אשדוד 17.05.24

קצו של החינוך הממלכתי ברובע ו'

הלן גלבר ארגנה פעילויות חברתיות וטקסי זיכרון, ישראל קטורזה נפגש עם המנהלת תמי חיון ביום הולדתו, החברות הכי טובות יוליה חיים וג'ני שרווצביין הכירו בכיתה ה', וויקטור שבצ'נקו חזר למוסד בספטמבר יעבור בית הספר שהוקם בשלהי 1- ב ‰ האהוב כאבא לחינוך החרדי: "עשינו הכל כדי לשמור עליו" 60- שנות ה רגע לפני שהשער זיכרונות ננעל: מבית ספר הראל

שבצ'נקו: "אחד האבות הוא נכה ויהיה לו קשה לשלוח את בנו לבית ספר מרוחק מחוץ לרובע"

/ אלי לוי //

בשנת הלימודים הקרובה ייסגרו לצמיתות שעריו של בית ספר הראל ברובע ו' שחינך דורות של תלא א � שנים. למרות המ 55 מידים במשך -כ - מצים של הצוות החינו י לשמור על 116 המוסד הוותיק לומדים בין תליו תלמידים מ יתה א' עד ו' והרישום לשנה הבאה פחת. מבחינת העירייה ההחלטה על סגירתו והעברת המבנים לחינוך החא רדי היתה בלתי נמנעת.

הספר לחינוך החרדי של חסידות גור. באותה שנה החל תהליך דומה בבית הספר הממל תי-דתי יד שבתאי והורים משני מוסדות החינוך פתחו במאבק ויצאו להפגין נגד המהלך של העירייה. גורלו של בית ספר הראל נחתם אמור, 2025 ועתידו של יד שבתאי יו רע ב לאחר שהעירייה תבחן שוב את מצבו. קטורזה ושלפניק בחצר למרות שהסוף היה ידוע מראש נצבט לבה של חיון: "זה היה מו בית עבורי. הייתי מגיעה לעבודה מוקדם בבוקר מבלי לדעת מתי אסיים. לפעמים נשאא רתי לעבוד אל תוך הלילה, ך שבית הספר היה חלק מחיי. הילדים שלי ראו אותי פחות מהתלמידים". 1978 חיון הגיעה לבית הספר בשנת נשואה טריה ושימשה מורה במשך ל � מונתה למנהלת ו 1996 שנים. ב- 18 פני שבע שנים פרשה לגמלאות. בשלהי הונתה היא ראתה את השינוי שחל בצא ביון של הרובע. "הירידה ברישום היתה

האו ל וחוגי העשרה. בר אז נחשבתי לתלמידה דומיננטית ולקחתי חלק פעיל בארגון טקסים ופעילויות חברתיות". גלבר נז רת בערגה בימים שבהם היתה סובלנות הדדית בין התושבים החילונים לדתיים: "גדלתי בבית מסורתי אבל למדתי בהראל שהיה בית ספר חילוני. באמת ובתמים היה מקום ל ולם, בין היתר הודות לצוותי החינוך שהיו מש א מם ומעלה". גם ממלא מקום ראש העיא רייה גבי נפו זו ר חסד נעורים לבית הספר ולפני מספר שנים אירח את תלא " שבבעלותו בעורף 207 מידיו במתחם " הנמל והרצה להם על עבודתו. בימי הזוהר פעלו ברובע ו' שני בתי ספר ממל תיים (שקמים והראל) ושני בתי ספר ממל תיים-דתיים (שילה ויד שבתאי). בעשור האחרון שהמאזן הדא מוגרפי ברובע השתנה לטובת המגזר החרדי פעלה גלבר בניסיון למנוע את סגירת מוסדות החינוך הממלתיים. "רובע ו' עובר תהליך של התחרדות ולאט לאט מתרוקן מאחרוני התושבים החילונים והמסורתיים", היא אומרת. הוסב חלק ממבנה בית 2022 בשנת

"ניסו לעשות ה ל די להציל את בית הספר", אמרה השבוע באב המנהלת לשעבר תמי חיון. "נפתחה מגמת רפואה בשיתוף בית חולים אסותא ובית הספר הפך למוסד על אזורי די למשוך אליו תלמידים מחוץ לרובע, אבל המציאות היתה חזקה יותר". יו"ר ועד ההורים ויקטור שבצ'נקו שלמד בהראל בילדוא תו ושלח לבית הספר המוערך את בנו, נפרד: "זה סוף עידן". הארוחות בחדר האוכל בית ספר הראל ששו ן ברחוב אברהם בניהולה של 1969 שפירא נפתח בשנת ברוריה ביבי, יקירת העיר שהל ה לעוא למה לפני שלוש שנים. בשני העשורים הראשונים למדו בבית הספר תלמידי העולים מצפון אפריקה ומגיאורגיה ששו נו בשי ונים של הדיור הציבורי. "זה היה מוסד עם מסורת מפוארת", מסא פרת חברת המועצה הלן גלבר שלמדה בבית הספר. "ז ור לי לטובה יום הלימוא דים הארוך ש לל ארוחת צהריים בחדר

הבוגר ישראל קטורזה. חומרים מהילדות צילום: | גבע טלמור

אורית קוסטנטינו / עורכת גרפית ראשית: לימור תורג'מן / עורכת: דפנה בר און / רכזת מנהלה: ריקי בן לולו / רכזת לוח: אסנת גרשוני / מנהלת העיתון: מרכז גרפי, ידיעות תקשורת גרפיקה: הילה מדינה / רכזת מודעות: דפוס ידיעות אחרונות בע"מ הדפסה: שלום חכמון / מנהל הפקה ותפעול:

רונן פדידה, ענת מוסברג, צילום: | הסטנדאפיסטים בשער: פרטי מאינסטגרם צילום: | אביגיל עוזי, סער פסח ‰ רועי ממן

8

17.5.2024 ˆ ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום

Made with FlippingBook - Online catalogs