אשקלון 24.2.23

הטבות לנרשמים ביום הפתוח! + הנחה על דמי הרישום 50% הנחה על תשלום המקדמה 10% לא כל יום פורים למשלמים מקדמה תוך חודש ימים

B.Ed. תואר ראשון יומיים בשבוע בקמפוס

M.Ed. תואר שני שנה אחת בקמפוס

בתוכניות:

בחוגים:

ניהול וארגון מערכות חינוך, מותאם לבתי ספר | ניהול וארגון מערכות חינוך, מותאם לגני ילדים | ניהול וארגון מערכות חינוך, מותאם להנחיה והדרכה | תרבות יהודית בזיקתה אל התנ"ך והוראתה | חינוך מדעי בהתמחויות: מדעים/ מתמטיקה | חינוך מיוחד* בהתמחויות: לקויות למידה/ אוטיזם |

| מקרא | ספרות | אנגלית | מדעים „ מתמטיקה + חינוך מיוחד | הגיל הרך | תושב”ע בקריאה, ‡ מתקנת ˆ הוראה מותאמת כתיבה וחשבון

מחשב נייד מתנה! לנרשמים לתואר ראשון בכפוף לתקנון

M.Teach תואר שני ותעודת הוראה | תוכניות נוספות: הסבת אקדמאים

ש”ח

רכבת

אפשרות לשילוב מדרשה באקדמיה

רג”ב תוכנית מצוינות

אחת לחודש למידה מרחוק

החזר שכר M.Ed.- לימוד ל בכפוף לתקנון משרד החינוך

מערך מלגות נרחב

שנה ראשונה B.Ed.- חינם ל בכפוף לתקנון משרד הביטחון

*הענקת התואר מותנית באישור המל”ג

למידע והרשמה חייגו אלינו 5280

www.hemdat.ac.il

21 ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום ˆ 24.2.2023 ידיעות הנגב ˆ 24.2.2023

1

24.2.2023 ˆ ידיעות הנגב

Made with FlippingBook Online newsletter creator