ירושלים 24.11.23

חברת אדר מרכינה ראש משתתפת בצער המשפחות השכולות ומחזקת את משפחות החטופים נתפלל ביחד לימים טובים יותר

חדש חדש! אספקת סולר ונפט למוסדות ופרטיים 1-700-505-097 בטל': ₪ 200 ₪ 250 בתדלוק סולר ב בתדלוק בנזין ב עיתון מתנה עיתון מתנה בהצגת קבלה בלבד!!!

2

24.11.2023 ˆ ידיעות ירושלים

Made with FlippingBook Online newsletter creator