שכונות 15.12.23

חדשות השכונה

בתערוכה תהיה התייחסות נרחבת באוקטובר 7־ למלחמה שפרצה ב | צלמות וצלמים 34 עם צילומים של עידן ז"ל רועי ynet כמו גם של צלם שהספיק לצלם רחפני מחבלים ולשלוח | למערכת לפני שנרצח בכפר עזה בנוסף יתקיימו תערוכות של החייל ₪ 40 במקום ₪ 20 | לביא ליפשיץ בלעדי לדיגיתל! השקת התערוכה "עדות מקומית" בליווי צלמים, מדריכים ואוצרים בתערוכות השונות. בתערוכה תהיה התייחסות נרחבת למלחמה שפר־ צלמות 34 באוקטובר, עם צילומים של 7 צה ב־ וצלמים מהשבועיים הראשונים של המלחמה רועי ynet וכן התיעוד האחרון של עיתונאי עידן שהספיק לצלם רחפני מחבלים ולש־ לוח למערכת לפני שנרצח בכפר עזה. עוד יוצגו בתערוכה צילומים בקטגוריות: חד־ שות, חברה וקהילה, דת ואמונה, טבע וסבי־ בה, ספורט, אורבניזם, חשיפה ארוכה ותרבות וידיאו. בנוסף יתקיימו במוזיאון תערוכות של החייל לביא ליפשיץ, "צלם־שען" ומיצב הפרחים "דרום אדום". פרטים נוספים: בחללי התערוכות תוכלו למצוא צלמים, מדריכים ואוצרים של התערוכות השונות, שילוו את התערוכות, יענו על שאלות ויספרו את מאחורי הקלעים.

עדות מקומית. תבואו צילום: עיריית תל אביב יפו |

תיעוד מהשטח 2023 ישראל במלחמה

בת מדימויים ומעבודות וידיאו נבח־ רות שהוצגו בתערוכות עדות מקומית לאורך שני העשורים האחרונים. האמן רן סלוין יצר את מיצב הווידיאו בעבודה משו־

תפת יחד עם האוצרים.

רחבת חוץ ביתן המגדל - צלם־שען

1890 ישראל איסר־אולשטיין (אליצור) נולד ב־ ) בליטא. מגיל צעיר אהב Salantai בעיירה סלנט ( לתקן שעונים, לכרוך ספרים, לנגר ולצלם. במהלך מלחמת העולם הראשונה ברח לווילנה, ובסוף המלחמה חזר לסלנט ותיעד במצלמתו את אנשי העיירה ונופים , וכבר 1926 לארץ בשנת בסביבתה. אולשטיין עלה בסמוך לעלייתו תר את הארץ וצילם אותה. הוא נשא עימו חצובה ומצלמת עץ ניידת, שבה הטעין תשלילי ו � מק 70 זכוכית שבאמצעותם צילם תצלומים של כ־ מות יישוב בארץ – מתל חי ועד לירושלים. באותה עת רווחו בארץ הצילום המבוים והצילום הציוני־רומנטי: אולשטיין פעל ברוח סגנון זה.

שנות 20" תערוכת וידיאו ארט בית הברון | עדות" של האמן רן צלוין

שנה להקמת "עדות מקומית", תוצג 20 השנה, במלאת תערוכת מיצג וידיאו ייחודית בחלל נפרד, בעל עיצוב, מראה ואופי דרמטי. התערוכה, שאותה אצרו במשו־ תף מנהלת עדות מקומית, דנה וולפיילר־ללקין, יחד עם חברי המערכת ורדי כהנא ועמי שטייניץ, מורכ־

4

יום שישי, ג' בטבת תשפ"ד 15.12.23 ˆ חדשות השכונה

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker