אילת 22.03.24

השאלות הגדולות: מי יהיו סגני ראש העירייה בשכר? איך ישפיע הבלוק של צ.מ.ד וצעירי אילת? האם יצליח לנקרי להגיע לפשרה עם ש"ס?

צילומים: יוסי דוס־סנטוס

סוזי שרם־כהן. מעוניינת במספר תיקים

אלי לנקרי. רוצה קואליציה רחבה

אולג צ'רנומוריץ. מעוניין בתיק הספורט

יהודה מורדי. סגן ללא שכר

סטס דינקין. ימשיך כסגן?

מלאכת הרכבת הקואליציה באילת לאחר פרסום תוצאות הבחירות המקומיות נתקלה בלא מעט קשיים ‰ סיעות "צ.מ.ד" ו"צעירי אילת" יצרו בלוק משותף של חמישה מנדטים כשהגיעו למשא ומתן הקואליציוני ‰ ומעל הכל מרחפת שאלת הסגנים בשכר הרכבת הקואליציה בעיריית אילת מורכבת מתמיד

תושבים, ואילת עומדת בקריטריון זה. במידה שמשרד הפנים יאשר מהלך כזה, יוכל לנקרי להוסיף סגן נוסף בשכר, לר־ צות חברי קואליציה אפשריים נוספים, ולהעניק להם תואר כ"משנה לראש העיר". שינויים גדולים הפאזל שמנסה לנקרי להרכיב עדיין לא מושלם. לנקרי הצהיר לא פעם כי הוא שואף להקים קואליציה רחבה, אלא שהתפקידים שהוא יכול לתת לשותפיו מועטים מאוד. כך לדוגמה, על תיק הספורט נאבקים שניים: אולג צ'רנומוריץ ואלי דהן. על תיק התחבורה נאבקים שניים אחרים: יהודה מורדי ואורי שיש, שכל אחד מהם מבקש לבצע שינויים מרחיקי לכת בתחום זה. סיעת ש"ס שהגדילה כוחה במנדט נוסף, ומחזיקה כעת בשני מנדטים, הגיעה גם היא למשא ומתן עם דרישות שלנקרי יתקשה לעמוד בהם, אלא אם תושג פשרה כלשהי. י � יש לציין כי גם בסיעת ש"ס לוטשים ע ניים לתפקיד סגן ראש העירייה בשכר.

מעט את הענקת התפקידים לאנשי סיעתו. לא ברור עדיין מה יהיה מעמדה של סגני־ תו, עו"ד סימה נמיר, ולאיזה תפקיד תזכה חברת המועצה החדשה בטי סימלמיץ. בתוך ה"בלוק" שיצרו עמר ובארי, עשויים השניים להתמודד על תפקיד סגן ראש העירייה בשכר, כשההערכה היא שמי שיזכה לתפקיד הנכסף יהיה עמר שייאלץ להיפרד מתפקידו במועצה הדתית, שם כידוע הוא מקבל שכר בעבור שירותיו. מאחר שראש העירייה רשאי למנות רק שני סגנים בשכר, הופכת סוגיית התפקיד למכשול גדול בפני לנקרי, מה גם שגם סגנו היוצא, סטס דינקין, דורש להמשיך בתפקידו כתנאי להצטרפותו לקואליציה. בין דינקין לבין לנקרי התגלעו חילו־ קי דעות לקראת סוף הקדנציה האחרונה וקשה לראות כיצד ייושבו המחלוקות בין השניים, לאחר שדינקין הביע את תמיכתו דווקא בגבי קדוש שהתמודד מול לנקרי. פתרון אפשרי לסוגיית הסגנים בשכר עשוי להגיע דווקא ממקום אחר. במשרד הפנים בוחנים כיום אפשרות למנות סגן 100 ל־ 50 שלישי בשכר בערים המונות בין

הסגנים שיימנה לנקרי, אלא שמורדי יכהן כבעבר, ללא שכר. סוזי שרם־כהן, שהתמודדה לראשות העי־ רייה וזכתה במנדט בודד אחד, עשויה גם היא להצטרף לקואליציה, בתנאי שתקבל לידיה מספר תחומים, ובהם הגנת הסביבה, הטיפול בקשישים, בנשים, ובנושאים הק־ שורים בקהילות. כל מה שנותר ללנקרי הוא לקבל את תמי־ כתם של שלושה חברי מועצה כדי להשיג את הרוב הדרוש לו. המכשול העיקרי הקושי התחיל כשסיעת "צ.מ.ד" בראשות חיים עמר, המכהן כיו"ר המועצה הדתית, שזכתה גם היא לשלושה מנדטים, חברה לסיעת "צעירי אילת" של מתן בארי והקימה "בלוק" של חמישה מנדטים, עמו היא באה למשא ומתן. לנקרי צפוי למנות שני סגנים נוספים בשכר. גורמים המקורבים לאנשי צוות המשא ומתן רמזו כי בכוונתו של לנקרי לשנות

עזרא ארבלי

מלאכת הרכבת הקואליציה בעי־ ריית אילת לאחר פרסום תוצאות הבחירות המקומיות נתקלה בלא

מעט קשיים. לכאורה, לאחר שזכה לעמוד בראש המע־ רכת לקדנציה נוספת, יכול היה ראש העי־ רייה, אלי לנקרי, להקים בקלות קואליציה גדולה ורחבה מקיר לקיר. אולם דרישות ראשי הסיעות שזכו למנד־ טים במועצה, גורמות לקושי רב בקרב אנשי הצוות שהקים לנקרי, והם מתקשים לרצות את כולם. סיעתו של לנקרי זכתה בשלושה מנדטים המושבים במועצת העירייה, וכדי 17 מתוך להשיג רוב שיאפשר לו לפעול, הוא יצטרך לצרף לפחות תשעה חברי מועצה. שלושה מהם, יהודה מורדי ואלי דהן מסי־ עת "ים", ואולג צ'רנומוריץ מסיעת "קול אילת", הודיעו עוד לפני הבחירות כי ית־ מכו בלנקרי ויצטרפו לקואליציה שיקים, כך שהקואליציה עומדת כבר על שישה מנדטים. מורדי עשוי להתמנות לאחד משלושת

- ב שיא העיצוב מבית איכות חדש 08-6379286 .' , אזור התעשיה אילת. טל 5 הדייג 09:00-13:00 ' ו 09:00-19:00 ' שעות פתיחה: א'-ה ארונות הזזה + ארונות פתיחה

22.3.2024 ˆ ידיעות אילת 10

Made with FlippingBook Annual report maker