יום האישה

2023 גיליון מרץ

נשיםמתוות דרך

חוצות את השמיים שנה לאחר בג"צ אליס מילר, והלב מתרחב. יש לנו עשרות טייסות 28 ונווטות, חובלות, ומפקדות גדודי חי"ר. אלא שאחוז הנשים בצבא אינו משקף את אחוזן באוכלוסייה, את היכולות והמוטיבציה. האם תהיה מפקדת חיל אוויר בישראל וייפתח קורס צוללות לנשים? יעל ולצר • שאלות לגיטימיות. התשובות? רק בידינו!

ת

גברים: מי הדונה אידיאלה בעיניהם? נשים - נסו לנחש...

לא רק קלאסית: מאדם וחווה אל זוגיות בעת המודרנית

"גזלייטינג": אלימות שקטה, אבל הורסת. אל תתני לה יד

מחלקתמוספיםמיוחדים

תוכן

דבר העורכת

:2023 יוםהאישה למחות, לדרוש, לא לוותר. עד לשוויון מלא!

נשים, שהטביעו 15 נשים מסמנות דרך: 4 חותם. לקרוא ולשמור עם המוצרים האלו המטרה והתוצאה: 18 תרגישי חושנית מתמיד 2023 בישראל של אלימות נגד נשים: 20 היא רק גואה. מה יהיה? סיפורי זוגות, שהלכו בדרך שלהם זוגיות: 21 אל האושר גברים משתפים במחשבות מה דעתם? 22 על יום האישה ויום הגבר איך קרה שמספר המנכ"ליות נתון עצוב: 23 בממשלה החדשה עומד על אפס

הקימה בטי פרידן, עיתונאית ואם לשלושה, 1966־ ב ) כדי "להביא נשים NOW( " את "הארגון הלאומי לנשים להשתתפות מלאה בחברה האמריקאית, תוך מימוש כל הזכויות והחובות הנובעות מהיותן שותפות שוות לגברים". המהפכה הפמיניסטית הזו, שהתרחשה גם מחוץ לארה"ב באותה תקופה, הגבירה את המודעות בעולם לגבי דיכויין של נשים, ותרמה למגמת השינוי בנושא. . האם הבשורה ההיא נמצאת איתנו, כאן 2023 ישראל ועכשיו? לצערי, לא במלואה. נכון, נעשתה דרך. נשים משובצות במקומות טובים, מבחינת תפקידים ושכר. אבל האם המקומות האלו זהים באותן בחינות לגברים? לגמרי לא! דווקא השנה אותה פסגה של שוויון מלא, הערך שלשמו התכנסנו, הולכת ומתרחקת. מבלי להיכנס לפוליטיקה, רק עם היצמדות לעובדות, מוכיחות תוצאות הבחירות האחרונות צניחה חדה במספר השרות והמנכ"ליות במשרדי הממשלה החדשה. נכון לעכשיו יש רק שש שרים ומנכ"לים. זה 32 שרות ואפס (!!!) מנכ"ליות מתוך שרות, כשהנשים 18%־ מנכ"לים גברים וכ 100% אומר מהאוכלוסייה. בעוד מדינות רבות בעולם 50% מהוות מעל הלכו קדימה בכל הקשור לערך השוויון של נשים, במדינת הלכו אחורה. ואנחנו, הנשים, במקום 2023 ישראל של להילחם בכך, אפשרנו לאט ובביטחון שאותה קרקע חשובה תישמט לנו מתחת לרגליים. אם לא נעשה מעשה, נידחק מחדש אל אותם מקומות חשוכים של אפס ייצוג ואפס השפעה. אל לנו לתת יד לכך! גם בהתייחס לנושא הכאוב של אלימות כנגד נשים המציאות רעה ונוראה. בהקשר זה מובאת הכתבה על אלימות "גזלייטינג". בצד זה אי אפשר שלא להתגאות במספר ההולך וגדל של נשים נשים 15 מתוות דרך. בכתבה המרכזית מובא סיפורן של ש"עשו זאת", לעיתים כנגד כל הסיכויים, גם בתחומים שהוגדרו "גבריים". מספרן, יש לקוות, ילך ויגדל בשנים הבאות. סימון דה־בובואר, לעולם סמן ימני של הפמיניזם, כתבה : "אישה אינה נולדת אישה - היא נעשית אישה". כי 1949־ ב נשיות אינה תכונה מולדת, אלא זהות ומערך התנהלויות נרכשות. אין לנו את ה"לוקסוס" לשאול איך החיים היו יכולים להיראות אילו... גם לא לחכות שיעשו בשבילנו, ולהישאר בציפייה דרוכה ובתקווה. עלינו פשוט לעשות, כאן ועכשיו. אפשר להגיש בג"צ, אפשר לנקוט כל דרך מחאה לגיטימית וחוקית. רק כך תיווצר מציאות חדשה וטובה לנו ולדורות הבאים. איתכן בדרך ובאמונה, יעל ולצר

