אשדוד 17.05.24

צ ב

ע ח

מ

ם י י

צ נ

י

מ

ם

זה ויקטורי!

פרטים נוספים 13 בעמוד 11

4

17.5.2024 ˆ ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום

Made with FlippingBook - Online catalogs