שכונות 24.11.23

השכונה חדשות מקומון עירוני 2023 תשפ"ג, נובמבר | 76 גיליון | שכונות יד אליהו, כפר שלם, התקווה, עזרא, הארגזים והסביבה

צלי בשר עם ערמונים | ופטריות לשבת 22 ' עמ

ישראל במלחמה

מצדיעים לכם.ן תכירו את כוח ההגנה ״בני ובנות המקום״ שעזבו הכל בכדי להגביר את תחושת גם אתם | הבטחון שלנו 18 ' עמ | יכולים להצטרף

בת חן שואט - רכזת הנוער של נתיב העשרה ורוני מיוחס - רכזת הנוער של מנ"ש נווה אליעזר מקיימות סיפור על | ' פעילויות למפונים במלון רויאל ביץ 15 ' עמ | חברות, נתינה ושיעור לחיים ערוץ שתיים

בואו הביתה

משפחתה | בכפר שלם צעדו למען החטופים של עדן ירושלמי, תושבת השכונה החטופה 13 ' עמ | בעזה, נשאו דברים מרגשים

החטופים

המפונים

תוכן

תמונת השבוע

צילום: יוסף ליאור, | 1977 תהלוכת ניקיון בכפר שלם, שנת ‎ באדיבות הארכיון העירוני תל אביב־יפו מזהים את עצמכם בתמונה? שלחו לנו מייל 98south.news@gmail.com

תוכן העניינים

חדשות השכונה מגזין גיבורי השכונה משפחה בשכונה מתכון לשבת פרשת השבוע תשחצים/דקל בנו אסטרולוגיה

15-4 17-16 18-19 20 23-22 25-24 29-27 31-30

17:16 : יציאת השבת | 16:15 : כניסת השבת

"חדשות השכונה" יוצא לאור מטעם עיריית תל אביב–יפו, מינהל תקשורת, מינהל קהילה תרבות וספורט, אגף קהילה דרום וקבוצת תושבים המלווה את המקומון.

בשער: רעות איזנברג ושגיא גרינבלט חברי כיתת הכוננות צילום: האלבום הפרטי |

חדשות השכונה ˆ יום שישי, י"א בכסלו תשפ"ד 24.11.23 3 98 south . news @ gmail . com בעלי עסקים שרוצים לפרסם במקומון מוזמנים לשלוח פנייה מסודרת למייל

חדשות השכונה

מידע לחיילי המילואים 2023 ישראל במלחמה מידע לחיילי המילואים 8 מגויסי צו ריכזנו עבורכם, חיילי וחיילות המילואים, תושבי העיר, שגויסו

, את כל המידע החיוני 8 בצו עבורכם כמו: הנחות בארנונה, דחיות תשלומים עירוניים, טפסים למילוי מרחוק ועוד

ארנונה הנחה לחיילי מילואים - שיעור מכל שטח הדירה: ניתנת 5% ההנחה: באופן אוטומטי בהתאם לקובץ המ־ תקבל ממשרד הביטחון. פרטי הז־ כאות: חייל מילואים כהגדרתו בחוק ,2008 שירות המילואים, התשס"ח המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה או באישור תקף שני־ תן לו על ידי צה"ל על כך שהוא משרת מילואים פעיל. שימו לב, ההנחה לא מתחדשת. היא ניתנת כל שנה בנפרד על פי קובץ שמגיע ממשרד הביטחון שמתייחס רק למי מחיילי או מפקדי המילואים שעשה יותר ממספר ימי המילואים שנקבעו בשנה החולפת. לפרטים נוספים: cutt.ly/BwY5e3sM​

ההנחה לא מתחדשת. היא ניתנת כל שנה בנפרד על פי קובץ שמגיע ממשרד הביטחון שמתייחס רק למי מחיילי או מפקדי המילואים שעשה יותר ממספר ימי המילואים שנקב־ עו בשנה החולפת. לפרטים נוספים: cutt.ly/6wY5rHz7 חילופי מחזיקים בעת יציאה מנכס או כניסה לנכס, עליכם להודיע על כך לעירייה בכתב במועד השינוי, ניתן לעשות זאת דיגיטלית באמצעות הקישור הבא: cutt.ly/pwY5tfkU דחייה בתשלום ארנונה בהתאם להחלטת העירייה נדחה מועד התשלום של תלוש ארנונה 31.12.23 עד לתאריך 11-12.23

100 משטח דירה עד 25% ההנחה: מ"ר: ניתנת באופן אוטומטי בהתאם לקובץ המתקבל ממשרד הביטחון. חייל מילואים כהגדרתו בחוק שי־ רות המילואים, המחזיק בתעו־ דת מפקד מילואים פעיל תקפה שנתן לו צבא ההגנה לישראל או באישור תקף שנתן לו צבא ההגנה לישראל על כך שהוא מפקד מי־ לואים פעיל או נמסרה הודעה על ידי צבא ההגנה לישראל לרשות המקומית על כך שהוא מפקד מי־ לואים פעיל. הנחת מפקדי מילואים .1.1.22־ פעילים נכנסה לתוקפה ב מי ש"מחזיק" בנכס בחלק משנת הכספים, יקבל הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס, . ההנחה חלה רק ​1.1.22 ולא לפני על תשלומי הארנונה ואינה חלה על תשלום היטל שמירה. שימו לב,

הנחה למפקדי מילואים - שיעור

4

יום שישי, י"א בכסלו תשפ"ד 24.11.23 ˆ חדשות השכונה

8 צו

חדשות השכונה

חיילי המילואים. מגיע להם הכל צילום: שאטרסטוק

בנכס כתנאי למתן ההנחה וכן במהש לך התקופה שבה ניתנת ההנחה. הבקשה להנחה צריכה להיות מוגשת על ידי המחזיק בנכס. להגשת בקשה: cutt.ly/DwY5tY7Z חניה חידוש תו חניה וירטואלי י � העירייה מנפ 1.3.21 החל מתאריך קה תווי חניה וירטואליים. תו החניה הווירטואלי, מחליף את מדבקת התו האזורי שהודבקה על שמשת הרכב. מדובר בתו חניה המעודכן במערכות העירייה, לרבות במכשירי המסופוש נים של אגף הפיקוח העירוני. פקחי העירייה סורקים באמצעות המסוש פונים את מספר הרישוי של הרכב וכך יודעים האם מדובר ברכב בעל תו אזורי תקף. יצוין כי תו זה מקנה את אותן זכויות שהקנתה מדבקת תו החניה עד עתה: חניה בחינם בתחום חניה מוסדר בכל רחבי העיר ובתחום המיועד לתושש בים בעלי תו מתאים לאזור, בהתאם להוראות התמרור המוצב במקום. ימי 3 הבקשה לקבלת תו תטופל תוך עבודה. לטופס הבקשה: cutt.ly/rwY5xsU0 ביטול דוחות לתושבי העיר שהתש קבלו בזמן המתנה לאישור תו חניה אגף החניה מבטל באופן יזום דוחות חניה שניתנו בתחום חניה מוסדרת בכל רחבי העיר ובתחום חניה המוש תרת לבעלי תו אזורי מתאים בלבד, ק � הימים ש 60 אשר נרשמו במהלך דמו להנפקת התו. זאת למעט חניה במקומות בהם מוצב תמרור המורה אחרת. ביטול דוחות למגויסים שהרכב על שמם בתקופת המלחמה - לא ניתן. כן ניתן לפנות עם הדוח ועותק מצו

לבצע זאת באופן אוטומטי באתר התשלומים העירוני. הנחת נכס ריק לתקנות הסדרים 13 על פי תקנה במשק המדינה (הנחה מארנונה) , נכס ריק לחלוטין 1993 התשנ"ג מכל אדם וחפץ, ושלא נעשה בו יום 30 שימוש, לתקופה של לפחות ברציפות, מזכה את המחזיק בהנחה צ � לתקופה מ 100% בשיעור של חודשים בתקופת 6 טברת של עד בעלות אחת (כלומר ההנחה ניתנת פעם אחת בלבד, כל עוד לא שונתה הבעלות בנכס). ההנחה תינתן ממועד מסירת ההוד ​ ש עה בכתב לעירייה, בכפוף למילוי הצהרה בדבר נכס ריק על ידי המש חזיק בנכס. העירייה רשאית לערוך ביקורת

ללא הפרשי ריבית והצמדה. הדחייה ניתנה באופן אוטומטי לכל תושש בי העיר. חיילי מילואים מגויסים זכאים לדחייה נוספת בתשלום של 31.1.24 עד 11-12.23 תלוש ארנונה ללא הפרשי ריבית והצמדה. הדחייה ש � אוטומטית. למי שי 31.12.23 עד עדיין לא 31.1.24־ ל 1.1.24 לם בין נקבע מנגנון בעניין. פריסת תשלומים ארנונה פריסת תשלומים יכולה להתבצע רק בשיחה עם נציג טלפוני למרכז השירות הטלפוני העירוני בטלפון 16:00- * (ימים א'-ה', בשעות 3013 ). נציגי השירות באגף הגבייה 8:00 ישמחו לסייע לו בפריסת התשלום. לא ניתן דיגיטלית. יחד עם זאת מי שמעוניין לפרוס תשלומים במסגרת תשלום קרדיט בכרטיס אשראי יכול

5

חדשות השכונה ˆ יום שישי, י"א בכסלו תשפ"ד 24.11.23

חדשות השכונה

8 צו

זורעים למען העתיד בתי ספר 30־ יותר מ בעיר תל אביב־יפו השתתפו בזריעת פרחי הבר הגדולה בישראל מתחילת השבוע ועד סוף החו־ י � ) מתקיימת זר 12-30.11 דש ( עת פרחי הבר הגדולה בישראל בסימן "זורעים למען העתיד". עשרות אלפי ילדים בגנים ובבתי הספר בישראל, ביניהם תלמידים בתי ספר בעיר תל אביב־ 30 מ־ יפו, לוקחים חלק בזריעת פרחי בר בחצרות מוסדות החינוך, בגינות הקהילתיות ובכל רחבי העיר. הרשות לאיכות הסביבה וקיימות בעיריית תל אביב־יפו מובילה את הנטיעות, שמטרתן לטעת תחושה של תקווה והתחדשות בתקופה זו, לסייע להעשרת המערכת האקולוגית ולחזק את

מידע לחיילי המילואים 8 מגויסי צו

ימים. יש להגיש פנייה ולצרף 60 ב־ . להגשת בקשת דחייה: 8 צו cutt.ly/swY5vjDe חניוני אחוזת חוף ליום, ₪ 6 התעריף: בעלי תו חניה: ליום ₪ 24 ללא תו חניה: מי אביבים לנוכח מצב החירום ובהתאם לחוק דחיית מועדים, זכאי מי שבתקופה לדחיית 7.12.23־ ל 7.10.23 שבין 60 מועד תשלום חשבונית המים ב־ ק � לפי המו 31.12.23 ימים או עד ל־ דם מביניהם ובתנאי שמועד תשלום החשבונית חל בתקופה זו. יש לפנות על מנת לקבל את הזכאות לדחייה - ניתן ליצור קשר בוואטסאפ, בדוא"ל pniot@mei-avivim.co.il .* 3202 או במוקד הטלפוני שמספרו חמ"ל אזרחי ציוד טקטי בקשות לציוד טקטי יש לפנות למ־ 0526156256 : ספר וואטסאפ צה"לי מזון וציוד נוסף (לא ציוד טקטי) https://www.hamal.org.il/ initiatives?category=logi stics&intent=1

המילואים ולהסביר בפנייה את הנ־ סיבות והתובע העירוני יחליט בע־ ניין. להגשת בקשה: cutt.ly/OwY5cstQ תו חניה זמני למגויס שמשתמש ברכב של ההורים או כאלה שאין להם תו - ניתן לקבל תו חניה זמני לרכב הרשום על שם הורים ובתנאי שאין ברשות המבקש תו לרכב נוסף. קי־ שור לטופס בקשה לתו אזורי מקוון: cutt.ly/twY5c1Fu דחיית קנסות בהתאם לחוק דחיית מועדים (הוראת שעה - חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין 2023 או תשלום לרשות), התשפ"ד - – יידחה מועד תשלומו של קנס (לר־ בות קנס שהוטל ונפסק במסגרת גזר דין) שהתאריך האחרון לתשלומו חל 7.11.23־ ו 7.10.23 בין התאריכים

6

יום שישי, י"א בכסלו תשפ"ד 24.11.23 ˆ חדשות השכונה

חדשות השכונה

יריד חקלאות כחול לבן של קאנטרי בארבור ממשיך אחרי ההצלחה של היריד בשבוע שעבר, הוא יתקיים הפרטים לפניכם | גם ביום שישי הקרוב

ש"ח 65 שלישיה חגיגי שמן זית אורגני מהגליל ליטר בטווח מחירים 5 מ"ל- 250 ש"ח 25-300 תפוזים, קלמנטינות, פירות הדר: ש"ח 15 ק"ג ב 3 לימונים, פומליות מעדניית מוצרלה גבינות, ממרחים ודגים במחירים משתלמים! חלות ולחמים תוצרת 'טלר' חלה ש"ח, לחמי מחמצת ואגוזים 14 ב ש"ח, מארזי עוגיות ועוגות 19 ב ועוד * היריד מתקיים ברחבת הדק בצמוד לבית קפה ולצד המרחבים המוגנים ועד גמר 9:00 * היריד יתחיל בשעה המלאי, מומלץ להקדים ולהגיע! * חניה מסביב לקאנטרי הקהילתי בשפע! והתושבים מאושרים שיכולים גם לרכוש תוצרת איכותית ולתמוך בכלכלה הישראלית כחול לבן.

לאחר שהתושבים הסתערו על התו־ צרת כחול לבן שנמכרה במהירות במהלך סוף השבוע שעבר גם בשי־ שי הקרוב יתקיים יריד חקלאות. בין התוצרת שתימכר: דוכן פרחים גיבסניות, ליליות, שושנים, גרב־ ש"ח 30-50 רים, ורדים ועוד בטווח פירות מעוטף ישראל אפרסמון, גויאבה,תמר מג'הול, תות, קיווי, אננס, אגס, אוכמניות, 10-35 פטל, תפוח בטווח מחירים ש"ח ירקות פלפל, תירס, גזר, צנונית בטווח ש"ח 10-20 מחירים דבש גורמה טהור לחלוטין מצוף פרחים שח 60 גרם: 500 צנצנות 2 תוספי תזונה בדבש טהור לחיזוק, שח 60 אנרגיה וחיוניות: החל מ מארז שיכר דבש בסגנון בירה:

בית ספר שכונתי שפירא צילום: ענת אהוד

מגוון המינים המקומי. בתי 30 בפרויקט שותפים מעל ל־ ספר יסודיים ועל־יסודיים מכל רחבי העיר, כאשר הזריעות מת־ בצעות בהתאמה להנחיות פיקוד העורף ובהובלת צוותי ההוראה המקבלים הדרכה וסיוע בפיזור הזרעים ובמערכי הלימוד. המינים הנזרעים בעיר תל אביב־ יפו נבחרו על ידי אגרונומים מאגף שיפור פני העיר בעיריית תל אביב־יפו, ומותאמים לאזור מישור החוף וקרקעות החמרה המקומיות. ביניהם: קחוונית ארץ ישראל, קחוון החוף, עדעד כחול, ציפורנית א"י, תורמוס, עוקץ העקרב, חוטמית זיפנית ופרג. כמו כן, נשתלות פקעות פרחי בר כגון רקפות ובן חצב יקינטוני.

בית ספר בלוך צילום: מאי לוי

צילום: עיריית תל אביב יפו | יריד החקלאות בקאנטרי בית בארבור. כולם מרוצים

7

חדשות השכונה ˆ יום שישי, י"א בכסלו תשפ"ד 24.11.23

חדשות השכונה

מוכנים לחורף 2023 ישראל במלחמה

השבוע פקדה אותנו שוב מערכת חורפית עם גשמים ורוחות חזקות. ריכזנו עבורכם את המידע וההמלצות הגשם שוב הגיע

ו � פ עיריית תל אביב־יופ ​ ו עלת על פי תחזיות מזג האוויר ונו ערכת כמדי שנה לקראת החורף, בעדיפות עליונה למניעת הצפות מי גשמים בעונה זו. במשך השנים האחו רונות בוצעו עבודות לשדרוג מערו כת הניקוז העירונית על ידי הוספה של קווי ניקוז ונקודות קליטה של מי גשם. העירייה השקיעה עשרות מיליוני שקלים בסדרת פרויקטים ברחבי העיר לשיפור ופיתוח מערו כת התיעול למניעת הצפות כתוצאה ממי גשם, עם דגש מיוחד על יפו ושו כונות דרום העיר ומזרחה. השנה הורחבה היערכות העירייה מעבר לעבודות השוטפות ובוצעו פרויקטים נקודתיים אשר יקלו את העומס על תשתיות העיר במצבי גשם קיצוניים. בדומה לשנה שעו ברה, גם השנה ייתכן וירדו כמויות בלתי צפויות של משקעים. עם זאת חשוב לזכור, כי אי־אפשר למנוע באופן מוחלט את ההצפות במקרים של עוצמת גשם חזקה מאוד בזמן קצר. היערכות העירייה כוללת: 2023 לחורף פרויקטים ייחודיים מטר 3.2 הקמת מובל ניקוז בקוטר .1 (צפון מערב 3700 בשטח תוכנית העיר) י � ביצוע עבודות להקמת מובל נ .2 קוז ברחוב לח"י שמטרתו שיפור של ניקוז מי הגשמים במזרח העיר מ � מובל מים ברחוב עולי ציון ש .3

שימוש בפתרונות חדשניים .9 לניהול נגר, כדוגמת ארגזי חלחול במתחם חסן ערפה וברחוב המצפן, ריצוף מחלחל בשבילים המרוצפים ברחובות מילר כהן, אניטה ומיכאלי יצחק ש � התקנת אבן שפה מנקזת ל .10 בילי אופניים בדרך בן צבי וברחוב משה דיין, פיתוח מיוחד למתן מענה לזרימות הנגר עם שינוי חתך הכביש הכולל אבן הפרדה לשביל האופניים רחובות נוספים בהן הסתיימו .11 עבודות שיפור ניקוז: קהילת קייב, קהילת ורשה, הזמיר, רבי מאיר בעל הנס, רוני, תוצרת הארץ, וילנא, רביבים, באר טוביה, גרציאני יצחק קידום תכנון מאגרי איגום .12 והשהייה של מי גשמים באזורי תוו רפה למתן מענה בעת אירועי גשם משמעותיים ש � - לראשונה בי WIX מתחם .13 ראל הוקם מתחם ייחודי המשלב מגו וון אלמנטים מתקדמים ברי קיימא לניהול נגר. מדובר במערכת הוליו

טרתו שיפור של ניקוז מי הגשמים בפלורנטין וביפו ו � רחוב אבן גבירול - שדרוג המ . 4 בל במקטע נורדאו־הירקון והגדלת מוצא הניקוז של מובל מי הגשמים לירקון ר � רחוב ארלוזורוב – הקמת מע .5 כת ניקוז בין דרך נמיר ורחוב ויצמן וחיזוק מערכת הניקוז בין ויצמן ואבן גבירול, העבודה מבוצעת בשיתוף חברת נת"ע. בנוסף שדרוג המובל במקטע ארבע ארצות-סוקולוב תוך הגדלת חתך המובל ושיפור זרימת הנגר ר � צפון מערב העיר - הקמת מע .6 כות ניקוז ומובל ראשי לאורך כביש 2040 טיילת הרברט סמואל - הסדרת .7 ושיפור הניקוז באזור הטיילת ופינת זרובבל רחוב החרש - קידום תכנון מובל .8 נוסף ומוצא חדש לתעלת איילון לניקוז מי גשמים ומתן מענה לרחוו בות הסובבים

מובל הלחי בור הדחיקה

ניקוי קולטנים ברחבי העיר

8

יום שישי, י"א בכסלו תשפ"ד 24.11.23 ˆ חדשות השכונה

חדשות השכונה

עושים הכל כדי שהחורף יעבור בבטחה צילומים: שארטסטוק, | עיריית תל אביב יפו

דונם של אגני 7.6־ יצירה של כ .16 פ � משטח ה 17% חלחול טבעיים, כ־ רויקט כולו, לקליטה והשהייה של מי הנגר - הוספת שכבות חצץ מתחת לשכבות של הגינון ויצירת אזורים מונמכים טופוגרפית מסביבתם, כדי להגביר את יכולת החלחול של הק־ רקע באזורים האלה. במקביל לפרויקטים ייחודיים אלה וכמדי שנה לקראת החורף, השלי־ מה העירייה בחודשים האחרונים מהלך תחזוקה כולל לתשתיות: ניקיון אלפי קולטנים הפזורים ברחבי העיר וכל תעלות הניקוז הפ־ תוחות בעיר ופירוק חסימות הקיץ של מוצאי קווי התיעול לים ונחלים הכנת צוותי העובדים, הביוביות והמשאבות הנותנות מענה במקרי חרום למניעת הצפות חיזוק גידור אתרי בנייה וטיפול במבנים מסוכנים על פי הנחיות אגף רישוי ופיקוח על הבנייה גיזום עצים וענפים נוטים ליפול ואלה הצומחים מתחת לקווי חשמל צ � היערכות לפינוי תושבים וה �

בת מכולות של ציוד לינה למרכזי ההשהייה והיערכות להגברת עמדות מענה במוקד לתושבים בעת מצב חירום סתימת בורות ומהמורות ותיקון קטעים במדרכות ובכבישים העלו־ לים לשקוע וטיפול במצוקי החוף שיפוץ מוצאי מובלים לים וניקוי מערכת הניקוז העירונית כדי למנוע את זרימת הפסולת המגיעה למער־ כת אל הים חיתוך שורשים שחדרו למערכת הניקוז פרסום הנחיות לכל הקבלנים בנוגע להכנה הנדרשת לעבודות בחורף פרסום הנחיות לכל מוסדות הציבור להתארגנות לקראת החורף, והבטחת בטיחות המתקנים בחצרות בתי הספר וגני הילדים. בנוסף נערכת העירייה לטיפול במ־ פגעים הנובעים ממזג אוויר סוער וקשה וגורמים להצפות שטחים וכ־ בישים בתחום העיר, פגיעה במבנים ובגשרים, קריסת עצים וצמחייה, ניתוק מערכות החשמל ותקלות אח־

סטית לניהול מי הנגר, מניעת ההצ־ פות והחדרת מי הגשם ישירות לקר־ קע אשר יכולה להתמודד עם אירועי גשם ייחודיים. המערכת משלבת אלמנטים שונים לניהול נגר עילי: 5.5־ גג סופח על שטח של כ .14 דונם אשר מסייע בהשהיית מי הגשם על גבי הגגות ומניעת הצפה בעת אירועי גשם קיצוניים. קידוחים להחדרת מי הגשם .15 מהגג והמרפסות ישירות לעומק קידוחים כל אחד ולעומק 7 הקרקע - מטר. יכולת הספיגה הכוללת 34 של מ"ק בשעה. 350 שלהם הינה כ־

צילומים: עיריית תל אביב יפו

הגדלת מובל ארלוזרוב

9

חדשות השכונה ˆ יום שישי, י"א בכסלו תשפ"ד 24.11.23

חדשות השכונה

למפלס הקרקע וכן יש להימנע משי־ מוש במעליות שנמצאות בחניונים, במפלס הקרקע או מתחתיו - מחשש להילכדות. בכל מקרה של מפגע או בעיה ניתן פלוס מכל 106 לפנות למוקד העירוני טלפון נייד או באמצעות האפליקציה למענה ולטיפול מהיר. במקביל, עיריית תל אביב־יפו מתגב־ רת לקראת ימי החורף את מערך הר־ ווחה ונערכת למתן מענה לדרי הרחוב בימי הגשם הצפויים. ניידת היחידה לטיפול בדרי רחוב פועלת בכוחות מתוגברים ויוצאת בכל שעות היום והלילה לשטח, מצוידת בשתייה חמה ובשמיכות, במטרה לאתר דרי רחוב ולסייע להם.

רות שמקצתן אף מצריך פינוי משפ־ חות מבתיהן. כמו כן, התקיימו ישיבות תיאום עם רשות ניקוז ירקון, נתיבי איילון, איגוד ערים דן לביוב, משטרת ישראל ומכבי האש. אנחנו קוראים לציבור להיערך לרוחות חזקות, לאבטח במרפסות ציוד שעלול לעוף ולשים לב אם על הגגות יש פסו־ לת או חפצים העלולים לעוף ולגרום לנזקים. מומלץ לחזק גדרות רופפות ולהשתדל שלא להוציא בימי גשם אל מחוץ לחצרות גזם וענפי עצים. בנוסף, על תושבים ותושבות המתגו־ ררים בקומות שמתחת לפני הקרקע ועל בעלי מרתפים, לוודא כי האיטום והניקוז של קומות אלה תקינים ופוע־

לים כנדרש. כמו כן עליהם להצטייד באמצעים שימנעו חדירת מים לקומות שמתחת לפני הקרקע בזמן הצפות. בעת הצפה, חל איסור על ירידה לח־ ניונים או לקומות שנמצאות מתחת

הולכים בדרכו של אילן משה יעקב

החניכות והחניכים שלו | רכז מנ"ש לשעבר, אילן משה יעקב, נהרג במסיבה ברעים מגיעים למלונות למשפחות שפונו כדי לקיים את צוואתו "לעשות טוב"

במהלך החודש הנוער של מנ"ש קיבל בכאב גדול את הידיעה על פטירתו של אילן משה יעקב ז"ל, לב גדול בשכונת התקווה, רכז המנ"ש לשעבר ומ־ נהל התכנית אשר נרצח במסיבה ברעים ביום שבת באוקטובר. 7 ה

צילומים: אילן ספירא

מאז אותה שבת, החניכות והחניכים חזרו ואמרו בכל הזדמנות, שהדבר שאילן הכי היה מבקש מהם - זה שיעשו טוב. מאז הם לא מפסיקים לעשות טוב. זה כבר השבוע השלישי ברצי־ פות שהנוער המדהים שלנו מגיע למלון ברוט בראון בכדי להפעיל ולשמח ילדים ומשפחות שפונו מקריית שמונה ומעוטף עזה, עם פעילויות שפיתחו והכינו במרכז. מלבד זאת הנוער מעורב בעשייה בשכונת התקווה - בשבוע שעבר

פעילות מנ"ש בבתי המלון

פינת הזכרון של אילן משה יעקב ז"ל

או כמו שאילן ביקש, פשוט לע־ שות טוב. תכנית יש מצב למנ״ש בית דני מקיימת פעילות בימי א׳-ה׳. מז־ מינים כל נער או נערה (בכיתות ז׳ עד יב׳) להגיע ולהיות חלק מה־ בית, לצאת להתנדבויות, להכיר חברים חדשים, ועוד המון פעי־ לויות שונות. לפרטים נוספים יואב צוק רכז 054-230-5509 המנ״ש:

למשל שיתפנו פעולה עם מרכז לקשישים "בועז". החניכות והח־ ניכים ביקרו בבתי הקשישים בד־ רום העיר, חילקו להם עוגות, ישבו איתם וחיממו את הלב של כולם. אם יש משהו שהנוער שלנו מלמד אותנו ביתר שאת בתקופה הזאת, זה שהדבר שיכול לעזור ולרפא מעט את הכאב ותחושת האובדן - זה נתינה. לצאת מעצמך, לתת לאחר, להושיט יד איפה שנדרש -

יום שישי, י"א בכסלו תשפ"ד 24.11.23 ˆ חדשות השכונה 10

חדשות השכונה

למען החטופים 2023 ישראל במלחמה

האלבום הפרטי | צילומים מתוך העצרת

מאות מתושבי כפר שלם הגיעו לתמוך במשפחות החטופים בצעדה ועצרת משפחתה של | בשכונה החטופה עדן ירושלמי, תושבת השכונה: "הדאגה חונקת והגעגוע שורף בנשמה" צועדים למען החטופים מאות מתושבי שכונת כפר שלם והסביבה הגיעו לתמוך במשפחות החטופים בצעדה ועצרת שהתקיימו בשכונה. בני המשפחה של עדן ירושלמי, תושבת כפר שלם, אמרו במהלך ע � יום בל 44 העצרת: "חלפו כבר יום בני בליעל חטפו 44 דייך. לפני אותך לתוך גיהינום, והשאירו אותנו המומים וכואבים. קמנו

לבוקר עם הרבה שאלות ותהיות, כמו כל יום מאז שאת לא פה. הדע מעות לא מפסיקות לזלוג, המחשע בות רצות, הדאגה חונקת והגעגוע שורף בנשמה. אוהבים. כואבים. נלחמים. המשפחה פעילה בעמוד אינסטגרם ואנשים יכולים להביע תמיכה בהם גם ברשתות החברתיות. ‏ bring_eden_home

לא עוצרים בירוק עבודות הקו הירוק של הרכבת הקלה ממשיכות

מנהרות - לכל כיוון). אחרי הפריצה הקודמת שלה, ההחזרנו אותה לנקודת ההתחלה, כדי לכרות שוב, הפעם את המנהרה המקבילה. שתי מכונות נוסע פות מורכבות בימים אלה ממש, ומתע כוננות לשיגור מפורטל נורדאו בצפון תל אביב דרומה לקרליבך. זה יקרה בחודשים הקרובים. במקביל סיימנו את יציקת הקירות בשלוש התחנות התת־ קרקעיות של הירוק, והתחלנו לחפור על מנת להגיע לרצפה. נקווה לימים ירוקים וטובים יותר עם מנהרות שרק נועדו לשפר את איכות החיים, ולהביא את המהפכה התחבורתית לגוש דן".

בזמן שמתנהלת מלחמה, מתחת לפני האדמה ממשיכים לחפור את המנהרות של הרכבת הקלה - הקו הירוק. הקו הירוק הוא הקו השני של הרכבת שיעע בור בת"א־יפו ובימים אלו סיימו לחפור מקטע נוסף בדרך להשלמת הפרויקט. מחברת נת״ע שמנהלת את הפרוייקט נמסר: ״זה מרגיש לפעמים שהחיים מעל פני האדמה קצת נעצרו, אבל מתחת לפני האדמה בתל אביב, העבוע דה ממשיכה בקצב. בסוף השבוע הגיעה ה � (המכונה לכריית מנ TBM מכונת הע רות) "חנה סנש", שוב לקרליבך, ופרצה את קיר המנהרה השנייה (לכל קו שתי

עבודות הקו הירוק

צילומים: חברת נת"ע

חדשות השכונה ˆ יום שישי, י"א בכסלו תשפ"ד 24.11.23 13

מגזין

למען מפוני העוטף 2023 ישראל במלחמה צועדות בנתיב החיים

צילום: עדי דרוקר | רוני מיוחס ובת חן שואט

תארי לך מה היה קורה לו האירוע היה שבוע אחרי". ספרי לנו קצת על החיים במושב לפני אותה שבת שחורה. "היישוב שלנו חלק מהתנועה החדש 4-3 . שה, וכולם מאוד פעילים בה פעמים בשבוע יש פעילות במועדון הנוער. החיים במושב מתקיימים לרוב בחוץ - הילדים חוזרים מבית הספר, זורקים את התיק ויוצאים החוצה - לדשא, לבריכה, למועש דון אותו חנכנו רק לאחרונה (כיום משמש בסיס זמני לחיילים). זה מושב מאוד שמח ומגובש". ו � כמעט כל תושבי ות 8.10 החל בו שבות היישוב גרים במלון רויאל ביץ' ברחוב הירקון בתל אביב־ יפו. איך הקהילה התנהלה בתוך השינוי הגדול הזה? "אנחנו יישוב קטן שבו כולם מכירים את כולם, אחרי ההלם הראשוני כל חבר קיבל אחריות מסוימת. הוקמו ועדות בתוך הקהילה כדי לספק צורך ומענים חסרים וגם להעניק תחושת שליטה וקהילתיות בזמנים קשים אלה". איך השגרה החדשה, מיישוב קטן בדרום למלון במרכז תל אביב־ יפו? "יש כאן המון פעילויות שמגיעות אלינו. כל אחד יוצא מגדרו להגיע בהתנדבות, רק בשביל שנרגיש

את הראיון הזה קיימנו במלון רויאל ביץ' המפואר, אשר בימים רגילים היה אפשר למצוא בו בעיקר תיירים נחים בשלווה על כיסאות נוח ובידם כוס של אפרול שפריץ. באוקטובר המציאות הישראלית 7 אבל מאז אירוע מאת: עדי דרוקר  השתנתה, ובתוכה גם תל אביב־יפו

ש � בלובי יו מלון רויאל ביץ ..' בים קבוצות של חברי מושב, מכל הגילים. הורים יוצאים אל מדרגות הכניסה כדי לקבל את פניהם של הילדים החוזרים מבית הספר החדש, שיחות בין מטפלים ומטופלים, מדי פעם אפשר לשמוע צחוק, לפעמים בכי. בכניסה, יש קיר אחד שאי־ אפשר להישאר אדיש לו - פינת הנרצחים והנרצחות של 21 זיכרון ל־ המושב. העתיד לוט בערפל, אך מה שבטוח הוא שקיר הזיכרון הזה יהיה חרוט כצלקת בליבנו לנצח. היחידה לנוער ולצעירים הציבה לעצמה מטרה לבסס פעילויות לנוש ער בשעות הפנאי אחרי בית הספר. בשבועות האחרונים צמח שיתוף פעולה מרגש מאין כמותו בין בת חן שואט - רכזת הנוער של נתיב העש שרה, לבין רוני מיוחס - רכזת הנוש ער של מנ"ש נווה אליעזר. נפגשנו עם שתיהן כדי לשמוע על החיבור המיוחד הזה. נתיב העשרה הוא מושב קטן ופסש

מטר 100 טורלי בצפון מערב הנגב, מפרידים בינו לבין הגדר. בת חן היא רכזת נוער חדשה, שבדיוק הגיעה ליישוב בקיץ האחרון. היא הספיקה לחגוג עם החניכים שלה את אירוע פתיחת השנה. בת חן: "אירוע פתיחת שנה היה גם השנה לפי מיטב המסורת של המושב - הילדים והנוער נפגשים 22:00 ללילה לבן שהתחיל בשעה , במהלכו חשפנו 6:00־ והסתיים ב את צוות המדריכים של כל שכבה וסיפרנו בהתרגשות על כל האירוש עים והפעילות שאנחנו מתכננים להם בהמשך". חניכים 150 אחת על האירוע השמח התקיים בערב חג באוקטובר. 7 סוכות א', שבוע לפני בת חן: "לא יודעת אם אפשר לקש רוא לזה מזל, אבל באותו לילה הסתובבנו לבד, הגענו אפילו לגדר היישוב, אני מבוגרת אחראית אחת חניכים מכיתה ד' ועד י"ב, 150 על

חדשות השכונה ˆ יום שישי, י"א בכסלו תשפ"ד 24.11.23 15

מגזין צועדות בנתיב החיים

עטופים ואהובים. בהתחלה היה ני־ סוי וטעייה, עוד לא הבנו מה מתאים להם". איך בני ובנות הנוער מגיבים לזה? ) 15-12 "הנוער הצעיר יותר (גילי משוחרר ופנוי לפעילות, הנוער ) מסוגר בחדר, 18-16 הבוגר (גילי פחות זורם לו לצאת להתנסות בד־ ברים חדשים, אל תשכחי שהוא גם חווה אובדן קשה של שניים מחב־ ריו". שני תלמידי י"ב מהיישוב נרצחו בחוף הים של זיקים באותה שבת שחורה על ידי מחבלים. "כן. יש מסורת ארוכת שנים במושב שלנו - הי"בניקים יוצאים עם שחר לחוף זיקים כדי לדוג. בשבת הזו יצאו רק שניים, מאוד לא אופייני, כי בדרך כלל הם הולכים בחבורה גדולה יותר. השניים נקלעו לתופת מחבלים ולצערי נרצחו". יש פעילות שבכל זאת הצליחה וקצת איווררה אותם מהחדר ומה־ מחשבות? "פעילות שזכורה לנו במיוחד היתה יציאה לבאולינג, עיריית תל אביב־ יפו הפיקה את האירוע - סגרה את האולם, סידרה הסעות ואף דאגה לארוחת ערב. הגיעו לא מעט מקבו־ צת הנוער וכולם נהנו מאוד". התפקיד שלך השתנה מקצה לקצה. "אני חייבת להיות דמות יציבה וחז־ קה עבורם, למרות שאני לא מסתי־ רה שגם לי קשה. אנחנו בוכים יחד, יש דיבור פתוח, מכיל והדדי. הם מספרים לי דברים איומים שהם או חברים שלהם עברו ואני מקשיבה, ומיד אחר כך מחבקת ובוכה איתם. הם נעקרו מהבתים שלהם בן לילה וגם אני". אנשים בעיר מצד אחד רוצים לעטוף ולעזור, אך מצד שני לא יודעים איך

אותך!'". הגיוני בסך הכל.

לגשת. "כששאלתי את החניכים מה הם צריכים התשובה הייתה אחידה - 'אל תרחמו עלינו'. מי שמגיע לפה, שלא יביט עלינו במבט מלא רחמים. אנחנו לא אוהבים להרגיש פליטים ומסכנים, אנחנו אזרחים שעברו טראומה רצינית אך עם זאת אנחנו חזקים ונעבור את זה". אמן. תוכלי לתת לנו עצה לאנשים שמגיעים למפגש איתכם? "לא לשאול שאלות, לא לשאול 'מה שלומך?' כי התשובה לכך לא תהיה כנה. בואו נוציא מהזמן המשותף שלנו את המירב - במקום 'מה שלו־ מך?' תגידו לנו 'איזה כיף לראות

"אם כבר מדברים על המפגש עם תושבי העיר והעירייה אני רוצה לומר תודה. אנחנו מוקפים באנשים ותרומות ורואים שזה מגיע מכל הלב". עניין של זהות מנ"ש נווה אליעזר נמצא במרכז שכונת כפר שלם, זהות השכונה, לטענת רוני, חזקה יותר מהזהות י � חניכים וחנ 150 התל אביבית. כ־ כות פוקדים את המרכז מדי יום אחר הצהריים, בימים א'-ה'. לקראת מפגש עם החניכים של נתיב העשרה, חניכי מנ"ש נווה אליעזר קיבלו הנחיה ברורה לא לשאול "מה נשמע". האנרגיות והרצון להתחבר עם אנשים בני גילם יצרו חיבור מדהים. הם שיחקו, שוחחו וצחקו במשך שעות, ולרגע הייתה תחושה שכולם שכחו את הסיבות שהובילו למפגש. מה נקודות הדמיון ביניהם? בת חן: "בסוף, הם אנשים בגיל ההתבגרות. הם חולקים אותן מחש־ בות ושאלות לגבי הזהות שלהם וכל שאר מאפייני הגיל, חולקים עולם תרבותי, מעריצים את אותן להקות, אוהבים כדורגל, רוצים להרגיש שרואים אותם, שמחבקים אותם במידה וגם מניחים להם לנפשם" (צוחקת). רוני: "אני חושבת שיש פה משהו

יום שישי, י"א בכסלו תשפ"ד 24.11.23 ˆ חדשות השכונה 16

פעילות של המפונים. צילום: | מחבקים אתכם עיריית תל אביב־יפו

בחזרה, מאז הם רק רוצים להיפגש שוב". בת חן: "החניכים נשארו לדבר עם חניכי המנ"ש עד הרגע האחרון". זו תחילתה של ידידות מופלאה? רוני: "בהחלט! במפגש השני, השח־ קן פיני טבגר הגיע להעביר סדנת אימפרוביזציה שמאוד הצליחה. כולם השתתפו ונהנו. אפינו פיתות בטאבון ושיחקנו במשחקי כדור באולם ספורט. בחזון שלי אני רוצה לחבר את הנוער הצעיר שלי עם הנוער הצעיר שלהם, והנוער הבוגר שלי עם הבוגרים שלהם". בת חן: "אני רוצה שהם ירחיבו את המעגל החברתי שלהם, כל החברים פזורים בכל הארץ". רוני: "אין לנו ברירה, החיבור היה טוב מדי (צוחקת), הם יכולים ללמד אותם מה לעשות כאן ולהרגיש בבית, מי אם לא הם?". בת חן, החניכים שלך מצאו חיבור לעיר הזאת? בת חן: "הים מזכיר להם את החוף הביתי שלהם בקיבוץ זיקים ולשמח־ תם הוא נמצא מעבר לכביש. כיתות י"א ו־י"ב תמיד קמים בשבת מאוד מוקדם בבוקר והולכים לדוג. החי־ בור לים מאוד חזק. אז החוף מזכיר בת חן: "אני רוצה לפנות לרוני ולה־ גיד לה תודה, מעומק הלב. אנחנו מחכים למפגש נוסף". רוני: "אל תדאגי, עוד ניפגש". להם את הבית". מילות סיכום?

יותר עמוק מזה, כמו שילדי נתיב העשרה סגורים בתוך הקהילה המ־ גובשת שלהם - כך גם ילדי כפר שלם, מאוד גאים בזהות הדרום־תל אביבית. הם קוראים לשכונה 'הכפר' ולא אוהבים להסתובב בדיזנגוף סנטר". בת חן: "גם החניכים שלי לא הרגי־ שו בנוח להסתובב בסנטר, זה הרגיש להם גדול מדי". רוני: "יש המון התנדבות, הם מחפ־ שים משמעות, וחשים גאווה מקומית באוקטובר הגאווה של 7 עמוקה. מ־ כפר שלם התחזקה לגאווה ישרא־ לית". רוני, הובלת נוער בימים מורכבים היא דבר לא פשוט. האם את מר־ גישה שהתפקיד שלך כרכזת נוער השתנה? רוני: "כל התוכניות שתכננתי בו־ טלו. מצאתי את עצמי גמישה יותר ומגיבה באופן מיידי לדברים כי מחר לא ידוע. מצחיק להגיד, אני מרגי־ שה שהם מחזקים אותי ותומכים בי, בדיוק כמו שאני מחזקת אותם". איך נולד שיתוף הפעולה ביניכן? רוני: "דרך יעל צור, רכזת קיימות ביחידה לנוער ולצעירים, וכיום מתכללת את הפעילות במלון של היישוב. היא הציעה פעילות בשי־ תוף המנ"ש ובת חן הסכימה מיד. הם אנשים בני אותו גיל וזה יכול להיות נחמד". בת חן: "נבהלתי מהאופציה לצאת מהמלון. לא חשבתי בכלל על רמת

"החניכים מבקשים: 'אל תרחמו עלינו. אנחנו לא מסכנים"

החיבור ועל איזה אנשים אני הולכת לפגוש, רק חששתי להיות אחראית על כולם מחוץ למלון שהוא אזור הנוחות שלנו כרגע, לדאוג שיש מרחב מוגן וכולם יודעים איפה הוא, ומה יקרה אם תהיה אזעקה פתאום? איך אתמודד?" איך בכל זאת הסכמת לפעילות? בת חן: "אני רואה את החניכים - הם כמהים להוציא אנרגיה כמו פעם, כמהים למפגש אנושי ולחיות חיים רגילים של בני גילם, אז הבנתי, קי־ בלתי וגברתי על הפחד. הגענו עם צוות גדול של הורים מלווים. במה־ לך הפעילות הם ישבו בצד ובדיעבד רוני: "בנינו תוכנית לפרטי פרטים אבל אז ראינו שהם פשוט רוצים זמן משותף, להכיר, לשחק. הם ישבו במעגל ודיברו, קיבלו חיבוק וחיבקו לא הייתי זקוקה להם". מה עשיתם בפעילות?

חדשות השכונה ˆ יום שישי, י"א בכסלו תשפ"ד 24.11.23 17

חדשות השכונה

הגנת העורף 2023 ישראל במלחמה

תכירו את כיתת הכוננות של השכונות ששמה "בני המקום" שמסייעת עם נשק ומדים בביטחון השוטף ומאבטחת מוסדות חינוך שניים מהם, רעות איזנברג | ותנועות נוער מביצרון ושגיא גרינבלט מיד אליהו, מספרים ואיך תחושת | לנו כמה חשוב היה להם לתרום הביטחון והחיוך על פניהם של הילדים, ההורים, הגננות והמורים, "שווים הכל" הגיבורים שלנו

את תחושת על מנת להעצים הביטחון ומהירות התגובה עיריית תל אביב־יפו פתחה ביוזמה שאליה כבר גויסו עשרות תושבים - כוח ההגנה היישובי "בני המקום" בעיר. בימים אלה יוצא סבב גיוס נוסף של מתנדבים שעומדים בקריטריונים. לתקופת המלחמה. 8 אלו יחוילו בצו הכוח מצויד בנשק ארוך ומדי צה"ל, ויפעל באזור מגוריו בשכונות שבהן הוא מתגורר. האחריות על מיון וגיוס הינה של פי־ קוד העורף, אחריות מבצעית הינה של משטרת ישראל, משימות יינת־ נו על ידי הרשות שהיא עיריית תל אביב־יפו. אחת מהתושבות שהתגייסו היא רעות איזנברג משכונת ביצרון, מורת דרך בימי שגרה וסרן במילואים. "שירתי במילואים הרבה שנים עד שהילדים שלי נולדו וכשהתחילה המלחמה רציתי לתרום ויצרתי קשר עם המפקד שלי בצבא ועם עיריית

יום שישי, י"א בכסלו תשפ"ד 24.11.23 ˆ חדשות השכונה 18

חדשות השכונה

מימין: שגיא גרינבלט משמאל: רעות איזנברג למטה: חברי כיתת | הכוננות. שומרים עלינו צילומים: האלבום הפרטי

שגיא גרינבלט: "אנשים פה היו צמאים לנוכחות

של נשק ומדים וזה פשוט מרגיע אותם"

הם קצת הסתלבטו עליי בהתחלה והיום הם ממש תומכים. אני מקווה שהילדים שלי יראו בזה דוגמה אישית והם יזכרו את זה כשהם יגדלו". גם שגיא גרינבלט מיד אליהו הצט־ רף לכיתת הכוננות השכונתית. הוא ובימי שגרה עוסק בהייטק. 44 בן "הגעתי לכיתת הכוננות בהקפצה הראשונה שקראו לנו לבוא ולהת־ חייל. אחרי שבדקתי שזה מסתדר לי עם העבודה, התחושה שלי הייתה של שליחות כדי לתת ולעשות. אני מת־ נדב במשטרה כבר שלושה עשורים אז זה נראה לי טבעי. בימים הראשו־ נים ישבתי מחוץ לגן של הבת שלי כדי לתת תחושת ביטחון. אנשים פה היו צמאים לנוכחות של נשק ומדים וזה פשוט מרגיע אותם. עיקר המשי־ מות שלנו הוא לאבטח מוסדות חינוך גנים ובתי ספר בימי ראשון עד חמי־ שי, ובימי שישי אנחנו מאבטחים את תנועת הצופים. התחלנו עם שלושה מוסדות והג־ דלנו את זה לשמונה מוסדות. למ־ נהלות בתי הספר ולגננות יש את הטלפון האישי שלנו. אנחנו עושים סריקות והיו לנו גם כמה אירועים של אזעקות והכנסנו את הילדים לממ"דים ואנחנו שמחים שאנחנו תורמים את חלקנו. החיוך על הפ־ נים של הילדים, ההורים, הגננות והמורים שווה הכל".

הצטרפו גם אתם

תל אביב־יפו והם הציעו לי את כיתת הכוננות של השכונה וכרגע אני שו־ מרת בבית הספר של הבן שלי" היא מספרת. "היו הרבה ילדים שחששו לחזור למסגרות אז הנוכחות שלנו מאוד עוזרת לילדים ולהורים. אנחנו כל הזמן מצוותים למוסדות חינוך ואנחנו עומדים בכניסה ומאבטחים. עיקר התפקיד שלנו הוא במוסדות החינוך ותנועות הנוער. בשאר הזמן אנחנו מפטרלים בשכונה גם כדי לפקוח עיניים לגבי תנועה חשודה וגם כדי לתת תחושת ביטחון לסביבה. הרבה הורים ניגשים אלינו ואומרים לנו תודה. אני מאמינה שא־ נחנו תורמים ואני מאמינה שכל אדם בחברה הישראלית עצר את החיים שלו כדי לתרום את חלקו. אני לא מרגישה שאני תורמת יותר ממישהו אחר - כל אחד נותן את חלקו. אני בכיתת הכוננות, מישהו אחר בחמ"ל ומישהו אחר מבשל לחיילים. אני בת , אמא לשני ילדים שמפרגנים. 36

מי שמעוניין/נת להתנדב צריך/כה לעמוד בתנאי הסף הבאים: תושב העיר  שירות צבאי – לפחות  03 רובאי כשירות גופנית: עד גיל  ומעלה 72 , בפרופיל 30 ללא הגבלה 72 בפרופיל 30 מעל גיל  שנים משחרור. 5 , ומעלה ללא רישום פלילי  מוזמנים למלא את  הפרטים האישיים ולשלוח את הטופס תודה מראש לכל המתנדבים https://forms.office.com/ pages/responsepage. aspx?id=EA9kqviVBU W8VKdu8EYl3hnlUg-5QFF tu3qaL9yMO1UNFpJSURJ VDc3T0RTSVROTjVJVjgzW kdIRS4u

חדשות השכונה ˆ יום שישי, י"א בכסלו תשפ"ד 24.11.23 19

משפחה בשכונה

הילה זהרור ובנה אביתר. "כיף לנו ביחד"

הילה זהרור מגדלת את בנה אביתר בכפר שלם וביחד הם מקפידים לעשות המון חיים חוץ | משוגעים ביחד מזה, הם מחוברים מאוד לשכונה שלדעתה של הילה הדבר היחיד שחסר "אני | בה זה בית קפה מוזיקאית ואמנית ואני חושבת שאני מביאה צבע אחר לשכונה" מי אנחנו? ● , זמרת 42 משפחת זהרור, הילה בת ומוזיקאית, יוצרת, מפיקה ומורה , תלמיד 9 לפיתוח קול. אביתר בן כיתה ד' בבית הספר תל חי. מתגו־ ררים בכפר שלם. יום שישי את יודעת ● קמים בבוקר, הילה מכינה לאבי־ תר קורנפלקס ולוקחת אותו לבית הספר. "כל יום הוא יום אחר - או שאני מלמדת פיתוח קול, או שאני עושה פילאטיס, או שאני מנגנת. כשאני חוזרת כחובבת בישול אני מכינה קצת מטעמים לאביתר כמו פסטה בולונז או שהולכים למסע־ דה שאביתר אוהב. לעתים קרובות אנחנו מארחים חברים של אביתר, משחקים ונוסעים ביחד באופניים. או שאנחנו מארחים אצלנו את

שירת חייה

יפה", היא מספרת, "נהנה מהתקופה שבה לא היה בית ספר. אני משתד־ לת כמה שפחות לחשוף אותו למה שקורה, שיהיה עטוף בתוך עולם הילדות שלו. גם כשעולה דאגה או פחד מממקדים את תשומת הלב בדברים משמחים ובדברים החיובים והמאירים שמרגיעים". החיבור שלנו לכפר שלם ● הילה מספרת שהיה לה חבר מוזיקאי שגר בשכונת חבני והיא התאהבה בנעימות ובחמימות של המקום. היא עברה לחוות יפת ומשם לששת הימים. הילה מתחברת לחמימות, הערבות ההדדית והשכנות הנפלאה. "יש כאן שכנים שדואגים אחד לשני ומה שחסר לי זה בית קפה נחמד שא־ פשר יהיה לפגוש בו שכנים ואני מק־ ווה שזה גם יגיע יום אחד. אני מלמדת לנגן על גיטרה ופסנתר והייתי זמרת הליווי של שלמה ארצי ועכשיו אני עובדת על אלבום מושקע. אני מו־ זיקאית ואמנית ואני חושבת שאני מביאה צבע אחר לשכונה".

האחיות שלי או חברים טובים שלי, או שאנחנו מתארחים. יש לנו את הכיף ביחד שלי ושלו. הפינאלה של יום שישי זה סרט משותף ופופקורן". שבת בבוקר יום יפה ● או שנפגשים עם חברים או שהולכים לבריכה או שמתפנקים בבית ביחד. זה כולל גם פיקניקים וטיולים, הולכים למסעדה ביחד או שלפני המלחמה מבקרים קבוע בסרט בסי־ נמה סיטי - כל פעם פעילות אחרת כולל אטרקציות של באולינג, מת־ חמי נינג'ה או דברים אחרים ואנחנו אוהבים גם הרבה זמן בית. אנחנו והמלחמה ● אביתר מאוד עטוף ולהילה חשוב שיספר מה הוא מרגיש כולל הפח־ דים שלו. "אביתר עובר את זה מאוד

יום שישי, י"א בכסלו תשפ"ד 24.11.23 ˆ חדשות השכונה 20

מבשלים לשבת

שיר הרעות מספרת על | רעות שמעיה מחכה לבעלה שמשרת כרגע במילואים | נהנית לארח | היוזמה שלה ושל הגיסות שלה שהכנו סירי דגים לחיילים ומחכה שהמלחמה תיגמר כדי שאפשר יהיה לחזור לשגרה וגם להפעיל ומוצאת נחמה כי | את הקיוסק בבעלות של בן הזוג שלה ביד אליהו הכל יחסי בחיים: " המצב מדאיג אבל מקווים שנעבור את זה. מי אנחנו שנתלונן אחרי כל מה שאנשים עברו?"

גדול. מסבירים לילדים שזה המצב והם בע־ ניינים, אבל אני לא משתפת אותם ביותר מדי פרטים. גם לנו יש סרטון אבא שחוזר הביתה כמו הרבה אחרים ומה שרץ ברשת. זה ממש מרגש". חשוב שתדעו "לבעלי גבי יש קיוסק שנקרא 'השלושה' ביד אליהו אבל אין יותר מדי עבודה כי המלחמה פגעה בכל העסקים וכנ"ל גם לגבינו. הוא נמצא במילואים והעסק לא זז כמו שרצינו שיזוז, אבל אני מקווה שאחרי שהכל ייגמר נניע את את העסק כמו שצריך והכל יחזור למסלול". אני וכפר שלם "יש קבוצה בשכונה שאני חלק ממנה שגם קצת מלחיצה וגם קצת תומכת ויש גם כיתת כוננות שהם עשו. יש פה כיכר עם תמונות של כל הח־ טופים ובסוף השבוע שעבר הייתה עצרת תמי־ כה. יש לנו את עדן ירושלמי תושבת השכונה שהיא חטופה ויש לנו חיילים מהשכונה ואנחנו תורמים להם מצרכים לארוחת צהריים ומשלו־ חים של חטיפים, סיגריות וקפה. מנסים לתרום את חלקנו למי שצריך. המצב מדאיג אבל מק־ ווים שנעבור את זה. מי אנחנו שנתלונן אחרי כל מה שאנשים עברו?".

מי אני? + , עוסקת בביטוח, נשואה 35 רעות שמעיה, בת , מתגוררת בכפר שלם. 3 החיבור שלי למטבח "אני אוהבת לבשל. מבשלת בעיקר בשביל בעלי והילדים, בעיקר למדתי מבית אמא. אמי בשלנית - היא מכינה אוכל מסורתי, בעיקר פרסי ותורכי. אני לעומת זאת פחות מתחברת לאוכל המסורתי אלא יותר לאוכל עממי. אני מבשלת פעמיים בשבוע ובסופי שבוע. הכי אני נהנית להכין דגים לשישי שבת, אבל בגדול זה הכל מהכל. ממלאה את הרצונות של הילדים. כשמתארחים אצלנו חברים אני אמונה על הת־ בשילים. באים אלינו בערך אחת לשלושה שבו־ עות וזו חגיגה אחת גדולה". אני וריאליטי אוכל "אני לא צופה, קצת מתחברת למאסטר שף אבל לא לאחרות. אם היו מציעים לי להשתתף הייתי מסרבת כי זה פשוט לא אני. יש תוכניות שהאוכל שמכינים שם לא ממש מדבר אליי. מאסטר שף לעומת זאת זה כן אוכל שמדבר לעם". אני והמלחמה "בתקופה של המלחמה אני והגיסות שלי הכנו אוכל וסירים לחיילים בכל מיני נקודות בארץ. הכנו בעיקר דגים לשישי. בעלי גם נמצא עכשיו בחזית, הוא לפעמים מדבר איתנו ויוצא בערך אחת לשבועיים לביקור. זה קשה מאוד. אני עם שלושה ילדים קטנים וכל הזמן סביבם. הקושי הוא בעיקר בשבתות. זה לא פשוט לבד לנהל שגרה ובית וגם לעבוד ויש גם געגוע מאוד

מוטו לחיים? "תהיו אנשים טובים, שנהיה מאוחדים ולא נסתכל על האחר"

יום שישי, י"א בכסלו תשפ"ד 24.11.23 ˆ חדשות השכונה 22

צלי בשר עם ערמונים ופטריות

מצרכים: שמן  6 בשר מספר  1 בצל  שקית ערמונים  סלסילת פטריות טריות  תבלינים- פפריקה מתוקה  וחריפה - כף מלח, פלפל שחור גרוס -  לפי העין כפית כורכום  סיבובים 3 סילאן  כף רסק  אופן ההכנה: שמים את השמן בסיר סוטאג' סוגרים את הבשר משני הצדדים שלו ואז מוציאים מהסיר לצלחת באותו הסיר שמים בצל עד שהוא מזהיב לאחר מכן את הפטריות ואז תבלינים לאחר מכן שמים את הבשר ואז מים לכיסוי ואז את הערמונים * מומלץ להוסיף פטרוזיליה

רעות שמעיה. "אנחנו מנסים לתרום את חלקנו למי צילומים: | " שצריך האלבום הפרטי

רוצים להשתתף במדור? כתבו לנו: 98south.news@gmail.com

חדשות השכונה ˆ יום שישי, י"א בכסלו תשפ"ד 24.11.23 23

פרשת השבוע

יעקב אבינו מעולם לא דאג לעצמו ולא הכיר את המושג "אנוכי" ומי שלעולם רואה את טובת האחר ולא את האינטרס האישי של, אצל הקב"ה הטוב הוא הראשון שזוכה לתמיכת האלוקים ולברכתו התמידית והאמיתית הזולת לפני האינטרס האישי וייצא // הרב נסים בכור

ו � עוסקת במספר נ פרשת ויצ א נושאים 15 שאים חשובים, סך הכל 15 שונים, אנחנו נביא סיכום של ה־ נושאים ולאחר מכן נתרכז בדבר אחד שממנו נוכל להפיק תועלת ומוסר עבורנו. הנושא הראשון הוא יציאת יעקב לדרך והבטחות השם יתברך ליעקב בחלום הסולם... ונדרי יעקב, השני הגעת יעקב לחרן, השלישי פגישת יעקב עם רחל ליד הבאר, הרביעי עבודת יעקב כדי להינשא לרחל ובו דיעבד גם עבור לאה, החמישי לידת ארבעה שבטים ראשונים ללאה אימו נו, השישי קנאת רחל בלאה ונתינת שפחת רחל ליעקב ולידת שני שבו טים מהשפחה, השביעי נתינת שפחת לאה ליעקב ולידת שני שבטים נוו ספים משפחת לאה, השמיני מעשה הדודאים (הדודאים זה צמח שיש לו סגולה לתת הריון לאישה) ולידת לאה עוד שני שבטים, (לאה ילדה בס הכל שבעה ילדים, שישה בנים, ובת הרי היא דינה), התשיעי רחל מולידה את יוסף , העשירי השקרים שלבן חמיו של יעקב עושה בשכרו 11 של יעקב עבור רעיית צאן לבן, ה־ בריחת יעקב עם נשותיו וילדיו מבית רדיפת לבן אחרי יעקב, 12 לבן, ה־ ואז הקב"ה שולח הזהרה ללבן על ידי ויכוח לבן עם יעקב על 13 מלאך, ה־ גניבת העבודה הזרה של לבן שחשד

סגירת 14 לשווא ביעקב הצדיק, ה־ ברית שלום בין יעקב ללבן הרשע, י � פג 15 ופיצול דרכם איש לדרכו, הו שת יעקב למלאכים, עד כאן סיכום נושאי הפרשה ממבט על מזערי. חלום שלום נתחיל בנושא הראשון, חלום יעקב: פרק כ"ח פסוקים י"א-י"ח לאחר שיו עקב נס מעשיו אחיו הוא נשכב לנוח בבית אל, במקום שבו לעתיד ייבנה בית המקדש, כתוב: "וישכב במקום ההוא (בדרך נס מקום עפר המקדש כביכול נעקר ממקומו ועבר לבית אל, כדי שיעקב אבינו ינוח ויקדש מכוח גופו הקדוש את אותה האדמה), ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, והנה ה' ניצב עליו ויאמר אני ה' אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך, והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצו פונה ונגבה ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך, והנה אנוכי עימך ושמרתיך בכל אשר תלך והשבתיך אל האדמה הזאת כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך, וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה' במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי, וירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים",

מסופר לנו שיעקב זכה בזמן שישן ונרדם לנבואה, והנבואה מבטיחה לו שמירה על גופו ונפשו וחזרה לשלום לביתו אל יצחק אביו, ועוד שארץ ישראל הארץ הקדושה שייכת לו ולנו בניו, ואז בפסוק ט"ז אומר יעקב" "אכן יש ה' במקום הזה ואנוו כי לא ידעתי", חז"ל לימדונו בגמרא שיש ארבע דמויות בכיסא הכבוד, אחת דמות אריה, שנייה דמות כרוב (פני דמות תינוק כרביה בשון ארמי זה תינוק/ילד), שלישית דמות נשר, רביעית הייתה דמות שור, והוחלו פה לדמות פני אדם מיד עם מעשה חטא העגל, כדי לבטל את הקטרוג הקב"ה הטוב החליף את השור בדו מות אדם. לאחר שלמדנו שהדמויות הן אריה, כרוב, נשר ואדם, בואו ונו בין מה הכוונה בדמות האדם, דמות האדם הייתה פני יעקב אבינו, ולכן שנה 14 באותו הלילה זה היה לאחר מאז יציאתו של יעקב מבית הוריו וברח לישיבתו של עבר בנו של שם 14 ונכדו של נוח, ושם יעקב לומד

יום שישי, י"א בכסלו תשפ"ד 24.11.23 ˆ חדשות השכונה 24

איור: | חלום יעקב שאטרסטוק

להגיע ולהיות מול פני האלוקים חקוק בכיסא הכבוד, הדרך היא: ואנוכי לא ידעתי, הכוונה שאני חי למען האחר, ולא למעני, שהרי יעקב חי כדי להקים את עם ישראל הקדוש והטהור, ולכן נמנע מתענוגות העולם הזה. בקושי ישן ובקושי אכל, וכל זמן שהיה לו עסק בהתעלות רוחנית בלימוד תורה וחסד, כיוון שהוא לא הכיר את המושג "אנוכי", מעולם לא דאג לעצמו, תמיד לאחר. לכן זכה להיות בבחינת "אנכי - לא ידעתי", ומי שלעולם רואה את טובת האחר ולא את האינטרס האישי שלו, אצל הקב"ה הטוב הוא הראשון שזוכה לתמיכת האלוקים ולברכתו התמידית והאמיתית. לחשוב על האחר לכן בתקופה קשה זאת, שעם ישראל נמצא במלחמה, עם פשעים נגד האנו־ שות אשר טבחו והתעללו המחבלים הארורים רצחו וביזו גברים נשים וטף,

וחטפו ילדים, תינוקות, זקנים ונערות תמימים אל הגיהינום הזה שנקרא עזה, ואנחנו מתפללים לשלומם ולחזרתם הביתה בריאים ושלמים, כדי שתפילו־ תינו יהיו מקובלות לפני הקב"ה, עלינו ללמוד מיעקב, שאם נשכח את האנוכי, ונתרכז בשני אף על פי שהוא שונה ממני באמונתי ובהשקפת חיי, וניתן יד לתמוך ולעזור לכל יהודי ללא הבדל בין אשכנזי/ספרדי/ימני/שמאלני/ חרדי/אתאיסט, אם נבטל את האנוכי, כפי שעשה יעקב אבינו, נזכה שגם התפילות שלנו יהיו מול פני הקב"ה מול כיסא הכבוד, ואז הקב"ה הטוב יתן לחיילי צה"ל היקרים והחשובים ניצ־ חון מוחץ, כי הדרך היחידה היא אח־ דות, לתמוך את המשפחות השכולות, לתמוך את משפחות החטופים ולתמוך את חיילי צה"ל, להעניק לכולם חום ואהבה, ומידה כנגד מידה הקב"ה יש־ פוך עלינו שפע טוב וברכת שלום. שבת שלום.

שנה ברצף ללא הפסקת שינה על מיטה ככל האדם, אלא נרדם על ספרי הלי־ מוד ואיך שניעור חוזר מיד לתלמודו, שנות התעלות רוחנית 14 והנה לאחר הוא נשכב לשון בפעם הראשונה, מרוב התכוננות רוחנית יעקב זוכה להשא־ רת שכינה על גופו בזמן הלינה, ומגלה את פרצופו שלו, פנים יפות וטהורות שחקוקות על כיסא הכבוד, של הבורא יתברך, ואז כשניעור בבוקר מיד אמר "אכן יש ה' במקום הזה ואנוכי לא יד־ עתי", פשט הפסוק, שאם הייתי יודע שמקום זה קדוש הוא לאלוקים ועתיד להיבנות בית המקדש על עפר זה, לא הייתי ישן פה, ולפי פירוש הסוד, יעקב רמז לנו, כשאמר - אכ"ן התכוון לד־ מויות הנ"ל, שראשי תיבות של אכ"ן, הם א - אריה ,כ - כרוב, ן - נשר, והמ־ שך דבריו של יעקב הם, "ואנוכי לא ידעתי", ואנוכי - הוי אומר וגם אני נמצא שם, דמות פני. המשפט ואנוכי לא ידעתי, מלמד אותנו שכדי לזכות

חדשות השכונה ˆ יום שישי, י"א בכסלו תשפ"ד 24.11.23 25 17:16 : יציאת השבת

16:15 : כניסת השבת

זמני השבת:

בשל המצב הבטחוני יש לפנות למרכז להתעדכן ברלוונטיות הפרטים

דקל בנו | פנאי

שחור ופתור

לא מוכן

כל מספר מציין רצף של משבצות אותן יש להשחיר.  משבצות. 5 ולכן נשחיר 5 לדוגמה: בשורה הראשונה מופיע המספר בין רצפים מושחרים חייבת להיות לפחות משבצת אחת ריקה.  נשאיר משבצת ריקה. 2 ו־ 2 לדוגמה: בשורה הרביעית, בין שני הרצפים סדר המספרים הוא הסדר בו יופיעו הרצפים המושחרים, מלמעלה  3 למטה או משמאל לימין. לדוגמה: בטור האמצעי מופיעים המספרים .1 ולאחריו 3 . הרצף הראשון שנשחיר הוא 1 ו־

חדשות השכונה ˆ יום שישי, י"א בכסלו תשפ"ד 24.11.23 27

דקל בנו | פנאי

תשבץ

לא מוכן

מאוזן: .7 . שחקן ישראלי; 4 . קיבוץ במחוז הצפון; 1 .12 . אי בים התיכון; 10 . אנרגיה, כוח; 9 נאיבי; . בחור צעיר, 15 . אריג; 14 בעל חיים לילי טורף; . יישוב קהילתי מצפון 17 . גדול בתורה; 16 נער; . עיר כוהנים 22 . אל רומי דו־פרצופי; 19 לכנרת; . צמח בר 26 . אירוע ריקודים המוני; 24 מקראית; . התקדם בכלי רכב; 31 . ברונזה; 29 חד־שנתי; .37 . סופר ישראלי; 35 . נהר בצרפת; 34 . זקן; 33 . נייר המשמש לעטיפת 38 שטח מכוסה עצים; . הורדת כלי טיס 40 . יצור דמיוני מזיק; 39 מזון; . פרשה בספר 43 . נהר בספרד; 42 אל הקרקע; . מאבות הציונות 49 . נוזל לכתיבה; 47 בראשית; .53 . כינוי ליהודי דתי אדוק; 51 הסוציאליסטית; . התגעגע, 57 . היה קיים; 55 . דחה, שלל; 54 עב; . עוף דורס גדול. 59 . ממרח מתוק; 58 נכסף;

מאונך: . כינוי לאדם "חסר חיים" 2 . כליאה בבית סוהר; 1 .4 . יצרנית רכב צרפתית; 3 המתנהג כאוטומט; . החלופה העברית ל"אובססיה"; 5 מבנה ליונים; . יצור 11 . מדהים; 8 . די־ג'יי; 7 . מחוספס; 6 . שתי שמיניות; 18 . מתאים, הולם; 13 כלאיים; . קצה 23 . העביר דרך פילטר; 21 . צמח בושם; 20 . מצב של היעדר עימות 27 . דג מאכל; 25 נפשו; . תכשיט לצוואר; 30 . אלה מעץ; 28 בין מדינות; . גזע 36 . הפציר; 34 . יישוב קהילתי ליד גדרה; 32 . מאור 41 . עץ נשיר; 39 . מעוך; 38 של תרנגול; . יישוב באזור 44 . סופר ומתרגם ישראלי; 42 קטן; .48 ;) 3,2( . כהרף עין 46 . תשורה; 45 מגידו; . מפרשני החדשות בטלוויזיה; 50 פרופורציונלי; . חבר. 56 . מן הבקר; 54 . מציאות; 52

28

יום שישי, י"א בכסלו תשפ"ד 24.11.23 ˆ חדשות השכונה

סודוקו

אלכסון

קל

קשה

בינוני

29

חדשות השכונה ˆ יום שישי, י"א בכסלו תשפ"ד 24.11.23

סוד המזלות תחזית שבועית כללית לילידי כל המזלות

צילה שיר-אל אסטרולוגיה וייעוץ משפחתי

אריה הכוכב אוראנוס שעדיין נמצא בבית הקריירה שלכם נמצא ביחד עם כוכב השפע יופיטר ושניהם ביחד מביאים תחושה של התחלות חדשות ועשייה מהנה בתחומים חדשים מצד אחד, אך מצד שני גורמים לכם צורך בשינויים תכופים. מהפכים אלה גורמים לכם לתחושת חוסר יציבות, אך לא מב־ טלים את הצורך בהתחלות חדשות . ההתחלות תהיינה מלוות בקשיים שונים שידרשו מכם כוחות נפשיים.

תאומים הכוכב וונוס שאחראי על יחסים, יימ־ צא במהלך כל החודש הקרוב בבית המקושר עם קשרים לגבי אנשים הק־ רובים לכם במובנים מקצועיים הגו־ בלים גם בתחביבים משותפים. צפו לכך שאנשים שאתם קרובים אליהם במיוחד, עלולים לאכזב אתכם כיוון שאתם רגילים לעשות מה שנוח לכם ולכן אתם מגיבים בצורה אימפולסי־ בית. חוסר הסבלנות שלכם להכיל מצבים עלול להיות בעוכריכם.

טלה הצורך שלכם בעצמאות אישית וכל־ כלית לוקח אתכם אל מעבר למקומות שהתכוונתם אליהם מראש ולכן יית־ כנו מצבים של שינויים במצב הרוח. הכוכב וונוס שאחראי על מערכות יח־ סים נמצא אצלכם בבית השותפויות ונותן לכם תחושה טובה בכל הנוגע ליחסים עם הקרובים לכם. כל עוד כוכב השפע נמצא אצלכם בבית הכ־ ספים חשוב מאוד שתנצלו זאת ככל יכולתכם.

בתולה הכוכב שלכם מרקורי נמצא בבית המעגל המשפחתי הגדול ביותר שלכם ומלמד על כך כי קיימת תכונה גדולה בתחום זה. אתם עסוקים מאוד וייתכן שלא תמיד תרגישו שאתם מזדהים עם החשיבה של שאר המש־ פחה עובדה שעלולה לגרום לחיכוכים שונים עם כולם. מאחר ואתם אנשים ותרנים מטבעכם, נראה שתוכלו לה־ חליק על מצבים לא נוחים והסביבה הקרובה שלכם, תפרגן לכם על כך.

סרטן הכוכב מארס המביא איתו כוחות פיסיים לעשייה נמצא אצלכם בבית העבודה ביחד עם השמש בשמיים שמאירה תקופה זו ותחומים אלה של שיתופי פעולה מקצועיים. יש לכם חשיבה שהיא מחוץ לקופסא ולכן אתם יכולים עכשיו ולמעשה בכל התקו־ פה הזו לפעול כאוות נפשכם ואנשים יבואו לקראתכם ואף ייהנו מהחשיבה שלכם שיכולה להועיל לכולם בפרק זמן זה.

שור אתם נמצאים בתקופה משמעותית שהיא מחצית השנה שלאחר יום הולדתכם והפעם היא רוויה במתחים וקונפליקטים על רקע כלכלי ביני־ כם לבין הקרובים לכם. כוכב השפע עדיין במזל שלכם ונותן לכם תחושה של אופטימיות שדברים יסתדרו כפי שאתם רוצים. הצורך שלכם בחופש מונע על ידי כוכב אוראנוס שגורם לכם לרצות לשבור מסגרות, אך בכל זאת קחו הכול בפרופורציה.

30

יום שישי, י"א בכסלו תשפ"ד 24.11.23 ˆ חדשות השכונה

טיפ לילידי השבוע

השבוע עבר כוכב התקשורת למזל שלכם ולכן דלתות חדשות מתחילות להיפתח בפניכם . החשיבה תהייה חדשה ושנונה יותר ויכולת הדיבור תהייה במיטבה.

קשת השבוע עומד להיות מאוד משמעותי עבורכם כיוון שכוכבים רבים נמצאים אצלכם במזל וגורמים לכם לעשייה והתעוררות אחרי תקופה שבה הר־ גשתם שאין לכם כוח לעשות כלום ואכן המלחמה לא אפשרה לכם לה־ תבטא במקומות רבים שאותם רצי־ תם והרגשתם שזה אינו הזמן הנכון. הקדישו את הזמן שנותר עד לתקופת יום ההולדת לעריכת חשבונות נפש ותכנונים עתידיים.

מאזניים הכוכב שלכם וונוס נמצא במזל שלכם וגורם לכם לרצות להרגיש טוב יותר לפנק ולהתפנק עם הקרובים לכם במקומות שגורמים לכם לתחושה טובה ומשפחתית. עובדה זו חשובה מאוד לאור העובדה שגם הכוכב סטו־ רן המביא איתו לקיחת אחריות נכנס אליכם לבית העבודה וגובה מכם אחריות משמעותית שעלולה לשאוב מכם כוחות, במידה ולא תלמדו לש־ מור על פרופורציה.

דלי כוכב סטורן שגורם לתחושת הגבלה נכנס אצלכם לבית הכספים ויגרום לחלקכם הגדול תחושה של חסך כלכלי עם צורך לחסוך בכסף. כמו־ בן שאתם משייכים זאת למלחמה אך גם ללא המצב הקשה במדינה, הייתם חשים בתחושת קושי מבחינה כלכ־ לית. מבחינה חברתית אתם בולטים ומתלבטים בתחומכם ואתם יכולים להיות גאים על הישגיכם הגבוהים בתחומים אלה.

דגים יש לכם עוד כחודש ימים עד אשר כוכב העשייה המוכר בשמו מארס ייצא מבית הקריירה שלכם ביחד עם השמש בשמיים. כוכבים אלה מפעי־ לים אצלכם את כל התחום המקצועי והקריירה שלכם נמצאת בעשייה רבה. גם להיות במרכז העניינים בתוך הבית, נחשב לקריירה אישית ולכן חשוב שתהיו מתואמים עם כל האנשים הקרובים שאיתם אתם באים במגע.

גדי זוהי תקופה בת חודש שבה תרגישו שאין לכם צורך לחלוק את רגשו־ תיכם עם אף אחד, אלא להיות יותר עם עצמכם. תקופת המלחמה גורמת לכם להיות מכונסים יותר בתוך עצ־ מכם ונראה שזה בהחלט הזמן הנכון לכך ,כיוון שאתם באמת צריכים זמן כדי להפנים את המתרחש ולבדוק את עצמכם ביחס לכל מה שקורה לאחרים ולהחליט מה אתם רוצים לעשות.

עקרב השבוע נמצא הכוכב וונוס בבית המ־ קושר עם מערכות יחסים במקום המ־ עורר מחשבות והתלבטויות פנימיות עמוקות. מאחר וכוכב זה אחראי גם על כספים, הרי שזה לא הזמן לתכ־ נן מהלך כלכלי כלשהו אלא לדבוק בקיים. את רגשותיכם השאירו לע־ צמכם ואל תמהרו לשפוט אנשים על סמך תחושות רגעיות. עליכם להיות בשלים עד אשר תגיעו להחלטה מש־ מעותית בנוגע לעשייה כלשהי.

לתחזית אישית מומלץ לעשות מפה אסטרולוגית. † | התחזית הינה כללית לילידי כל המזלות † | מומלץ לקרוא ביחד עם מזל האופק †

חדשות השכונה ˆ יום שישי, י"א בכסלו תשפ"ד 24.11.23 31

דקל בנו | פנאי

מדור פנאי נוסף 27 בעמוד

תשחץ

צילומים: ענת מוסברג, טל שחר

Made with FlippingBook flipbook maker