דובר צה"ל צילום:

יפית יפרח סמנכ"לית לוח ומוספים מיוחדים: יעל ולצר עורכת: ענתי גילעד כתבת: עדינה נביאן, נתן נוי וחיים וינטה מנהלי מכירות: אלי שריד מנהל תפעול ולוגיסטיקה: זוהרה זולברג ובטי כספי הפקה: יונת דביר עיצוב גרפי: ז'נה גלצר גרפיקה: 03-6929228 ליצירת קשר חייגו: ראשון לציון 1 נח מוזס כתובת המערכת:

דובר צה"ל צילום השער: shutterstock צילומים:

מיוצר ע"י

מיוצר ע“י

מחלקת מוספים מיוחדים

מיוצר על ידי

2023 מרץ | יום האישה | 2

It's meaningless without you

Happy Women's Day

המושלמת חוויית הנהיגה

חלק מהצורך, הוכחה לשוויון מעמד הנשים, חובתשירותן והתפקידים הפתוחים בפניהן יותר 2023־ . נכון ל 1948־ עברו שינויים רבים מאז הוקם צה"ל, ב ויותר נשים תופסות מקום במערך הלוחם ובפיקוד הגבוה. יש טייסות ומפקדות טייסות. יש חובלות וישמפקדות גדודי חי"ר. מספק? לא. יש לאן לשאוף? בהחלט כן חיילות ומפקדות קרביות בצה"ל:

0

2

2

3

ה

ש

י

א

ה

ם ו

י

ך ר

ד

ת ו

ו

ת

מ

ם

י

ש

נ

יעל ולצר

שיש להן ראשות ממשלה ונשיאות. לנו, מדינת יש מדינות ישראל, יש צבא העם, וצה״ל, יש לדעת, לטוב או לפחות טוב, הוא אחד הצבאות היחידים בעולם, שמגייס נשים לשורותיו מכוח חוק גיוס חובה. את ההחלטה לגיוס נשים נימק ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון בשני טעמים: צורכי הביטחון של המדינה העברית הצעירה ומחויבות הצבא לעקרון השוויון.

מכלל המסיימים את הקורס, זאת על רקע המספר 6% מהוות פחות מ־ המועט של הנשים שעוברות את המיונים וצולחות את הקורס. יש לקוות שהאחוז שלהן ילך ויגדל עם השנים. באופן טבעי, נוספת לכאן השאלה, האם נראה גם מפקדת חיל אוויר במדינת ישראל. על זה נאמר "אינשאללה", כאשר ללא ספק, אם תהיה כזו, יגיע לה התפקיד בזכות גדולה ולא בחסד. אינו היחיד שפתח את שורותיו בפני נשים. בשנת קורס טיס סיימה את 2000 נפתח בפניהן גם קורס חובלות, ובאוגוסט 1998 הקורס, שנמשך שנתיים וארבעה חודשים, הצוערת הראשונה. ציוני הדרך המשיכו גם בחיל הזה, כשאת חלק מהקורסים מסיימות חניכות חובלות 41 בהצטיינות. רק בשבוע שעבר עמדו במגרש המסדרים וחובלים טריים, כשזו לצד זה ניצבו במעמד המרגש גם שירה ויובל, שהיו עוד החברים הכי טובים כבר בימי הגן. בהקשר זה יש לציין את דברי מפקד בית ספר לחובלים: ”המספרים של הנשים בחיל גדלים. יש נשים בכל המגמות בקורס החובלות והן עומדות כתף אל כתף לצד הגברים בלי שום אפליה מתקנת או ויתורים". הודיע דובר צה"ל, כי חיל האוויר יפתח לראשונה בפני 2022 במאי נשים את האפשרות להתמיין לתפקידי לוחמה ביחידת החילוץ , על רקע עתירה לבג"צ מלפני שנתיים של צעירות 669 המיוחדת שביקשו לעבור מיונים לסיירות. לחוק שירות ביטחון סעיף 2000 מאז נוסף בשנת אם לסכם. הקובע כי כל התפקידים בצבא פתוחים בפני נשים, אלא אם כן הדבר מתחייב ממהותו ואופיו של התפקיד, עלה מספר הלוחמות בצה"ל. מהתפקידים בצבא פתוחים 86% , לפי הנתונים, 2022 נכון לשנת עבור נשים, והן מהוות פחות מרבע מהכוח הלוחם. יש מקומות שעדיין סגורים לנשים, כדוגמת מגמת צוללות בחיל הים, בשל פקודת השירות המשותף. אמר שר הביטחון בהתייחס לשילוב הנשים בצה"ל, שלעבר בני גנץ באחד מנאומיו: "שילוב נשים בכלל המערכים, במיוחד במערכי לחימה, אינו ג'סטה או פעולת יח"צ, אלא צורך ביטחוני ראשון במעלה". האם האמירה וביטויה בשטח מספקות? אחוז המשרתות ביחידות קרביות נמוך משמעותית 2023 לגמרי לא. ב־ .) 51% מאחוז הנשים באוכלוסיה (כ־ שנות הולדת. הצורך להגן 75 תחגוג השנה מדינת ישראל עליה, מבית ומחוץ, רק הולך וגדל. נדמה, שיותר מאז ואולי מתמיד, גם בשל הצורך אבל בעיקר בשל ערך השוויון החשוב כל כך בחוק, יש להמשיך ולתת בידי הנשים את האפשרות לשרת בכל חיל שבו הן מבקשות, ושאליו הן מתאימות, בלי הבדל מין.

אכן נשים נלחמו על קדושת הארץ הזו, בחילות השונים, מאז הקמתה. חלק מהן שילם על כך בחיים. כדוגמה עוד לפני קום המדינה נשים, שהוכשרו לתפקידי טיס אזרחיים, טסו גם בטיסות צבאיות. רחל מרקובסקי

לנדאו, האישה הראשונה שהשלימה הכשרה כטייסת בארץ ישראל, לקחה חלק במבצעים שונים בתקופת היישוב. טייסת התובלה זהרה לביטוב לחמה במלחמת העצמאות ונהרגה בהתרסקות מטוסה. יעל רום ורינה לוינסון, שתי טייסות תובלה, השתתפו בהצנחת הכוחות

