תל אביב 24.2.23

1973

4

21.4-24.4 ₪ 1200

1200 50%

15.1.2021 30.12.21 31.10.22 31.01.23 28.0 . 3 תוקף

70

Orthopedic Foam

SMART SYSTEM RELAX SUPPORT

03-9619898 1

074-7401002

www.idanktv. com

21 ידיעות תל אביב, רמת גן ˆ 24.2.2023 ˆ 9.12.20 ˆ 23.9.

1

23.9.2022 ˆ 19.4.2019 ˆ

4

1

ˆ 18.12.2020

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker