אשקלון 24.2.23

התחדשות עירונית!

אנחנו מזמינים אתכם לפתוח דלת חדשה ולהצטרף לעשרות פרוייקטים ברחבי הארץ שנהנים מתוכנית התחדשות עירונית.

0544293066

מלאכי קריית אופקים

אשקלון

הרצליה

6

24.2.2023 ˆ ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום

Made with FlippingBook Online newsletter creator