אשדוד 3.3.23

0 8 - 6 2 3 2 8 8 4

בס"ד

כל הנכסים באשקלון!

רן סננס 050-2342350

משרד הכרויות למטרת נישואין בהנהלת הראלה ישי

להשכרה משרד מרוהט מטר בפאר סנטר 35

בהרצוג וילה חלומית, פינתית, מושקעת, תקרה גבוהה, בריכה, מרתף, יח' דיור עם כניסה נפרדת

26 שנות ניסיון דיסקרטיות מוחלטת מומלץ לכולם! 30 שנות ניסיון דיסקרטיות מוחלטת מומלץ לכולם!

להשכרה, ברח' העבודה מסחר, מיקום מעולה, + משרדים מתחם חדש לחלוקה מ"ר 850 בהתאמה אישית עד

להשכרה/מכירה משרדים בפאר סנטר לחלוקה, בהתאמה אישית מ"ר 220 עד

חילוניים, מסורתיים, דתיים

לקבלת פרטים ולתיאום פגישות ייעוץ ללא התחייבות: 03-6565000 תל -אביב 08-6436111 באר -שבע 02-6222999 ירושלים 08-8651111 אשדוד

להשכרה באזור תעשיה הצפוני, מ"ר, 200 מ"ר פלוס חצר 100 מתאים לאחסנה

למכירה מגרש בברנע מ"ר 600 מיקום מעולה

למכירה מגרש בא.ת החדש באופקים דונם 2.5 מחיר מציאה

רוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם כאן

83-694-84 תלת אופנוע

8/4/2023 : טסט עד | ק"מ 41,000 125 נפח TRICITY ימהה | 9/4/2017 שנה

83-697-84 תלת אופנוע

12/4/2023 : טסט עד | ק"מ 64,770 125 נפח TRICITY ימהה | 13/4/2017 שנה

25-405-37 פרטי

מ"ר 2650 מבנה בגודל לאחסנה/תעשייה/מסחר מ"ר 5400 גודל המגרש להשכרה בא.ת דרומי אשקלון לפרטים נוספים: 050-5212550 | 08-6752233 |

28/6/2023 : טסט עד | ק"מ 151,000 1329 טויוטה יאריס נפח | 29/6/2016 שנה

25-404-37 פרטי

28/6/2023 : טסט עד | ק"מ 171,800 1329 טויוטה יאריס נפח | 29/6/2016 שנה

180026 אופניים חשמליים

2018 שנה

210063 אופניים חשמליים

2018 שנה

230088 אופניים חשמליים

08-6232884

2019 שנה

12:00 עד שעה 8/3/23 הצעות ניתן להגיש עד לתאריך כל הפרטים ותנאי ההצעה כמפורט באתר האינטרנט העירוני בכתובת: (בלשונית מכרזים – כלי תחבורה) www.ashdod.muni.il

45

ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום ˆ 3.3.2023

Made with FlippingBook Ebook Creator