ירושלים 24.11.23

מחבקים את תושבי ישראל ומחזקים את כוחות הביטחון וההצלה בעזרת ה' יחד ננצח!

02-9416132 , טל' : 16 עמוס | 02-5020881 , טל' : 14 יצחק שולל 02-6453744 , הר חומה טל': 29 אליהו קורן | 02-6715557 , טל' : 28 הרב מן ההר | 20:30 – 0:00 , שבת 6:30 –17:00 ׳ , יום ו 6:30-00:00 ' שעות פעילות: א'-ה

13 ידיעות ירושלים ˆ 24.11.2023

Made with FlippingBook Online newsletter creator