שכונות 15.12.23

חדשות השכונה

הפרויקט קודם על ידי בית ליבלינג, מרכז עירוני לאדריכלות ומורשת, בשיתוף עם ממשלת גרמניה ומשרד הבינוי הפדרלי הגרמני פרויקט שיקום ובנייה לקהילת קיבוץ בארי

ברוח הזמן - המילה הכתובה בצל מלחמה סדרת מפגשים, פאנלים, שיחות ומופעים בהשתתפות אנשי רוח 10.12.23 האירוע יתקיים בין 19:00 בין השעות 14.12.23־ ל בבית אריאלה, שדרות 22:30 - , תל אביב־יפו. 25 שאול המלך מופע המבוסס על מכתבים שכ ​ ־ תבו במיוחד סופרים ואנשי רוח על מצב המדינה (בהם אתגר קרת, שהרה בלאו, יוסי סוכ־ רי ועוד). המופע בהשתתפות יוסי מרשק, אפרת בן צור, אלון פרידמן וערן צור. מפגש ספ־ רותי־מוזיקלי בין אשכול נבו למוזיקאית עלמה גוב, ופאנלים בהם ישוחחו סופרים וסופרות 7 על הספרות העברית אחרי באוקטובר, על כתיבת טראומה, על הדרום ביצירה, על משבר האינטלקטואלים ועוד. בין המ־ שתתפים בפאנלים: נעה ידלין, חיים באר, נועה מנהיים, שיר ראובן, אסף גברון, לאה איני, שמעון אדף, דורית רביניאן ועוד. המוזות לא שותקות - מופע בהשתתפות סופרות, יוצרות ומשוררות - קולות הנשים בעת הזו. בהנחיית תמר מור סלע. בהשתתפות: אסתי זקהיים, ילי שנר, יונית נעמן, תהל פרוש, ארנה קזין, קרני פוסטל (צ'לו), הכניסה ​.) ורד פיקר (קלידים לפאנלים ללא תשלום (על בסיס מקום פנוי). הכניסה למופעים ולאירועים המיוחדים בתשלום: ש"ח. 60 מחיר רגיל למופעים: מחיר למחזיקי ולמחזיקות דיגי־ ש"ח. 40 תל:

בקיבוץ בארי, בו הוצגה הגלריה כעוגן מרכזי למבנה שיוקם כסמל ל״רוח הקיבוץ״. הפרויקט אמור להתבצע כפרויקט משותף ליש־ ראל וגרמניה. בית ליבלינג ישתתף בתהליך כמ־ רכז העוסק במורשת הבנויה עם

עם פרוץ המלחמה, בית ליבלי־ נג כמרכז אדריכלות ועירוניות, בשותפות של עיריית תל אביב־יפו וממשלת גרמניה, קידם יוזמה בשי־ תוף משרד הבינוי הפדרלי, להקמת מבנה שיהווה עוגן תרבותי למרכז אמנויות עבור גלריית האמנות

של קיבוץ בארי שנחרבה ​ באוק 7 במהלך אירועי טובר. זאת מתוך תחושת שלי־ חות כגוף עירוני קהילתי שמוביל חשיבה הקשורה לפיתוח פיזי, תוך שמירה על המורשת המקומית, ומלווה בידע הזה גופים ארציים.

צילום: לירון מולדובן

נשיא המדינה ואנשי בית ליבלינג

בית ליבלינג יסייע בידע המקצועי, בהסברה ובחי־ לופי ידע מגרמניה שיתרמו לתה־ ליך. להרים את הכפפה שרון גולן, מנהלת מעבדת המחקר, החלה לקדם את הרעיון מול מזכיר המדינה, סורן ברטול, היו"ר של המרכז, אשר הרים את הכפפה יחד עם שרת הבינוי הפדרלית, קלרה גייויץ - שהביאו לאישור תקציב מיליון יורו לפרויקט שיקום 7 של ובנייה של מרכז שיהווה עוגן תר־ בותי לקהילת הקיבוץ. לאור חשיבות הנושא, הוחלט שה־ סכם השותפות יהיה בין נשיאי שתי המדינות ויהווה פרויקט דגל לסימון היחסים הבילטראלים בין שתי המדינות. ביום שני התקיים סיור משותף

ניסיון מעשי ותיאורטי באדרי־ כלות, בחילופי הידע עם גרמניה ובבניית שיח הנוגע לשיקום פיזי של קהילות. בית ליבלינג הוא מרכז עירוני לאדריכלות ומורשת אשר הוקם ביוזמת עיריית תל אביב־יפו וממשלת גרמניה. המרכז מבקש לדון בערכי האד־ ריכלות המודרנית ובעיר הלבנה כאתר מורשת תרבות עולמית בתל אביב־יפו, תוך הרחבת השיח על שימור ועירוניות. המרכז מקדם מצוינות בתחו־ מי המחקר, ההכשרה המקצועית והידע בתחום השימור והאדריכ־ לות והינו אחד מחמשת בתי הת־ רבות המהווים את מתחם התרבות בכיכר ביאליק המתחדשת.

חדשות השכונה ˆ יום שישי, ג' בטבת תשפ"ד 15.12.23 13

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker