טבריה קרית שמונה 22.07.22

36 שנות נסיון

בהנהלת

חיים שמחי

•ריפודכלסוגיהרהיטים. •שחזורוריפודרהיטיםעתיקיםבהתאםלמקור. •תיקונינגרותוחידושפוליטורה. • יצורמערכותישיבהלפיבקשתהלקוח. •ריפודכסאותאוכל. • יצורמיטותלפיהזמנהאישית. •מכירתמיטותנוערקבועותומתכונות. •מכירתכלסוגיהמזרונים.

• יצורומכירתהדומיםוכריותנוי. •עבודהיסודיתמקצועיתומדויקת •מבחרענקשלבדיריפוד •איסוףוהחזרתהסחורהמביתהלקוח

www.ets-hasade.co.il חפשו אותנו ב- מרפדיית עץ השדה

052-6413294

, אזור תעשייה עפולה עלית 10 רח׳ דוד רמז 04-6767569 , פקס 052-8229822 , דור 052-6413294 לתיאום פגישת ייעוץ חינם: חיים

17 ידיעות טבריה, קרית שמונה ˆ 22.7.2022

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online