אילת 22.03.24

מי הגיע לשכנים כשחצי ‰ מי התחפש לבקבוק של מיץ? ומי התחפשה פעם ראשונה ‰ מהמשלוח הוא אכל בדרך? לכבוד פורים, נבחרי ציבור ‰ מיד כשעלתה לארץ ממרוקו? ‰ חוזרים לימי ילדותם ונזכרים בתחפושת האהובה עליהם וגם מגלים איזה משלוחי מנות שלחו מצעד ה ת חפושות

י ל ב

ע

א ר ז

ר א

עידן הצניעות אלי דהן, חבר מועצה מסיעת "ים" מי אני: ‰ 60 גיל: ‰ "בגיל עשר התחפשתי למה התחפשתי בילדותי: ‰ לבקבוק מיץ של פעם". : "בתקופת ילדותי היינו מאוד צנועים זיכרונות מפורים ‰ ולהורים לא הייתה יכולת כלכלית לקנות תחפושת, אז הכינו לנו תחפושת מכל מיני חומרים שהיו בבית". במה אתה שונה מהדמות שאתה מתחפש אליה ובמה ‰ "אין כל קשר בין התחפושת לבין מי אתה דומה לה? שאני היום". למי היית שולח משלוח מנות ומה הוא היה כלל? ‰ "כבחור ישיבה, אני זוכר שבפורים הייתה זו מצווה גדולה לשלוח מנות, אבל אני לא זוכר מה היינו כוללים בה. מצווה נוספת הייתה לחגוג בחג והיה מותר לנו כמעט הכול, גם לעשן ולהשתכר".

"בתקופת ילדותי היינו מאוד צנועים ולהורים לא הייתה יכולת כלכלית לקנות תחפושת, אז הכינו לנו תחפושת מכל מיני חומרים שהיו בבית"

דהן. היה מותר לעשן | ולהשתכר צילום פרטי

אלי דהן בתחפושת. הכנו בבית

20

22.3.2024 ˆ ידיעות אילת

Made with FlippingBook Annual report maker