תל אביב 24.2.23

סגנית ראשהעירייהמיטל להבי מבטיחהשחשמול האוטובוסים בדרך גם לתל אוטובוסיםהםחשמליים 30 אביב ‰ אלאשבינתיים ישבכל העיר רק אחוז 60 : תוךשנתיים מהאוטובוסים יהיו חשמליים היעד של עיריית תל אביב:

מה עומד בפני מהפכת החישמול:

מחסור בתשתיות חשמל

צורך בהיתרי בנייה להקמת שנאים ועמדות טעינה המתנה של שנה וחצי לקבלת היתר

שיכניסו את עלויות חישמול המסופים לת ו קציב, דרך שינויים בתקנות הבנייה שהקלו על הקמת עמדות הטעינה, ועד פתרון לא ו ספקת חשמל בהיקפים הנדרשים כדי לטעון צי אוטובוסים". מתי יוקם מסוף חשמלי גם בתל אביב? "ההקמה של העמדות בבני ברק ממלאת אותי אופטימיות שממש בקרוב גם אצלנו. אני מברכת על חישמול מסוף האוטובוסים של בני ברק שממנו יוצאים גם אוטובוסים לכיוון תל אביב. זהו המסוף הראשון המ ו חושמל במטרופולין העמוס במדינה ואני גאה בכך שכבר ביולי הקרוב יחושמל מסוף ו � אוט 200 הלוחמים וייכנס צי של כמעט בוסים חשמליים לקווים העירוניים שלנו. התחייבנו לטהר את האוויר בעיר ואנו בדרך לעשות זאת לפחות בכל הקשור לתחבו ו רה הציבורית שתהפוך להיות ירוקה יותר. , נחנוך בתל 2023 הצפי שלנו הוא שביולי עמדות טעינה חדשות 200 אביב-יפו כ־ לאוטובוסים, מה שיאפשר לבצע מהפכה חשמלית שתהפוך את התחבורה הציבו ו רית בעיר לירוקה הרבה יותר, ללא זיהום אוויר. אז צפו חגיגה גם אצלנו עוד לפני סוף הקיץ".

שי שגב

מיליון שקלים 40 בהשקעה של נחנך השבוע בסמוך לאצטדיון רמת גן הקמפוס החשמלי החדש

של חברת "דן" המבוסס כולו על הטענה ו � מקומות חניה בעלי יכ 120 חשמלית ובו כ ו לת טעינת אוטובוסים בו-זמנית. גם עיריית תל אביב מקדמת בסדר עדיפות גבוה תחבו ו רה חשמלית בעיר עצמה, בדגש על תחבורה ציבורית להסעת המונים. על פי היעד של 60% :2025 משרד התחבורה והעירייה עד מהאוטובוסים יהיו חשמליים. אבל חזון לחוד ומציאות לחוד, בתל אביב מ � אוטובוסים חש 30 פועלים כיום פחות מ ו ליים והסיבה לעיכוב המתמשך היא מחסור בתשתיות חשמל, שכן כדי להטעין אוטובוס חשמלי צריך שנאים ועמדות טעינה ברחבי העיר. כדי להתקין שנאים ועמדות טעינה – נדרש להוציא היתר בנייה, בהליך מורכב שלוקח כשנה וחצי של המתנה. "הגעתי לאצטדיון רמת גן לחגוג את מהפכת חישמול האוטובוסים", אומרת סג ו נית ראש עיריית תל אביב והאחראית על תחום התחבורה, מיטל להבי. "על ההקמה

צילום: מוטי קמחי | ? המסוף החדש שנחנך. בקרוב בתל אביב

לא נובע ממפעלים, כמו בחיפה, אלא מהעו ו מס התחבורתי". מתי העלת לראשונה את הרעיון לחשמל את האוטובוסים בעיר? "חישמול האוטובוסים נמצא על שולחני כמעט מהרגע שמוניתי כסגנית לתחבורה ואני מהחלוצות שפעלו לקידום הנושא, החל מפנייה למשרדי האוצר והתחבורה על מנת

של תשתיות חשמל אני עובדת כבר עשור, ויש קושי גדול באספקת החשמל בהיקפים הנדרשים לחישמול של צי אוטובוסים. זאת משימה סיזיפית ומתישה, אלא שאז מגיעה הבירוקרטיה ותוקעת מקלות בגלגלי השי ו נוי. נושא זיהום האוויר מתחבורה ציבורית הוא בנשימתנו שהרי תל אביב-יפו ממוקמת גבוה במדד זיהום האוויר בעיר, ואצלנו זה

c.t צילום + פנורמי במרפאה

השתלות שיניים בלייזר לא כאבים ביום אחד

בניית כתרי זירקוניה וחרסינה בננוטכנולוגיה למראה הטבעי

סניף גלגוליה סניף תל אביב - דיזינגוף סנטר סניף באקה סניף חיפה - קניון לב העיר *חלק מהסניפים פתוחים בשבת

פחות כואב, פחות פולשני, ועם אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד טכנולוגיית לייזר מתקדמת ושימוש בסד דיגיטלי המאפשרים את שיקום הפה – ייתרון משמעותי כשמדובר בגילאים מבוגרים.

03-7444439

12

24.2.2023 ˆ ידיעות תל אביב, רמת גן

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker