אשקלון 24.2.23

בס"ד

שטיפה חיצונית ללא ניגוב או אספרסו חינם (ימים א'-ה')

שטיפה חיצונית ללא ניגוב ₪ 5- ב או אספרסו חינם (ימים א'-ה')

תדלוק מעל ליטר 30

תדלוק מעל ליטר 20

תמרה תחנה שומרת שבת

אג' 10 הנחה על תשלום במזומן או שירות עצמי )22:00 עד 00:00 (משעה

משקה אנרגיה חינם

בימים שני וחמישי

תדלוק מעל ליטר 50

מבצעים חמים

ידיעות אחרונות או אספרסו חינם למתדלקים ₪ 100 מעל (מלאי מוגבל)

מחירים ותנאי תשלום מיוחדים לבעלי עסקים

בימי שישי

חנות חלפים ואביזרים במתחם

08-6488049 פקס. 052-6856072 אשקלון (מול טסטים דביר) טל. 31 א.ת.הצפוני, רח' הפנינים סונול תמרה - יותר מתחנת דלק ט.ל.ח | ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת

¢ %% 4 0 µ

מקרא הרמטית סגירה

נתיבי ישראל מודיעה:

¢¢ ¢ %%%% 3 5 3 1

¢¢ ¢ ¢ %%%% 3 5 3

גת

¹

¢¢ ¢ %%%% 3 5 4 0

26/2/2023 , החל מיוםראשון 2/4/2023 , ועד ליוםראשון עבודותאחזקה מחסום זמני עוקף גת 3540 כביש

¢ %% 6

¢ %% 3 5

משה שדה

¹

¢¢ ¢ %%%% 3 5 4 2

גת קרית

¹

- עוקף גת יחסם לתנועה לצורך הרחבת 3540 במסגרת עבודותאחזקה, כביש הכבישוביצועשיפוריםלנסיעהנוחה ובטוחה. להמתין קשה

יש להישמע להנחיות הפקחים והשילוט במקום. ניתן להתעדכן באתר החברה ואמצעי התקשורת. נתיבי ישראל מאחלת לכם נסיעה נעימה ובטוחה.

2120 דברו איתנו

4

24.2.2023 ˆ ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום

Made with FlippingBook Online newsletter creator