אשקלון 24.2.23

נקודה למחשבה

/ דקל בנ ו /

/ סודוקו /

/ תשחץ /

1 6

3 5

תואר קיסרות יפני

חורג ממה שאפשר לתאר )5,2,2,4(

תחום במדעי החברה )5,4(

הצליח מאוד )3,3(

תשורה ציבור מוגדר

איבר פנימי בגוף

טיפה

טנא

האצה

הוקף בגבול

1 7 3

6

2

4 7 3

מבני נח כרך לחבילה

2 7

2 3 9 8

4

תכסיס, מזימה

שמן זך

אתר בירושלים )4,4(

מים קפואים טמפרמנט

שבר את צימאונו

4

1

9 6

פצח בשיר

הרגיש

1 8 7

2 8

3 1

מורה, מאמן

חושב בליבו

גנרל אמריקאי מבעלי המלאכה

זזו ממקומם לא פחות ולא יותר

, מבלי לחזור על אף ספרה 9- ל 1 יש למלא את הספרות בין . לסודוקו פתרון אחד בלבד 3×3 בטור, בשורה ובריבוע של

כינוי רומז לנקבה

האזנה בתשומת לב

עיר באיראן

/ פתרונות / לשבוע שעבר

סרט עם ברברה סטרייסנד

מתקן למאסר )3,3(

מלגלג גוש אדמה

אינו קטין תיאטרון יפני

סלחנות )3,2(

קטפו ענבים

5 2 6 1 4 9 8 7 3 1 4 3 8 7 5 6 2 9 7 8 9 3 2 6 1 5 4 6 5 4 2 9 1 7 3 8 9 1 7 6 3 8 2 4 5 8 3 2 4 5 7 9 1 6 2 7 8 5 6 4 3 9 1 4 9 1 7 8 3 5 6 2 3 6 5 9 1 2 4 8 7

פוליטיקאי )3,3( ישראלי גבורה

שימש כסוכן חשאי

סוג של חולצה לשון במזרח הרחוק

נבוך ומבולבל )4,4(

ממיני הבשמים משורר אמריקאי

חודש עברי פרי מאכל

הקטין את המהירות

מדינה באירופה

הפסד כספי בנוסף

חזותי

מדינה באפריקה שבבי עץ קטנים

אות אנגלית תוכנה לעיבוד תמלילים

סיום, סוף

מיניסטר

גרם לאובדן תקווה טוסט

מונח בטריגו נומטריה שרפרף נמוך

צינורית רפואית

תשלום חובה

מטבע רוסי אדמה טובענית

פזמונאית ישראלית

מתוך (בארמית)

מחלקי הרגל

סופר צרפתי

ספן ישן

דיבר, אמר

ילד

מרמטכ"לי צה"ל

גן של עצי פרי

זמר ושחקן ישראלי

התווכח והתכתש בעקשנות

ראוי לשבח ולהערכה

34

24.2.2023 ˆ ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום

Made with FlippingBook Online newsletter creator