שרון הרצליה 16.12.22

רעננה

להצילאתהאקליפטוסהזקן תושבים ופעילי איכותהסביבההפגינו השבוע נגד כריתתהעץ הענק והעתיק ברחוב לוי אשכול, כחלקמפרויקטפינוי־בינוי אלףשקל פיצוי נופי והצענו לשתול חמישהעצים בוגרים" 67 ‰ חברתהבנייה: "קיבלנו אישור מפקיד היערות, שילמנו

אשר אטדגי

תושבים, פעילי איכות הסביבה וחברי קבוצת "נאמני העצים של רעננה" הפגינו ביום שני השבוע

נגד כריתת עץ האקליפטוס הענק, שגילו בעיר, 24 מעל מאה שנה, ברחוב לוי אשכול במסגרת פרויקט פינוי־בינוי של חברת "קידר מבנים" הבונה במקום. יש לציין, כי החברה קיבלה רישיון לכרות את העץ, כפי שמחייב החוק, מידי פקיד היערות הארצי. האומנית והפעילה החברתית, מירי יש ־ ראלי, ממובילות המחאה, אמרה השבוע: "כפעילה למען שימור העצים העתיקים והבוגרים בעיר רעננה, נדהמתי לשמוע כמו רבים על כריתת העץ המדהים שני ־ טע עוד לפני שאבן אחד נבנתה ברעננה. זהו עץ אקליפטוס מדהים בן מעל למאה שנה, שקיים כאן עוד בטרם רעננה הפכה לעיר. כולם נדהמו מיופיו, תרומתו וגודלו של העץ ותמהו שבניגוד לחוק שימור עצים עתיקים, החל גם על שטח פרטי, איך מחל ־ קת ההנדסה של עיריית רעננה אישרה ליזם קידר מבנים, שהכניסה לבניין המתכונן תתבצע דווקא על חשבון כריתת העץ ולא חייבו אותו לתקן את התוכנית ההנדסית". אבל הם קיבלו אישור מפקיד היערות הארצי. "בפועל ניתן היה לתכנן את שימור העץ, על פי המלצת פקיד היערות הארצי ארז ברקאי, שכתב את ההנחיות מה היה צריך להיעשות על מנת לשמר את העץ העתיק והנדיב. החוק למתן היתר כריתה לעצים עתיקים חל גם על שטח פרטי. על פי חוק, כל העצים במדינת ישראל שגובהם מעל 130 שני מטרים ושקוטר הגזע במרחק של

צילום: יפעת הולצמן גזית | ההפגנה השבוע

הספר: ביקשנו רשיון כריתה מפקיד היערות טרם תחילת תכנון הבניין כי ידענו שמיקו ־ מו בעייתי ואין כניסה אחרת לבניין, קיבלנו אישור כריתה, לאחר קבלת היתר הבנייה הוגש ערר על ידי הירוקים, אותו דחה פקיד היערות ואישר את כריתת העץ. בנוסף, שי ־ אלף 67 למנו לפקיד היערות פיצוי נופי של שקל לנטיעת עצים חדשים והצענו לשתול עוד חמישה עצים חדשים בוגרים, לפנים משורת הדין, כנגד העץ המדובר. לצערנו למרות שהצענו למתנגדים הירוקים לשבת איתנו, ולהסביר את מערך השיקולים הם דחו את ההצעה. אנו בונים במרכזי הערים בשרון, משמרים ומעתיקים מאות עצים כל שנה, ועושים כל מאמץ לשמר את העצים ככל שניתן. חבל לנו שכך פועלים הירוקים כאשר מקבלים החלטה שאינה לרוחם".

המקומית לתכנון ובנייה בעיר, שאישרו את התוכנית הכוללת את הכריתה, יחזרו בהם: "לא רק היזם אחראי, אלא בעיקר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה שלא 'ראתה' את העץ ההיסטורי במגרש ולא דרשה תכנון שיאפשר שימור העץ לטובת תושבי העיר. אפשר לבצע התחדשות עירונית עם שמירה על עצים ותיקים. העניין הוא מודעות, רצון ועלויות. עץ המופת הזה לא צריך להיכרת. לוועדה המקומית יש סמכות לשנות היתר בנייה ואם נשמיע יחד קול מחאה, יבינו שם שצריך לדרוש מהיזם לשנות את התכנון כך שייבנה בניין חדש לצד האקליפטוס ההיס ־ טורי". מחברת קידר מבנים נמסר בתגובה: "חברת קידר, הינה חברה שומרת חוק. מדו ־ בר בעץ בשטח פרטי, עשינו את הכל לפי

ע � ס”מ, נחשבים ל 20 ס"מ מהקרקע רחב מ ־ צים מוגנים – גם אם הם בשטח החצר הפר ־ טית שלכם". כאמור, עשרות מתושבי העיר והפעילים הפגינו השבוע במתחם וקראו שלא לכרות את העץ. במקביל, פתחו חברי הקבוצה בע ־ צומה עליה חתמו כבר מאות מתושבי העיר: "אנו קבוצת 'נאמני העצים של רעננה' מו ־ חים על מתן היתרים ליזמים לכרות לנו את העצים העתיקים שתפקידם כה חשוב להמ ־ שך קיומנו ואיכות הסביבה, במיוחד בתקו ־ פה של שינויי האקלים, התחממות גלובלית והתוכנית הממשלתית של משרד להגנת הסביבה המחייבת הכנת תוכניות עירוניות להצללה ולקירור באמצעות עצים וביצוע פיילוטים לפעולות הצללה אופרטיביות". הפעילים דורשים כי גם חברי הוועדה

"זהו עץ אקליפטוס

מדהים בן מעל למאה שנה, שקיים כאן עוד בטרם רעננה הפכה לעיר"

הוד השרון

פעילי סביבה: בנייתביתהספרמזיקה לעצים עציםפגועים, שורשיםחשופים והרבה בטון, כך נראיתבימיםאלהחורשתמתחם "ביתהנערה" כתוצאה מעבודותבנייתביתספר ‰ "מכרו לנו משהו זמני שפתאוםהופך לקבע", טוען חבר מועצתהעיר ד”ר אלון גלבוע ‰ העירייה: "מספר עצים נפגעו בשוגג, הנושאתוחקר"

כי הפעולות מבוצעות בניגוד לחוק וללא אישור פקיד היערות העירוני. "איך יכול להיות שדחפור שעובד במקום פוגע בעץ וכאילו כלום לא קרה?", הם שואלים. גלבוע דורש מהעירייה לתקן את תוכנית הבנייה שלטענתו היא לקויה, ולבנות תוך שימור העצים הותיקים, "למען תושבי הוד השרון, הזקוקים לריאה ירוקה במרכז העיר, למען תושבי כל המדינה המגיעים למקום המהווה שמורת טבע וגם למען ילדי בית הספר הדמוקרטי הזקוקים לחצר מוצלת ליד המבנים הטרומיים שנבנים ככיתות לימוד עבורם". מהעירייה נמסר: "לעבודות ניתן היתר כדין הכולל מבנים יבילים לכיתות וממ"דים על פי תקן של פיקוד העורף, תוך תכנון שהקפיד על שמירת הטבע העירוני. במהלך העבודות נפגעו בשוגג כמה עצים בודדים. הנושא תוחקר והועבר לטיפול פקיד היע ־ רות הארצי. העבודות המבוצעות כעת אינן מסכנות את העצים במתחם".

אומר חבר מועצת העיר, ד"ר אלון גלבוע, שיצא למאבק יחד עם נאמני העצים בעיר נגד הרס החורשה. "המתחם, שבו חורשה עם מג ־ וון עשיר של עצים ובעלי חיים, הוגדר על ידי העירייה כאתר לשימור, אולם מה שנעשה כיום הוא בניגוד לאותה הגדרה. לא הקפידו למגן את העצים והצמחים הסמוכים לעבודות הבנייה. "עבודות הבנייה מתבצעות בניגוד לחוות הדעת של אדריכל העיר", מוסיף גלבוע. "בהתחלה דיברו על הנחת מבנים יבילים למען הקמת בית הספר הדמוקרטי. פתאום אנו עדים לבנייה מסיבית מבטון. מכרו לנו משהו זמני שפתאום הופך לקבע. הבנייה גם לא תואמת את חוות דעת האדריכל העירוני". הפעילים הסביבתיים שביקרו במתחם מספרים כי חשכו עיניהם למראה החור ־ שה כיום עקב העבודות. "יש פגיעה חמורה בעצים. שאריות בטון נשפכות על שורשי העצים. כל פגיעה או כריתת עץ היא פגיעה בכדור הארץ". מציינים הפעילים שטוענים

פאוזי אבו טועמה

מתחם בית הנערה וסביבתו הוא ריאה ירוקה שהוגדרה בעבר על ידי עיריית הוד השרון כ"אזור

"בהתחלה דיברו על הנחת מבנים יבילים למען הקמת בית הספר הדמוקרטי. פתאום אנו עדים לבנייה

מתחם לשימור מחמיר". מדובר בשטח ירוק בן מאות דונמים בלב העיר, עם מגוון עשיר של עצים ותיקים ובעלי חיים, ששימש בעבר כפנימייה לנערות בסיכון והיה במשך שני עשורים יעד לקידום תוכניות בנייה. בשנה האחרונה התחילה עיריית הוד הש ־ רון לבנות במתחם את בית הספר הדמוקרטי שכולל מבנים יבילים ומבני קבע. הבנייה מתבצעת עקב מחסור בכיתות לימוד בעיר. לטענת פעילים סביבתיים שביקרו במת ־ חם העבודות גרמו להרס ונזקים כבדים לע ־ צים ובין היתר כריתת עצים, שבירת עצים, שפיכת בטון והרס של הנוף הסביבתי. “מדובר בפגיעה קשה ובניגוד לחוק בעצים הותיקים במתחם, שנעשתה בניגוד לחוק",

מסיבית מבטון"

צילום: פרטי | אחד העצים שניזוקו

16.12.2022 ˆ ידיעות השרון 10

Made with FlippingBook flipbook maker