אילת 22.03.24

שנים לשחרור אילת נבחרו אנשי החינוך שעשו חיל בשנה האחרונה ‰ מהגננת 75 בטקס חגיגות המסורה, דרך המורים היצירתיים ועד הצוות החינוכי כולו ‰ ראש העירייה לצוותים החינוכיים: "אין ספק כי אתם ואתן העוגנים המשמעותיים ביותר בחברה בתפקידכם כמעצבי דור העתיד" מצדיעים למצטיינים במערכת החינוך באילת

עזרא ארבלי

במסגרת חגיגות אילת נערכה ההצדעה השנתית לקהילת החינוך והוענקו פרסי חינוך למצטיינים.

צוות בית | " הספר "היובל צילומים: יניב כהן

מאות עובדי מערכת החינוך מילאו את בו התקיים טקס פרסי החינוך WOW אולם ח � שנים לש 75 המסורתי, כחלק מחגיגות רור אילת, וזכו לשבחים רבים על עשייתם מראש העירייה, אלי לנקרי, מהמשנה למנכ"ל העירייה וראש מינהל שח"ק, ד"ר דרורי גניאל, וממנהלת אגף החינוך בעיח רייה, מירי קופיטו. את הערב החגיגי פתח לנקרי בדברי תודה למנהיגות החינוכית ולכל הצוותים החינוח כיים, ואמר: "טקס פרסי החינוך הוא אירוע חשוב ומשמעותי, בעיר שבה מערכת החינוך היא עוגן וחוסן לקהילה שלה בשגרה ובח חירום, כפי שהוכיחה את עצמה במשברים שחווינו יחד בשנים האחרונות". בדבריו התייחס ראש העירייה לקליח תלמידים מהיישובים 15,000 טה של מעל המפונים לצד מענים שניתנו על ידי כל יחידות מינהל שח"ק בעירייה, ביניהם אגף החינוך, אגף הרווחה ורשת המתנ"סים. "יחד עם המנהלים וסגלי ההוראה במסגח רות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, אנשי הרווחה והנהגת ההורים, הצלחנו לעשות את הבלתי יאמן", אמר ראש העירייה, והוסיף: "אין ספק כי אתן ואתם - העוגנים המשמח עותיים ביותר בחברה, בתפקידיכם כמחוח ללי יציבות ומעצבי דור העתיד". לזוכי פרס החינוך אמר: "אתם שילוב מוח פלא של חתירה למימוש פוטנציאל העשייה החינוכית, רוח יזמית, מנהיגות מעוררת השראה, מסירות גדולה, והרבה הרבה אהבה. התברכנו בכם". יכולת הכלה ואלה הם מקבלי הפרס לשנת תשפ"ד: רותם לייזר, גננת גן "תורמוס", אסנת אוסח קר, מנהלת החטיבה הצעירה ורכזת הכלה והשתלבות בבית ספר היסודי "מצפה ים", איריס אלביליה, מחנכת ורכזת אנגלית בבית ספר התיכון "רבין", ירון מייזלס, מחנך ומרכז מגמת פיזיקה בבית ספר התיכון "בגין", והצוות החינוכי בבית ספר "היובל". פרס החינוך הוענק לרותם לייזר בזכות דרך עבודה מיוחדת המאופיינת ב"חשיבה מחוץ לקופסה" המובילה לפיתוח סקרנות, עידוד חשיבה יצירתית, העשרת עולמו של הילד, ופיתוח דרכי התנהגות אישית וחברח תית, על יכולת הכלה המאפשרת מקום של כבוד לכל אחד ואחת מילדי הגן, ועל דרך עבודה המאופיינת בדוגמה אישית, במקח צועיות וביצירתיות, המהווים השראה לכל העוסקים בחינוך הגיל הרך. "לצד עבודה משובחת הנעשית מתוך שליח חות ואחריות חינוכית מהמעלה הראשונה", נכתב על לייזר, "התגייסה רותם במלחמת 'חרבות ברזל' ופעלה באופן מיידי לפתיח חת מרחב גני למען הילדים המפונים תוך ליווי צמוד ומתן מענה רגשי לכל הזקוקים

ירון מייזלס זכה בפרס על על הצבת אתגרים ללמידה איכותית, המאפשרת לתלמידים להשתלב במוסדות המובילים להשכלה גבוהה

רותם לייזר זכתה בפרס בזכות דרך עבודה מיוחדת המאופיינת בחשיבה מחוץ לקופסה המובילה לפיתוח סקרנות ועידוד חשיבה יצירתית

איריס אלביליה זכתה בפרס על יכולתה לטעת בתלמידים את השאיפה המתמדת לצמיחה ולהתפתחות במסירות וברגישות

אסנת אוסקר זכתה בפרס בזכות גישה חינוכית מיוחדת, לפיה קבלת השונה אינה סיסמה אלא דרך עבודה המיישמת הכלה והשתלבות

אלי לנקרי למצטיינים: "אתם שילוב מופלא של חתירה למימוש פוטנציאל העשייה החינוכית, רוח יזמית,

תלמיד. עוד נאמר על אלביליה כי הפרס ניתן לה "על היכולת להעמיק את הבנת המורים לצרכים הייחודיים של התלמידים, להרחיב את היידע המקצועי שלהם, ויחד איתם ליח צור מענים מגוונים לתלמידים, תוך חשיבה יצירתית". פרס החינוך הוענק לירון מייזלס על קידום תלמידיו להישגים יוצאי דופן ויכולתו לטעת בהם את השאיפה לצח מיחה ולמצוינות. על הצבת אתגרים ללמידה איכותית, המאפשרת לתלמידים להשתלב במוסדות המובילים להשכלה גבוהה, על היותו מוביל יוזמות המטפחות מצוינות וסקרנות מדעית בתוך בית הספר ומעודדות תלמידים לבחור בתחום המדע כמקצוע מוגבר. "דוגמה בטקס נאמר כי מייזלס מהווה אישית למורה מקצועי, מומחה בתחומו, אשר שם בראש מעייניו את טובת התלמיח דים ואת עתידם, תוך הובלתם למצוינות, הן מהבחינה האישית והן מהבחינה האקדמית".

לכך, ילדים, הורים, והצוות החינוכי המלח ווה". פרס החינוך הוענק לאסנת אוסקר בזכות גישה חינוכית מיוחדת, לפיה קבלת השוח נה אינה סיסמה אלא דרך עבודה המיישמת הכלה, קבלה והשתלבות כאורח חיים, כאשר טובת התלמיד הינה בראש מעייניה. "על המהלכים שהיא יוזמת ומובילה לשיח פור איכות ההוראה של צוות בית הספר ותהליכים בית־ספריים לטובת עבודה מיח טבית וניהול שותפויות, במטרה לקדם את חזון בית הספר ויעדיו בתחום קבלת השונה", נכתב על אסנת, שצוינה גם על התגייסותה המלאה בעת מלחמת "חרבות ברזל" להקמת הילדים המפונים 150־ מסגרת חינוכית ל בגילאים השונים בבית המלון בו שהו. פרס החינוך הוענק לאיריס אלביליה על יכולתה לטעת בתלמידים את השאיפה המח תמדת לצמיחה ולהתפתחות במקצועיות, במסירות וברגישות. על החתירה למצוינות המהווה מודל עבודה ייחודי בבית הספר, ועל כך שאינה מוותרת לאף תלמיד ועל אף

מנהל בית ספר התיכון "בגין", אלדד חיימוביץ, קיבל את הפרס בשמו. שילוב מנצח פרס החינוך לשנת תשפ"ד הוענק לצוות החינוכי של בית ספר היסודי "היובל" על התרומה הייחודית לקידום החינוך במציאות משתנה, על קידום תפיסה ערכית של שוויון הזדמנויות, לפיה כל אחד יכול, על יצירת מודל מעטפ"ת המייצר תמיכה מדויקת לכל תלמיד בהיבט הרגשי, החברתי, ההתנהגותי והלימודי. כמו כן נבחר הצוות על פיתוח תוכנית "שווים" המשלבת את כיתות התקשוח רת באופן מיטבי בבית הספר, כשווים בין שווים, ומקיימת הלכה למעשה את קבלת האחר. על היותם מקור לחוסן קהילתי לתלח מידים, הורים ומורים בעת החירום הלאומית בה קלטה אילת עשרות אלפי מפונים, ועל שהיוו בית חם ומחבק שאימץ את קהילת המפונים מקיבוץ ניר יצחק.

מנהיגות מעוררת השראה, מסירות גדולה, והרבה הרבה אהבה. התברכנו בכם"

22.3.2024 ˆ ידיעות אילת 14

Made with FlippingBook Annual report maker