אשדוד 3.3.23

חשד: מנהל ניסה לרכוש נשקמחיילים חקירהסמויהשלשוטרי ימ"ר לכישחשפה כי מנהל מתחם הקורונה באשקלון חשוד כי נהג לפנות לחייליםשהגיעו להבדק והציע לרכושמהם נשקים, אמצעי לחימה וסמים

כלי הנשק שנתפסו צילום: דוברות המשטרה

בנוסף, החשוד דרש לפי החשד מהסוכן, שיספק לו רימוני רסס, חלקי נשקים ואמצעי לחימה נפיצים, תמורת אלפי שקלים אותם יעביר לידיו. "הוא ביקש לקנות ממני חלקי נשק ותחמושת בתמורה לכסף או סמים", סיפר הסוכן, "במהלך התקופה קניתי ממנו סמים מסוג חשיש, מריחואנה בכמויות גדולה בתמורה לכסף ופרטי אמל"ח שונים. לציין של פי בקשתו מכרתי לו רימוני רסס, כדורים וחלקי נשק צה"לי". M 16 של במהלך עסקת אמל"ח שביצע הסוכן עם החשוד, בה לקחו חלק שוטרי ימ"ר לכיש, מתפ"א, יחידת הכלבנים ויחידות מחוזיות, עברה חקירת המשטרה לשלב הגלוי, והח י שוד נעצר מיד לאחר שרכש פריטי אמל"ח נפיצים תמורת אלפי שקלים. בחיפוש שע י רכו השוטרים בביתו נתפסו שלושה רימוני רסס, חלקי נשק ואלפי שקלים בכסף מזומן. עם סיום חקירת החשוד במשרדי הימ"ר, הוא הובא להארכת מעצרו.

שמוליק חדד

שוטרי ימ"ר לכיש עצרו מנהל מתחם קורונה באשקלון שני י סה לרכוש נשק מחיילים שבאו להיבדק. שוטרי ימ"ר פתחו לפני מספר שבועות בחקירה סמויה נגד מנהל מתחם לבדיקות קורונה באשקלון, זאת לאחר שעלה נגדו החשד כי הוא מנסה לרכוש בדרכים שונות נשקים, חלקי נשק, אמצעי לחימה וסמים, ובהקשר זה אף נהג לפנות לחיילים במדים שהגיעו להיבדק במתחם. כחלק מהחקירה הסמויה נגד החשוד, רקמו ימ"ר לכיש בשיתוף עם יחידת מתפ"א, פעי י לות עוקץ, שבמהלכה הופעל סוכן (שוטר) סמוי שרכש את אמונו. במהלך תקופת פעי י לותו של הסוכן, בוצעו עם החשוד מספר עסקאות שבמהלכן סחר וסיפק לסוכן המש י י � ק"ג סמים מסוכנים מסוג מר 2 טרתי מעל חואנה וחשיש, חלקי נשק ואמל"ח.

אגרתקודש מכ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח

ב"ה, יום שלישי, שהוכפל בו כי טוב,

פ' ואתה תצוה גו' חוקת עולם לדורותם.

בפועל כדבעי, דכל מצוות פורים, כולל מקרא מגילה ברוב עם ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, ובפרט - לאלה הנמצאים בבתי: מושב זקנים, בית רופאים, בית האסורים, שהם זקוקים לעזר מיוחד בכל זה, אשר משרשי מצוות אלו אחדות כל היהודים, היפך , ומפורד וביטול הטענה שהם עם אחד מפוזר ומצוה גוררת מצוה: קיום כל התורה כולה במשך כל השנה כולה. ויקויים בכאו"א בתוככי כל אבנ"י: ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, כפשוטו של מקרא, וכן כדרשת חז"ל: אורה זו תורה כו' ויקר אלו תפלין, ולקיים ולקבל כל זה עליהם ועל זרעם. ומסמך גאולה בהמצב דאכתי עבדי אנן בגלות ובעקבתא דמשיחא לגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, אשר אז אזכרה מקדם פלאך - כימי צאתך מארץ מצרים - ויקויים אראנו נפלאות, מסמך ממש ובלשון הידוע ומפורסם: מיד הן נגאלין. בכבוד ובברכה נ. ב. יום ה' ר"ח ניסן. מובן שכהנ"ל - הנה עתה בתוקפו עומד בנוגע למבצעי פסח, וה"ז מעניני ימים אלה - שתי שבתות לפני החג וביום זה נאמר: החודש הזה לכם גו' (פסחים ו, א), דהי' צריך להתחיל התורה בזה, ובפרט יום חמישי ויום ר"ח - שהם ימי כניסה, ו"לך כנוס את כל היהודים" - לימים שלפני חה"פ ויום א' דחה"פ נאמר.

שבעה באדר, ה'תשל"ט.

ברוקלין, נ.י.

אל כל בני ובנות ישראל בכל מקום ומקום

ה' עליהם יחיו שלום וברכה! מעניני ימים אלה וע"פ מאמר והוראת חז"ל אין מזרזים אלא להמזורזין, באתי בזה עוה"פ אודות ההכנות למבצעי פורים וביתר שאת וביתר עז, וכההוראה שהיתה בימים ההם: לך כנוס את כל היהודים - מנער ועד זקן טף ונשים - כן תהי' לנו - כינוס ואיחוד כזה, לתפלה וללימוד התורה ובמיוחד לתשב"ר ובפרסום גדול וגם ע"י "מרדכי" - כל גדולי עמנו - שבדורנו עצמם ולקיום המצוות ובקרוב ממש נזכה כי יבטלו ומלכתחילה כל התכניות הבלתי מתאימות, אשר ישנם כאלה שמתכננים לפגוע, היל"ת, ולגרוע בשלימות תורתנו הקדושה, בשלימות עמנו עם קדוש ובשלימות ארצנו הקדושה, אשר עליהם נאמר: עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו א־ל כי כל תכניות אלו הן היפך תורתנו תורת אמת ותורת חיים, היפך דבר השם זו הלכה, אשר היא - חוקת עולם לדורותם. כניסת ואיחוד כל היהודים במיוחד לפעולות בענינים שהזמן גרמא ובהם: בהכנות ככל הדרוש, ולאחר זה בימי הפורים בקיום

חשד: צעיר מניצן הניח מטען חבלה בנתיבות מאז נרצח ראש ארגון הפשיעה בני שלמה האיזור לא שקט. הדבר בא לידי ביטוי במאבקים בין הארגונים השונים ובמאבקים פנימיים בתוך הארגון. גם אירוע 'הסו י לחה' שנערכה בין נגר לאנשי ארגון הפשע של עמוס לביא מרחובות שבעבר היו יריבים, לא הוסיף נקודות לנגר במסגרת ניסיונות השליטה שלו בתוך הארגון. על רקע זה חושדים במשטרה כי המעצר האחרון של אחד מאנשי הארגון של שלמה קשור לכך. ביום ראשון השבוע עצרו שוטרי היחידה המרכזית (ימ"ר) במרחב לכיש תושב ), שהיה מזוהה עם הארגון של בני שלמה, בחשד שהיה מעורב בהנחת 30 הישוב ניצן ( מטען חבלה בנתיבות בחודש שעבר. במשטרה חושדים כי הנחת המטען בוצעה על , אקדח 16 רקע סכסוך בין עבריינים. בחיפוש שנערך בביתו נתפסו שני רובי אם שהוחזקו בניגוד לחוק וכן אמצעים להרכבת מטען חבלה. בהמשך הוחלט להביאו לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום באשקלון שם ייחסה לו המשטרה עבירות נשק, החזקת נשק וקשירת קשר לביצוע פשע. אלא שבדיון עצמו נמנע נציג המשטרה מלחשוף פרטים בנוגע למעצר עצמו והחשדות הנוספים נגדו, יחד עם זאת האריכה השופטת מיטל חלפון נזריאן את מעצרו.

WWW.OTZAR770.COM לעיון בספריית "מכון הרבי - אוצרו של משיח" | 629 ' נדפס בלקוטי שיחות לק ט"ז ע

נעתק בקונטרס אהב"י ע"י). אסת"ר פ"ח, ז. כינוס . . לתפלה וללימוד התורה . . לתשב"ר . . ע"י "מרדכי": מעלת תפלתם - ראה אסת"ר פ"ט, ג. לימוד התורה לתפלה וללימוד התורה ובמיוחד לתשב"ר: שלהם - ראה שבת קיט, ב. וראה בארוכה ד"ה וקבל הנ"ל. כמ"ש (תהלים ח, ג) מפי עוללים ויונקים יסדת עוז גו' להשבית אויב ומתנקם. לתשב"ר . . יבטלו: אדם כשר באותו הדור . . ושמו מרדכי. "מרדכי": ראה אסת"ר פ"ז, יג (בסופו): וכמו שהי' בימים ההם שהגזירה היתה על י"ג אדר ובכ"ג סיון שלפניו כבר יבטלו ומלכתחילה: נכתב ונשלח בשם המלך לבטלה (אסתר ח, ט־יג) ועוד לפני זה בט"ו בניסן בטל הקב"ה את הגזירה למעלה (אסת"ר ספ"ט), ובמגילה (שם, סע"ב): גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליו. ישעי' ח, י. וראה אסת"ר פ"ז, יג (קרוב לסופו). עליהם נאמר: שבת קלח, ב. דבר השם זו הלכה: שבת פח, א. בימי הפורים . . כל התורה כולה: ראה תו"א ד"ה וקבל. שערי אורה שם. בימי הפורים . . התורה . . כל השנה כולה: .321 ' . חי"א ע 1283 ' ראה לקו"ש ח"ד ע דכל מצוות פורים: ראה לקוטי לוי"צ אגרות ע' רסז ואילך. פורים . . אחדות: ראה מג"א או"ח סתר"צ סקכ"ג: אע"ג שיש לו ק' אנשים מצוה לקרותה מקרא מגילה ברוב עם: בצבור משום ברוב עם וכו'.

אולי י"ל גם לריבוי סוגי עם: מוקפי חומה, עיירות, כפרים. וראה ד"ה מגילה ברוב עם: נקראת, תרכ"ט. אסתר ט, כב. ומשלוח . . לאביונים: ראה פע"ח שער הפורים פ"ו. סידור האריז"ל שם. ובכ"מ. של"ה מס' מגילה מנות . . מתנות: שלו בסופה. ראה מנות הלוי לר"ש אלקבץ על משרשי מצוות אלו אחדות . . ביטול הטענה . . מפוזר ומפורד: מג"א. של"ה תושב"כ פ' תצוה (שכט, ב), ועוד. אסתר ג, ח. עם . . ומפורד: אבות פ"ד מ"ב. מצוה גוררת מצוה: אסתר ח, טז. ליהודים . . ויקר: מגילה טז, נ. וראה שערי אורה קרוב לסופו. כדרשת חז"ל: ע"פ אסתר ט, כז־לא. ולקיים . . זרעם: מגילה ו, סע"ב. ומסמך . . לגאולה: שם יד, א. אכתי עבדי אנן: תהלים עז, יב. אזכרה מקדם פלאך: מיכה ז, טו. וראה אוה"ת נ"ך עה"פ. כימי . . נפלאות: רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ה. ובלשון הידוע:

פרש"י עה"פ בראשית א, ז. ובאוה"ת (בראשית לג, ב. משפטים ע' א'קנז. ועוד) יום . . טוב: מקשר זה עם טוב לשמים ולבריות (קידושין מ, א). להעיר שקביעות פורים בשנה זו היא ביום השלישי. יום שלישי: ראה קידושין שם. פיה"מ להרמב"ם פאה בתחלתה. מכתב כ"ק אדנ"ע בס' שהוכפל . . טוב: המאמרים תש"ט ע' יח. מכ' ומאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר שם. ועיין פרש"י שם בסופה - דגם העבר נעשה טוב. חל סדר תצוה בשבוע שחל בה ז' אדר וכו' (מאור עינים פרשתנו. פ' ואתה תצוה . . שבעה באדר: ועוד. נתבאר בשיחה לפ' תצוה-ז אדר). שייכות ואתה תצוה לפורים - ראה ד"ה וקבל היהודים תרפ"ז ספ"ג ואילו (סה"מ ואתה תצוה: ואילך). ד"ה זה דשנת תשל"ח. 182 ' תשי"א ע פרשתנו כז, כ־כא. ואתה . . לדורותם: להעיר מאו"ת להה"מ ריש פרשתנו: מלשון צוותא וחיבור שתחברם אליך תצוה . . כינוס: מכל וכל. שבשבעה באדר מת (משה) ובשבעה באדר נולד (מגילה יג, ב. וש"נ). טושו"ע או"ח שבעה באדר: סתק"פ סוס"ב. ושייך לפורים - ראה מגילה שם. נתבאר בשיחה שם. במדב"ר פ"ז, ו. וראה מכות כג, א. מאמר . . חז"ל: לך . . היהודים - מנער . . ונשים אסתר ד, טז. לשון הכתוב אסתר ג, יג. .161 ' להעיר מתורת הבעש"ט: הנני מעיד עלי כו' (ס' השיחות תש"ג ע כנוס את כל . . יבטלו:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

058-4601770 HISACHDUS.CO.IL

3.3.2023 ˆ ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום 26

Made with FlippingBook Ebook Creator