שכונות 15.12.23

פרשת השבוע

חלום טוב, חלום שלום

מקץ // הרב נסים בכור פרעה מנסה להטעות את יוסף בסיפור החלום, אולם יוסף מתקן אותו ואת סדר באופן מדהים, זוכה | הדברים, עד שמלך מצרים בוחר בו להיות מנהיגה של מצרים כי מי | גם האיש העברי שזה עתה יצא מבית הסוהר לתמיכתם של כל חכמי מצרים שעומד בניסיון של הקדוש ברוך הוא, לא נשאר בידיים ריקות

מסופר על בפרשת השבוע פרעה שמרוב ייאוש לפותר חלו־ מות מקצועי הוא שולף את יוסף מהבור ומעמיד אותו לפניו, ופרעה מנסה לבדוק את יוסף ומטעה אותו בסיפור הדברים של שלבי החלום, ויוסף מתקן את הסדר, פה היתה יד השם מכוונת כדי שפרעה יתפעל לטובה מיוסף ויבחר בו להנהגת 12 האימפריה המצרית, ואכן לאחר שנים בבור בשיא השפל עם אנשים מגעילים, רוצחים, גנבים וכל שאר הדברים שהשתיקה יפה להם, יוסף נשאר בצדקתו וזוכה לעמוד מול פרעה האדיר, והוא זוכה למעמד הזה כי שנתיים קודם לכן הוא פתר חלום לשר המשקים, ועכשיו כשפ־ רעה מבועת מחלומו המוזר שקיבל בשני שלבים, שלב אחד של החלום הוא שבע פרות רעות ורזות עומדות על היאור ובולעות שבע פרות יפות שמנות ובריאות, ולא ניכר כי הן

נבלעו... ואז מתעורר פרעה בהרג־ שה אובססיבית כדי להבין את פשר הדברים, ולאחר מכן שוב נרדם, ואז חולם על שבע שיבולים יפות ביותר אשר נאכלות על ידי שבע שיבולים דקות ורעות... ושוב מתעורר. האובססיה של פרעה פרעה אובססיבי ואין שום חכם שמ־ צליח לפתור את החלומות, במדרש מובא שפרעה כל כך כעס עד כי החליט להרוג את כל שריו ולהחליף אותם, ואז מרוב פחד על חייו ותפ־ קידו ניגש שר המשקים אל פרעה, ומגלה לו על יוסף הצדיק, אבל הוא מוסיף לשון הרע על יוסף, ששם בבור היה נער עברי עבד לשר הטב־ חים, ורש"י הקדוש מבאר לנו שאמר הגיל הטיפשי 18 לו נער שהוא בגיל שבו נערים משתטים, עבד, שאינו ראוי למלוך, ומוסיף עבד לשר הטב־ חים כי אשת השר חשקה ביוסף למ־

שכב ויוסף ברח ממנה והיא השקרנית תפסה את המעיל של יוסף, והצדיק זרק מעילו מעליו כדי לא לחטוא ולא חזר לקחת כדי לא להיכשל בה. והיא הבינה את הטעות שעשתה ולכן צעקה כאילו יוסף ניסה לגעת בה, ואיך שהיא צעקה לעזרה הוא נבהל וברח, שקר גס ויוסף שילם על כך שנים בבור הכלא המצרי בגלל 12 ב־ זה, ועכשיו הקב"ה נותן ליוסף את הגמול הראוי לו, הוא נעמד חדור אמונה באלוקים מול פרעה, ופרעה אומר לו שמעתי שאתה יודע לפתור חלומות, ויוסף עונה לו אני כלום לאלוקים פתרונים. שנות מלוכה 80 ואז מספר פרעה ליוסף על חלומו, ויוסף עונה לו שצריך לבוא רעב ענק אין בשר אין לחם, כעת יחלו שבע שנות שפע וברכה, כמו הפרות הש־ מנות והשיבולים היפות, ולאחר מכן שבע שנות בצורת שלא יישאר זכר לשפע, וצריך פרעה איש נבון וחכם שהוא יהיה אחראי על כל מחסני האוכל של מצרים, כי מי שישלוט באוכל ישלוט בעולם וישרוד את הרעב, ואז כל חכמי מצרים משב־

יוסף נעמד חדור אמונה באלוקים מול פרעה, ופרעה אומר לו שמעתי שאתה יודע לפתור חלומות ויוסף עונה לו אני כלום לאלוקים פתרונים

יום שישי, ג' בטבת תשפ"ד 15.12.23 ˆ חדשות השכונה 24

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker