שרון הרצליה 16.12.22

ב"ה

חנוכה פה וזו הזדמנות להאיר את כל המשפחה: הדלקת נרות משפחתית מדי • מאכלים • דמי חנוכה לילדים • ערב ושירים מסורתיים • ולא שוכחים את הקשישים והשכנים

סרקו את הברקוד לברכות ההדלקה

אז איך מדליקים?

היכן? יש שמדליקים בפתח הבית מבחוץ או מבפנים, או בסמוך לחלון. בפתח – מול המזוזה.

מי מדליק? כל אחד, גבר ואישה, מעל גיל מצוות.

מתי? בכל אחד מערבי חנוכה עם שקיעת החמה (למעט יום שישי לפני הדלקת נרות ומוצ"ש אחרי צאת השבת).

)25/12 - 18/12 כ"ד כסלו - ב' טבת (

מדליקים משמאל לימין נר שלישי

מדליקים משמאל לימין נר רביעי

מדליקים משמאל לימין נר שישי

מדליקים משמאל לימין נר חמישי

נר שני מדליקים משמאל לימין

מדליקים משמאל לימין נר שביעי

מדליקים משמאל לימין נר שמיני

נר ראשון

מוזמנים להשתתף באחד מאלפי > חנוכה שמח! האירועים שמאורגנים על ידי בתי חב"ד ברחבי הארץ עם סופגניות, הפתעות והדלקת נרות מרכזית • פרטים בבית חב"ד המקומי

שנת 'הקהל'

לזכות ר' חיים צבי בן שולמית שי', להצלחה רבה ומופלגה מתוך בריאות איתנה והרחבה

6

16.12.2022 ˆ ידיעות השרון

Made with FlippingBook flipbook maker