תל אביב רמת גן 17.05.24

מצעד הגאווה בתל אביב, צילום: | 2023 שאול גולן

המצעד בוטל

אימרי קלמן: "הקהילה הגאה לא לקחה חלק מקורביהם של חולדאי ולהבי. בקשתם לקיים עצרת חלופית היא לא פחות מהזויה" לינור אברג'יל: "המצעד מצויר כהפנינג שבו חוגגים את הגוף. זה לא רלוונטי כשיש חיילים הרוגים, חטופים ומאות אלפים בהחלטה הזו, אלא מיטל להבי: "כיוון שאופיו של המצעד הוא מסיבתי, אמרנו חד לקיים מצעד חגיגי, וגם אי אפשר להפוך אותו למשהו שהוא לא" יעל סיני-ביבלש: "בקהילה הגאה יש מתנדבים בחמ"לים, משרתי מילואים, אנשי כוחות הביטחון ורופאים. הם יקבלו את עיטור הגאווה בעצרת" משמעית שלא ניתן שמפונים מבתיהם"

בזמני מלחמה להט"בים סופגים יותר להט"ופוביה ופחות מתלוננים. "חווינו את השנה הכי קשה מבחינת אלימות כלפי להט"ב", טוענת סיני ביבלש. "ניתן לראות את הקשר בין אמירות של פוליטיקאים, כמו ח"כ יצחק פינדרוס, שאמר שאנחנו יותר גרועים מהחמאס, לבין ההסתה שמימ תרגמת לאלימות ברחובות. ראינו אירועים קשים, כמו דודו אדרעי שערך מופע דראג בביתו בשכונת התקווה, ואנשים זרקו לו אבנים לתוך הבית. התיקים הללו במשטרה נסגרים, ואני תוהה אם רוח המפקד לא מנשבת שם". ממה אתם חוששים בעיקר? "בזמני מלחמה הקהילה מועדת לפמ גיעה יותר מתמיד ויש חשש כבד לקימ צוץ בתקציבים, כפי שקרה בעבר בממ שרד לשוויון חברתי. המטרה שלנו היא לחזק את השירותים הקהילתיים, להמ תאים שירות משפטי פרטני לקהילה הגאה ובהיבט המוניציפלי – לחזק את הלהט"בים בפריפריה באמצעות קהילות מקומיות ומנהיגים מקומיים. אנחנו רוצים שהם יוכלו לחיות לא רק בתל אביב אלא גם בערי המוצא שלהם". לתווך את המורכבות גם העמותה הטרנסית בישראל נפמ געה תקציבית בעקבות המלחמה, כיוון שהיא נשענת בעיקר על תרומ מות. "קשה לגייס תרומות לעמותה שלנו בשעה שכולם מגויסים למען יתומים, מפונים וחטופים. הבנו את באוקטובר לא ניסינו 7 המצב ומאז ה לגייס כספים, כי היה ברור לנו שלא נקבל", אומרת אברג'יל, ומוסיפה שלמ באוקטובר דאג יו"ר הכנסת 7 פני ה אמיר אוחנה שהעמותה תתוקצב דרך משרד הרווחה בסכום של מיליון וחצי שקלים. את מרגישה שקיימת פגיעה משמ־ עותית בקהילה לאור המלחמה? "כמו בכל האוכלוסיות שחוו פגיעה באוקטובר, כך גם 7 וטלטלה מאז ה־ לטרנסיות, שמתמודדות עם בעיות נפשיות וכלכליות, קושי במציאת עבודה, טראומות, חרדות – וכאן מדומ בר לעיתים במצב נפשי שגם ככה מלמ כתחילה איננו טוב. יש גם עלייה חדה בביקוש לסלי מזון ולשיחות אישיות. באוקטובר 7 מי שנפגע בעיקר מאז ה הן הטרנסיות הערביות. יש ירידה של אחוז בפניות שלהן, אנחנו מנסות 30 לפנות אליהן וזה קשה מאוד. הן סובמ באוקטובר, 7 לות מרגשי אשם אחרי ה ויש גם זעם של הטרנסיות היהודיות כלפיהן. אנחנו עושים הכל כדי לתווך את מורכבות המצב ולחבר את הנתק שנוצר ביניהן, על מנת שהשנאה לא תתגבר. הצלחנו במידה מסוימת לעמ צור את זה".

| אמרי קלמן צילום: רוית רותם

אוחנה ואברג'יל צילום פרטי |

10- מדי שנה משקיעה עיריית תל אביב כ ההחלטה ‰ מיליון שקלים במצעד הגאווה לבטלו, דווקא באחת התקופות הקשות שחווה הקהילה הלהט"בית ־ הסובלת מתחילת המלחמה מגילויי אלימות ומקשיים רגשיים ־ התקבלה ברוב מצדדים ובמיעוט ב'אגודה למען הלהט"ב' ‰ מתנגדים וב'טרנסיות ישראל' מברכים על המהלך, וכבר מכינים את עיטורי הכבוד שיוענקו ביוני 6- להט"בים בעצרת שתתקיים ב 12- ל

צילום: יהושע יוסף | להבי

פיזית, כלפי חברי הקהילה. ולא רק מחברי וחברות 20% זה: על פי הדו"ח, הקהילה דיווחו שחוו יותר לה"טופוביה מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל בהמ שוואה לתקופה שקדמה לה. לצד זאת, חלה ירידה משמעותית בדיווחים תקומ פה זו. המשמעות היא שחברי הקהילה חווים יותר להט"בופוביה בזמן המלחמה - אך מדווחים פחות, מה שתואם לדברי סיני-ביבלש סקירת ספרות שנעשתה בעבר ב'חושן', שמראה בבירור איך

לת בית דרור ומנהלת תחום להט"ב בעמותת אותות. מיד כשנכנסה לתמ פקידה החדש, הבינה את מורכבות המשימה הניצבת בפניה ואת שלל האתגרים שמייצרת התקופה. גם דו"ח הלהט"בופוביה, שאמור להתפרסם בקמ רוב, מציג נתונים שלא מעוררים נחת. לפי הנתונים המוצגים בו, מינואר עד נרשמה עלייה כללית 2023 אוקטובר מ � בלה"טופוביה ועלייה מש 28% של עותית במקרי האלימות, כולל אלימות

צילום: | סיני ביבלש ליאור חורש

, פתח תקוה / טל' 7 פתח תקוה / רח' מבצע קדש 622 . ת.ד 03-5377813 : / פקס 03-6381600 : מודעות ומנהלה yediot.tlv *** מוזמנים לעקוב אחרינו גם בעמוד האינסטגרם:

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר בדרך כלשהי (בכתב, בדפוס או © במדיה אחרת)–ובכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר–חלק כלשהו של העיתון (לרבות טקסט, איורים, צילומים, תמונות, מפות, גרפיקה), הן בגירסה טקסטואלית והן בדפים מעוצבים, לרבות באמצעות הקלטה והקלדה, ללא אישור מפורש בכתב מהמוציאה לאור, ידיעות תקשורת בע"מ

7

ידיעות תל אביב, רמת גן ˆ 17.5.2024

Made with FlippingBook flipbook maker