במבצע קדש. אלא שעם הזמן, מכוח חוק השירות המשותף, נחסם שירות בחילות הקרביים בפני נשים, בין היתר בקורס טיס. מי שסללה את הדרך מחדש הייתה אליס מילר, שהגישה בג"צ נגד שר הביטחון ואחרים ניתנה החלטה ולפיה אין הצדקה למנוע מנשים 1995 בגין כך. ב־ להגיש מועמדות לקורס טיס בצה"ל. בעקבות זאת נפתחו תפקידים וחילות נוספים לשירות נשים, והמושג שוויון בהיבטו הצבאי החל ללבוש צורה חדשה וצודקת, אם כי לא מספקת. הייתה לאישה הראשונה, שסיימה בדצמבר שרי מרעננה קורס נווטות קרב. רוני צוקרמן הייתה הראשונה שסיימה 1998 קורס טיס כטייסת קרב, וכמה שנים אחריה הוסמכה טייסת , היסטוריה, F15 רשמה סרן י', נווטת 2017 מסוקים. בנובמבר כאשר קיבלה דרגת רס"ן, ונודע כי תשרת כסגנית טייסת בתל למפקדת טייסת תעופה בבסיס חצור, 2018 נוף. סא"ל ט' מונתה ב־ מונתה רס"ן ג' למפקדת הטייסת הראשונה בבסיס 2019 ובשנת נבטים. סגן אלוף רויטל ברזני מונתה למפקדת הגדוד הראשונה מונתה רס"ן י' למפקדת 2021 במערך ההגנה האווירית, ובנובמבר הראשונה של טייסת נווטי הקרב בבית הספר לטיסה בחיל האוויר. אלו דוגמאות מרחיבות לב, ויש להניח שיהיו עוד דוגמאות כאלו בעתיד. יש לסייג את השמחה כאן ולציין, שעשרות הנשים, שסיימו עד היום את קורס הטיס על מגמותיו השונות, מאז פתיחתו לנשים,

2023 מרץ | יום האישה | 4

הגשימו את עצמן והתוו דרך

עוד לפני שצוין יום הנשים הבינלאומי, הוכיחו נשים ברחבי העולם, בוודאי בישראל, שאפשר לסמן מטרה ולהגיע אליה, גם אם זה נראה נשים כאלו, 15 כנגד כל הסיכויים. השנה בחרנו להציג את סיפורן של מתוך רבות רבות נוספות, שהיוו ומהוות סמן ימני והשראה בהישגיהן בתחומים שונים. בסוף הרשימה תמצאו קובייה ריקה: החליטו אתן באיזה שם למלא אותה

הישראלית עינת גז: הראשונה שהפכה חברה ליוניקורן הפכה חברת פאפאיה גלובל של 2021 במרץ יזמת ההייטק עינת גז (עם ראובן דרונג ועופר הרמן) ליוניקורן (חברת הזנק פרטית, ששוויה מעל מיליארד דולרים) הישראלית, והייתה למנכ"לית הראשונה בישראל שעשתה זאת. אגב, תוך היריון ולידה. בסוף ינואר השנה, כמחאה נגד הרפורמה המשפטית, הודיעה גז

אמיליה בלומר: ראשונה במכנסיים

קמה לה בניו 19־ של המאה ה 50־ בשנות ה יורק אמיליה בלומר, שידועה כרפורמטורית, והייתה לאישה הראשונה שלבשה מכנסיים. בכך סימנה מהפכה. באותו זמן הוציאה כתב עת משלה, שבין היתר נגע גם בנושא אלימות נגד נשים. היא אימצה את המכנסיים לאחר שראתה אותם על נשים במזרח התיכון ופרסמה את התמונה שלה במכנסיים, אותם לבשה תחת חצאית קצרה, בעיתון שלה. המכנסיים שלה קיבלו את הכינוי "הבלומרס", זכו לתמיכה מנשים רבות, ומספר המנויים שלה בעיתון קפץ באלפי אחוזים. אומנם באותה תקופה בניו יורק נשים שלבשו את ה"בלומרס" נעצרו על הפרת קוד לבוש חברתי ומעשים מגונים. בסוף אותה מאה החלו נשים ללבוש מכנסיים בזמן פעילויות ספורט.

על הוצאת כספי החברה מישראל. "צעד עסקי כואב אך מתבקש", הסבירה בחשבון הטוויטר שלה, והייתה לקטר של מחאת ההייטק בנושא.

