טבריה קרית שמונה 22.07.22

המרכז לכורסאות טלויזיה

₪ 4,390 ₪ 3,490

₪ 5,197 ₪ 3,990

₪ 1,200

₪ 5,290 ₪ 4,290

הקמה חשמלית

₪ 4,490

₪ 2,690

PATROL

www.valdman.store

22

050-589-4177 | 04-659-0874

13 ידיעות טבריה, קרית שמונה ˆ 22.7.2022

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online