מסולם הצלילים

שכל

וולטמטר )3,2(

סגר הרמטית

בן צעיר

עיוני, מופשט

מכבד

32

3.3.2023 ˆ ידיעות ראשון, רחובות

Made with FlippingBook Annual report maker