אילת 22.03.24

ישוב באר אורה ישוב קהילתי חם, משפחתי וצומח מחפש

לעיריית אילת דרוש/ה כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך. 2/2024 מכרז חיצוני

פקיד/ת גבייה באגף ההכנסות* מינהל כספים

מענה לפניות בנושאי ציוד, ניקיון, תחזוקה, תשתיות, ליקויים ותקלות בטיחותיות במבנים ציבוריים בתחום הישוב על פי מידת דחיפותן. התפקיד כולל תיקון תקלות וליקויים בתחום התמחותו. הפעלת גורמים מקצועיים במידת הצורך. אחריות לניהול פרויקטים חדשים, טיפוח ותחזוקת שטחי ציבור ברחבי הישוב גינון, ביוב, חשמל וכיוצ"ב. קשר עם בעלי תפקידים בישוב, במועצה, קבלנים, וכו'. הגדרת התפקיד: • ניהול התחום המוניציפלי בישוב: נקיון, גינון, חשמל, תיקונים כללים. • .106 מעקב אחרי תלונות קריאות במערכת • ניהול פרויקטים: בינוי ושיפוץ, גינון ועוד. התפקיד כולל: בניית כרטיס פרויקט, הצעות מחיר, עבודה עם ספקים\קבלנים ומעקב ביצוע. • קניין ורכש בתחום התפעולי- כתבי כמויות, הצעות מחיר. • הכנת חומרים לקולות קוראים. כישורים אישיים: • יכולות גבוהות של ניהול וארגון. • יחסי אנוש מצוינים. • יכולות תכנון. דרישות התפקיד: • שנות לימוד, השכלה רלוונטית – יתרון. 12 •מגוריםבסביבה ונ ידות . נדרש אישור משטרה כי אין מניעה להעסקת בגיר לעבודה במוסד החינוכי. מנהל קהילה. כפיפות: .75% היקף משרה: בהתאם לצו המועצות המקומיות תנאי העסקה: מידי. תחילת העסקה: מנהל תפעול ישובי 2/2024 ' מכרז מס למייל: 12:00 בשעה 4.4.2024 קו"ח יש לשלוח עד לתאריך vaadbeerora@gmail.com

תקנים - בתפקיד משמשות מ"מ. היקף משרה - מלאה, שעות עבודה בפיצול אחת לשבוע. 3* תנאי שכר - בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון המקומי. מתח הדרגות לתפקיד המוצע (כולל דרגה אילתית) עפ"י מסלולי הקידום של מרכז שלטון מקומי. +8 עד 6 נוסח המכרז המלא וההנחיות ניתנים לצפייה ולהורדה באתר האינטרנט של עיריית אילת www.eilat.muni.il להשתתפות במכרז יש לשלוח את הבקשה וצרופותיה כולל כל המסמכים הנדרשים המפורטים c.v@eilat.muni.il ב"הנחיות למכרז" למייל .12:00 בשעה 2.4.2024 מועד אחרון להגשת הבקשה רק פניות מתאימות יקבלו מענה. הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.

דרוש/ה מנהל/ת כספים

דרישות התפקיד: • ידע וניסיון מוכח בניהול כספים. • השכלה רלוונטית. • ניסיון בניהול כספים במגזר הקיבוצי - יתרון. • לויאליות, דיסקרטיות, יושר ונאמנות. • שליטה באופיס ואקסל ברמה גבוהה.

תיאור התפקיד: • אחריות על הניהול הפיננסי. • תקציב ובקרה. • ליווי פיננסי לבעלי תפקידים. • ניהול תזרים מזומנים. • ניהול צוות.

• ניהול השכר ופנסיה. • דיווחים כספיים ועוד.

• תקשורת בינאישית מעולה. • מגורים בסביבה הקרובה.

• משרה מלאה • ניידות חובה.

eli-hr@elifaz.co.il נא לשלוח קורות חיים

י.אילת 1 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, " 10.25 חוק תכנון ובניה

מקצוענים

1965 - חוק התכנון ובניה, התשכ"ה מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:ערבה תיכונה 657-0274605 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': שם התכנית:אזור למסחר ותעסוקה ספיר 44 תשריט - 74 גרסת התכנית: הוראות - לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 117 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 657-0274605 :' , בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס 1965 איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתיחסת לתכניות הבאות: סוג היחס מספר התכנית 122 / 03 / 10 החלפה 14 /4 / כפיפות תממ 1 כפיפות תמא/ השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ישוב: ספיר, אזור לתעשיה, למסחר ותעסוקה מדרום לישוב ספיר גושים וחלקות: מוסדר: . 17 ,12 : חלקי חלקות 39045 : גוש הקמת מרכז מסחרי, תחנת תדלוק, שטחים לתעשיה, לתעסוקה, למבנים ומוסדות ציבור (לחרום והצלה), לחניון ציבורי ותחנת השנאה באזור התעשיה ספיר עיקרי הוראות התכנית: . שנוי ייעוד קרקע לתעשיה, למסחר, לתעסוקה, לתחנת תדלוק למבנים 1 ומוסדות ציבור, לתחנת השנאה, חניון ציבורי ושטחים פתוחים. . ביטול דרכים קיימות והוספת דרכים חדשות כולל חיבור סטטוטורי לדרך 2 . 90 מס' . קביעת זכויות בניה, הוראות בניה וקווי בנין בכל הייעודים. 3 . קביעת שימושים ותכליות בכל הייעודים. 4 . קביעת הנחיות סביבתיות. 5 . קביעת הנחיות לשימור עצים. 6 . קביעת הנחיות סביבתיות. 7 . איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים בתחום התכנית 8 . קביעת תנאים למתן היתרי בניה. 9 ובילקוט 10/03/2023 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 05/03/2023 , בתאריך 4241 , התשפג, עמוד 11158 הפרסומים התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז . וכן במשרדי: ועדה 074-7697169 : טלפון 84100 באר שבע 4 הדרום, התקוה , וכל המעוניין רשאי 86825 מקומית לתכנון ולבניה ערבה תיכונה, ספיר לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר .www.iplan.gov.il האינטרנט של מנהל התכנון עודד פלוס יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום סוג היחס מספר התכנית 4 /18 / כפיפות תמא 1 / א/ 14 /4 / כפיפות תממ 1 כפיפות תמא/ 050-6341995 עידן 050-5589324 כרמי תיווך א.א כרמי למכירה יחידות מושקע 2 + ' חד 4 פטיו פינוי גמיש X: 217850 קואורדינטה Y: 500625 קואורדינטה מטרת התכנית:

יחידת הביטחון של חברת קצא"א מחפשת אותך למתקנינו באילת דרושים/ות מאבטחים/ות אם אתה בוגר צה"ל בעל תעודת לוחם, לאחר שירות קרבי ביחידות השדה, בעל בריאות תקינה וכושר גופני גבוה, גר/ מתכנן לגור באילת ובעל רישיון נהיגה

מקומך איתנו! אצלנו התנאים הטובים ביותר למאבטחים

שכר גבוה השתתפות בדיור ובכלכלה הסעות לעבודה וממנה מענקים חודשיים ושנתיים הקלות מס לעוברים לגור באילת (בהתאם להוראות החוק)

הכשרה במימון החברה ובתשלום שכר מלא העסקה ישירה ע"י החברה ולא באמצעות חברת שמירה אפשרות השתלבות בחברה במשרות אחרות

המודעה כתובה בלשון זכר ומופנית לנשים וגברים כאחד לשליחת קו"ח: amir@eapc.co.il

050-6341995 עידן 050-5589324 כרמי תיווך א.א כרמי להשכרה חד' מרוהטת מושקעת למשפחה מיידי 3 חשמל מוגבל + ₪ 4,000 / 8367480 ידיעות אילת /

054-8306091 תיווך גיגי וחצר היקפית מטבח אמריקאי עם אי גדול רהוט מלא, קרוב לביס וגנים ₪ 11,000 למגורים בלבד להשכרה חד' עם בריכה פרטית 6 וילה פסטורלית

052-8006020 מלכה יעקב להשכרה חד' מסודרת קומה א' ריהוט 4 צמוד לביהס בגין כניסה מיידית ₪ 4.000 כמעט מלא

08-6374434 : טלפקס | ) שד' התמרים (ליד סופר פארם

31

ידיעות אילת ˆ 22.3.2024

Made with FlippingBook Annual report maker