ירושלים 24.11.23

ושמח! חנוכה מת

ושמח! מת

הזמנות ביחידים ובכמויות גדולות בסניפים שלנו

חנויות בהשגחת הבד״צ העדה החרדית 02-6540311 ,31 רחוב כנפי נשרים גבעת שאול | 02-5003585 ,5 רחוב יחזקאל גאולה | 02-5323042 ,3 רחוב זוננפלד בית ישראל | 02-6783077 ,15 חנות המפעל, צרת תלפיות 02-6748899 ,801 מ.מסחרי רמות א׳, כיסופים רמות | 02-6638984 ,15 רחוב הכינור רמת גבעת זאב | 02-6522622 , מרכז מסחרי חדש גבעת זאב | 02-5642040 ,15 מ.מסחרי פארן רמת אשכול 02-583139 9 ,7 יורי שטרן פסגת זאב | 02-6664588 ,31 שכונת חפציבה בן איש חי בית שמש | 02-6761409 ,1 ישמח ישראל ביתר עלית | 02-6514442 ,4 נחל זוהר בית שמש | 02-5000959 ,1 גולדה מאיר סנהדריה

בלבד חנויות בהשגחת הרבנות המקומית מהדרין

08-6315154 ,1 ישפרו סנטר - החרט מודיעין | 02-5668690 ,31 קניון קרסו - הרכס מעלה אדומים 02-5024777 , מבשרת ציון 1 מצפה הבירה קסטל | 026477471 ,1 סנטר זית שמן אפרת חנויות בהשגחת הבד״צ העדה החרדית 02-6540311 ,31 רחוב כנפי נשרים גבעת שאול | 02-5003585 ,5 רחוב יחזקאל גאולה | 02-5323042 ,3 רחוב זוננפלד בית ישראל | 02-6783077 ,15 חנות המפעל, צרת תלפיות 02-6748899 ,801 מ.מסחרי רמות א׳, כיסופים רמות | 02-6638984 ,15 רחוב הכינור רמת גבעת זאב | 02-6522622 , מרכז מסחרי חדש גבעת זאב | 02-5642040 ,15 מ.מסחרי פארן רמת אשכול 02-583139 9 ,7 יורי שטרן פסגת זאב | 02-6664588 ,31 שכונת חפציבה בן איש חי בית שמש | 02-6761409 ,1 ישמח ישראל ביתר עלית | 02-6514442 ,4 נחל זוהר בית שמש | 02-5000959 ,1 גולדה מאיר סנהדריה

11 ידיעות ירושלים ˆ 24.11.2023

בלבד חנויות בהשגחת הרבנות המקומית מהדרין

08-6315154 ,1 ישפרו סנטר - החרט מודיעין | 02-5668690 ,31 קניון קרסו - הרכס מעלה אדומים

Made with FlippingBook Online newsletter creator