שרון 05.08.22

נקודה למחשבה

/ דקל בנ ו /

/ סודוקו /

/ תשחץ /

8

2 7

דבר שאין לערער עליו )5,4,4(

מספרי ג'ורג' אורוול )5,4(

מושב בגליל )3,3( העליון

חסר עצמאות

דוב ספרותי ספג לתוכו

היה עליו לשלם

פרשה בספר בראשית

עצם בפה

טורף מיילל

אימת

7 6

3 2

9

1

מציאות מכשול

3 2

9

5

משקה )3,3( משכר

4

3

1

8

יסוד כימי

9

5

4 3

כוכב שמימי בהיר כתובת

אות הערכה )4,4(

חלק השווה לאחוז

גבה קומה

קפל בבגד

8

9

3

4 5 7

מזדעזע, מתחלחל

משלושת האבות

5 1

7

גנרל אמריקאי כף אשפה

גדוש נייר באיכות גבוהה

בעל גוף מלא ועגלגל

תל חורבות

ריבית

, מבלי לחזור על אף ספרה 9- ל 1 יש למלא את הספרות בין . לסודוקו פתרון אחד בלבד 3×3 בטור, בשורה ובריבוע של

הפך לסמיך פחות

מדינה באסיה

סירב דאגה, פחד

/ פתרונות / לשבוע שעבר

דליקטס עיר מקראית

מדגי המאכל

כלי לטיגון

2 1 9 3 5 8 7 6 4 3 5 4 1 6 7 8 2 9 6 7 8 4 9 2 3 5 1 9 2 6 5 4 3 1 7 8 5 8 3 7 1 6 4 9 2 1 4 7 8 2 9 5 3 6 4 6 1 2 7 5 9 8 3 8 9 5 6 3 4 2 1 7 7 3 2 9 8 1 6 4 5

קומיקאי בריטי )3,3( בעבר יחידת זמן

בעל חוב

מגלגל בצק רכה ועדינה

הולך וקרב )3,5(

קיבוץ בגליל מציפורי השיר

כבודו נפגע אביו של דוד

זמרת ישראלית )5,2(

כינוי לתסרוקת "מנופחת"

חיה אפריקאית ילדים קטנים

קריין ישראלי

חוט לקשירת הנעל היעדר כל ספק

הוראה מחייבת

בשביל, למען

שהה בלילה מכלי הדם

מרמטכ"לי צה"ל תבואה

קומיקאי )3,4( ישראלי פיוטי, שירי

רכבו על סוס

רוח רעה

מערכת, משזר אבי ירבעם

תערובת מתכות

מכינויי האריה

משבעת המינים

נכסף

נסתר, סמוי צד מערב

מים רבים

נשמה באפו

שערה בקצה העפעף

סוציאלי

כלי פריטה

מתפתח בהצלחה

מדינה בים הקריבי

29 ידיעות השרון ˆ 5.8.2022

Made with FlippingBook Digital Publishing Software