טבריה קריית שמונה 18.11.22

הביקורת עליי? זה מגורמים אינטרסנטיים לפני ארבע שנים נבחר שוקי אוחנה לראשונה ראש העיר צפת פותח את שנת הבחירות:

שנה לבחירות המקומיות

דנ יאל דדו ן

לתפקיד ראש העיר צפת כהבטחה גדולה ‰ פחות משנה לפני שיעמיד את עצמו לאמון התושבים במטרה להיבחר לקדנציה שנייה 24 הוא מסביר איך הגיעה העירייה לגירעון של מיליון שקל, דוחה את הטענות נגדו שכל מה שמעניין אותו זה כיכרות וספורט, מונה את הישגיו ולא חוששמחזרתו של יריבו הפוליטי אילן שוחט לזירה הפוליטית המקומית

שבהן כיהן כחבר מועצה עשר שנים הכינו את ראש עיריית צפת שוקי אוח א נה לתפקיד ראש העיר אליו נבחר בשנת א � כשהתמודד בפעם השלישית לר 20188 שות עיריית צפת וניצח בסיבוב השני אחוז מקולות הבוחרים. 63 לאחר שזכה ב אל התפקיד הוא נכנס בסערה ועם הבטחות גדולות לשינוי פני העיר שנראה כי דרכה במקום בשנים האחרונות. השבוע, אחרי ארבע שנים בתפקיד ופחות משנה לקראת הבחירות, הוא מתיישב לסכם את ההישגים הבולטים ואת האתגרים עמם הוא מתמודד ופורס את תוכניותיו לעתיד. טענות שהוא משקיע רק בכיכרות וספורט? גירעון שוטף עצום? סכסוך עם עובדי העירייה? מבחי א נתו הכול שטויות. אוחנה, לדעתו, בטוח שהוא זוכה לתמיכה עצומה וגם האפשרות שראש העירייה הקודם, אילן שוחט, יחזור להתמודד לא מדאיגה אותו. "הכול שטויות" ש � ), בן העיר צפת, נשוי ואב ל 56 אוחנה ) לושה, החל את דרכו הפוליטית במפלגת הליכוד והיום הוא משמש כיו"ר סניף הלי א 2008 כוד בצפת. למועצת העיר הצטרף ב וכיהן כחבר מועצה אופוזיציוני לוחמני שנים תחת ראש העיר אילן 0 במשך הוא 9 שוחט. בבחירות לכנסת ה היה מועמד הליכוד כנציג מחוז הג א ליל והעמקים אך לא נכנס בסופו של דבר לכנסת בעקבות הריצה המשותפת של הליכוד עם מפלגת ישראל ביתנו, שדחקה אותו למקום ברשימה. 39 ה כעת, אחרי ארבע שנים בתפקיד ראש העיר, אוחנה בטוח כי העיר עברה זינוק משמעותי. "החזרנו את גאוות היחידה לעיר", הוא מצהיר, "התושבים יודעים

שבצפת יודעים לטפל בכל דבר, הן במו א קד והן בשטח וכמובן אם צריך גם ראש העיר עצמו וכל הנהלת הרשות. החזרנו את אמון הציבור ברשות". אך לפני שאוחנה ידבר על הישגיו לא א חרונה נודע כי יש לעירייה גירעון שוטף מיליון שקל. כשאוחנה 24 משמעותי של נדרש להתייחס לכך, הוא תולה זאת בכמה גורמים. "העירייה עובדת בצורה מוסדרת מול משרד הפנים ומשרד האוצר. הגירעון בא עוד מהעבר כשצפת היתה פעם עיר עו א לים", הוא מסביר, "היינו מקבלים ארנונה מנכסי מדינה ולפני כחמש שנים החליטו להוריד אותה וזה פגע מאוד בעירייה, אבל אנחנו יודעים להסתדר ומוצאים לזה את המקורות עם תוכניות שלנו ועבודה שלנו. זה קרה לפני ואנחנו מתחילים להרגיש את זה עכשיו. גם סגירת אתר תאנים לפינוי אשפה פגעה באופן משמעותי בתקציב וגם הגדלת תחום הרווחה. הדברים האלה צרי א כים מענה, הם אלו שהביאו להגדלת הגי א רעון בצורה כזו או אחרת. כל הפרויקטים שאני עושה הם מכספים חיצוניים שאני יודע לרתום". תושבים טוענים שמעניין אותך רק כיכרות ומגרשי כדורגל. "אני לא מתייחס לזה, זה לא רלוונטי,

הכול שטויות. תראה מה קורה בחינוך וב א תיירות, בונים בצפת עכשיו שלושה בתי חדרים, 400 מלון משמעותיים שיכללו כ העיר צפת עם תוכנית אסטרטגית וחזון. דונם בפארק התעשיות 40 שיווקנו כבר ת � דונם ל 80 ואנחנו הולכים לשווק עוד עסוקה זעירה ולהייטק. כיכרות לא מע א ניינות אותי, זה שטויות. יש פה מהפכה שלמה. גם אלה שטוענים כיכרות, זה זילות ושטויות. רואים פה את העשייה של העיר וההצלחה שלה בכל מקום. מי שנכנס לעיר רואה בכל תחום את עיקר העשייה ובפרט בתחום החינוך. צפת זכתה בארבע השנים האחרונות ברצף בחמישה כוכבי יופי וזה לא דבר של מה בכך". עובדי העירייה פתחו בשבוע שעבר בסכסוך עבודה כי לא שולמו להם תנאים סוציאליים. איך אתה מתכוון לטפל בזה? "זה שקר וכזב, אין סכסוך עבודה". המשכורות והתנאים משולמים בזמן? "ביום חמישי המשכורת שולמה". הם מדברים על תנאים נלווים. "אין שום סכסוך ושום נעליים. הביקורת עלי מגיעה מגורמים אינטרסנטיים שלא יכולים להתמודד עם ההצלחה. אם יש חובות כאלה ואחרים, אנחנו יודעים לס א גור את המעגל. העיר עובדת והמשכורות

ראש העיר לשעבר אילן צילום: | שוחט אפי שריר

העמק

עורכת גרפית ראשית: לילך לובל ויינגרם / עריכת חדשות: יוסי וקנין / עורך: מנהלת העיתון: מרכז גרפי, ידיעות תקשורת / גרפיקה: אורית קונסטנטינו / שלום חכמון / מנהל הפקה ותפעול: ליאת אדרי רכזת מנהלה: אורית זילברברג / דפוס ידיעות אחרונות בע"מ הדפסה: ידיעות תקשורת בע"מ מו"ל: ליאתשרון / מנכ"לית: סיגל רגב / עורכת ראשית:

אביהו שפירא, כפיר בן דוד צילום: | אביהו שפירא, אסף זיידן צילום: | שוקי אוחנה נחום סגל צילום: | אפי שריר, פרי הגליל צילום: |

6

18.11.2022 ˆ ידיעות טבריה, קרית שמונה

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker