אשדוד 3.3.23

בשורה לתושבים: הכרטיסים יוזלו המאבק על פארק המים ביבנה:

ראשהעירייהסיכםעםהנהלתהמקום כי תוגדל מכסת כרטיסי הכניסה לתושבים והמחיר יירד ‰ במקביל תיבדק עםהקאנטרי 80־ משפטיתהעיסקהשנעשתה בשנותה

אלי לוי

תהלוכת עדלאידע ללא הפסקה מופעים של דמויות, נגנים ואמני רחוב מופע מוזיקלי: ”יוסף המתופף” ״פיקוח אירוני״, צילומי ״גרין סקרין״ פסטיבל “פסלים חיים״ פעילויות יצירה לכל המשפחה תענית אסתר 6.3 - יום שני קריאת מגילה לאורך כל היום בלילה 02:00 עד

מאבק תושבי העיר בהנהלת קאנ ה טרי העירוני נושא פירות: עיריית יבנה תמנה יועץ משפטי שיבחן את ההסכם ההיסטורי שבעקבותיו הוקם , ובסיום הוא יגיש את 1985 הקאנטרי בשנת מסקנותיו המשפטיות. כמו כן הובטח על ידי ראש העיר רועי גבאי למנהיגי המחאה שהשטח המדובר יצא להסדרה. עוד הוחלט כי תושבי העיר יוכלו לזכות בכרטיסים מו ה זלים בקיץ שימכרו בקרוב. המחיר קפץ ה � שנים ניהלה את הקאנטרי עמותה ש 35 קימה את המועדון על קרקע ציבורית, אותה קיבלו מהעירייה בשנות השמונים. הנהלת העמותה קבעה את מחירי המנויים, שינו את התעריפים בהתאם לצרכיהם והגבילה את כניסת האורחים בשבתות. אולם כשהגיעו עשרות אלפי תושבים נוספים לעיר עלתה הדרישה למתחמי נופש וספורט. במק ה ביל החליטה הנהלת העמותה להעלות את דמי המנוי באלף שקלים כך שעלה קרוב שקלים מה שהעלה את חמתם של 7,000־ ל תושבי השכונות שהכריזו מלחמה על המ ה קום. במהלך המאבק גילו התושבים שהעי ה רייה החכירה לעמותה את המבנה לתקופה אלף שקלים לשנה. 12 שנים תמורת 49 של עד השלמת עבודת היועץ סיכם ראש העירייה כי תוגדל מכסת כרטיסי הכניסה אחרי תקופה ארוכה מאוד שלא היה יו"ר למועצה הדתית ביבנה, הש ה בוע סוף סוף נפל הפור: לוי איטח, מי שהיה עובד בנק לאומי לשעבר, מונה להיות יו"ר המועצה הדתית. הוא יחליף את יצחק מוסאי שסיים לפני שלוש שנים את תפקידו ומונה מחדש בכל פעם באופן זמני. הסיבה לכך היא שבכל פעם התחלפו בתקופה הזו ממשלות זמניות ולא ניתן היה למנות יו"ר קבוע. מדוע הכל התעכב בתקופתו של ראש העיר הקודם צבי גוב ארי ז"ל, אושרה באופן עקרוני מועמדותו של חבר המועצה עו"ד דורון מלכה מסי ה עת 'יבנאים'. למעשה, כבר היו לו את כל החתימות, רב העיר והשר לענייני דתות, מה שהיה חסר זה ביצוע הליך של יועצת המשפטית והכל התעכב. אלא שאחרי הב ה חירות הכל השתנה, גבאי מונה לראש עיר, מלכה עבר לספסלי האופוזיציה. "מצר אני על כך שראש העיר בחר להתעלם ולהשליך אלי לוי

היומיים עבור תושבי יבנה, בכפוף לתפוסה ובמחיר מוזל ביחס למחירי כניסה בפאר ה קי מים אחרים. מחיר כניסה לתושב עומד שקלים ובמו"מ שהחל בין הצדדים, 100 על הסכימו בהנהלת הפארק להפחית את הס ה שקלים, כשאנשי המחאה דורשים 78 כום ל־ שקלים. 60־ להפחיתו ל ד"ר טל מימרן ממנהיגי המחאה: "מדובר בצעד ראשון לתיקון אחרי עשרות שנים של אי סדרים ועוול כלפי אוכלוסיות רבות בעיר. נמשיך ללוות את התהליך עד לסיומו בשביל לוודא שאינטרס הציבור ישמר". כעת מצפים מנהיגי המחאה כי הנהלת העי ה רייה תשתף אותם במינוי היועץ ושקיפות לגבי הגדלת מכסת הכרטיסים. 12 שנים עבור 49- פארק המים. הוחכר ל אלף שקלים לשנה

2 פרטים בעמוד

צ ב

ע ח

מ

ם י

צ נ

י

מ

ם

נמצא יו"ר למועצההדתית לאחר תקופהארוכההוחלט: לוי איטח ימלאאתהתפקיד

בויקטורי רחובות אשד ד

פרטים נוספים 13 בעמוד

צילום: עירית יבנה | גבאי, איטח ומוסאי

את רעיון 'הרכב המועצה הדתית' בו ייש ה בו נציגי הסיעות החברות במועצת העיר אשר בעדו הצביעו", אמר מלכה. המינוי של איטח קיבל את ברכתם של רבה של יבנה, הרב דוד אבוחצירא שליט"א ושל ראש העירייה, רועי גבאי, שאמר: "אני שמח שהסוגיה החשובה של תפקוד המוע ה צה הדתית זוכה למענה בדמותו של איטח שהינו אדם ראוי ובטוח בהצלחתו".

3.3.2023 ˆ ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום 20

Made with FlippingBook Ebook Creator