מארי קירי: פעמיים פרס נובל מאריה סקוואדובסקה קירי, או בשמה הידוע מארי קירי, הייתה האישה הראשונה שקיבלה פרס נובל, וזכתה זכתה בנובל 1903־ בו פעמיים. ב לפיזיקה (עם בן זוגה פייר קירי ועם בכימיה. עוד 1911־ אנרי בקרל) וב פרצה דרך, כשהייתה לימים לאישה הראשונה שלימדה במוסד הסורבון בפריז. בתה הבכורה, אירן ז'וליו-קירי, זכתה אף היא בפרס נובל בכימיה (עם ,1935־ בעלה פרדריק ז'וליו־קירי) ב וכך הפכה משפחת קירי לאחת המעטות שבהן הורה ובת/בן זוכים בפרס נובל (בתחומים שונים). אחריה זכו נשים נוספות בפרס, שמוענק החל , אם כי באחוז מזערי מתוך 1901־ מ .)6%־ כלל הזוכים (כ

מאורה הילי: מושלת לסבית ראשונה עשו כמה 2022 בנובמבר מתוצאות האמת של בחירות האמצע בארה"ב היסטוריה, כשמתמודדים שנבחרו ייצגו מיעוטים שעד אז כמעט לא קיבלו ייצוג בבית המחוקקים האמריקאי. במסצ'וסטס נבחרה מאורה הילי הדמוקרטית למושלת הנבחרת הראשונה של המדינה ולמנהלת המדינה הלסבית הראשונה.

צילומים: יח"צ, עינת גז - שאול גולן; נעה ורטהיים - אלדד רפאלי; ענבל קרייס - אלכס קולומויסקי; אליס מילר, עליזה מגן הלוי, איריס שור - יובל חן; שירה מרילי מירוויס - עמית שאבי; תמר אריאל - אלבום משפחתי

5 | יום האישה | 2023 מרץ

ענבל קרייס: מפתחת הטילים

נעה ורטהיים: מחוללת ב־ורטיגו נעה ורטהיים היא מייסדת, כוריאוגרפית ומנהלת אומנותית של להקת המחול ורטיגו, שמרכזה בירושלים ובכפר האומנות האקולוגי של ורטיגו בקיבוץ נתיב הל"ה. שמה הוא חלק מהמילה "מנטרה", שאביה העניק לה ולאחיותיה: מירב, נועה, טלי ורינה. דרך התנועה בוחנת ורטהיים את גבולות הגוף והתודעה באופן שמעודד אחריות חברתית ומודעות לסביבה. היא מתגוררת בכפר עם בן זוגה, עדי שעל, שותפה ליצירת הלהקה, ושלושת

ענבל קרייס, מהנדסת טילים, כיום מנהלת החדשנות בחטיבת מערכות טילים וחלל, כיו"ר הוועדה המדעית־ 2022־ שימשה ב 2000 טכנולוגית במשימת רקיע. בשנת הצטרפה לתעשייה האווירית, לפרויקט ", והובילה את 2 הטיל נגד טילים "חץ תוכנית הפיתוח לשיפור ביצועיו. בהמשך עמדה בראש פרויקט פיתוח הטיל "חץ ". נשואה לפרופ' יצחק קרייס, מנכ"ל 3 המרכז הרפואי שיבא. אימא לשלושה קיבל פרויקט לווייני 2022 וסבתא. בשנת התצפית ״אופק״, שהיה תחת ניהולה, את פרס ביטחון ישראל.

ילדיהם. בכפר מתגוררים גם אחיותיה ובני משפחותיהם. בין יצירותיה: "לילא", שמתרחשת במרחב שבין מציאות מתעתעת למשחק הקוסמי, ו"רעש לבן", ביחד עם תזמורת המהפכה. עם היצירה 1,000 "לידת הפניקס" הופיעה הלהקה מעל פעמים בקרב הנוער.

בג"צ היסטורי אליס מילר: לטייסות ונווטות העתיד , מהנדסת 51 אליס מילר, היום בת להתקבל 1994־ אווירונאוטיקה, ביקשה ב לקורס טיס של חיל האוויר, אבל נדחתה על 1995 הסף רק בשל היותה אישה. בנובמבר הוגשה עתירתה לבג"ץ באמצעות האגודה לזכויות האזרח ושדולת הנשים, נגד משרד הביטחון וצה"ל. עתירתה נתקלה ביחס מזלזל ושוביניסטי, אפילו מנשיא המדינה דאז, עזר ויצמן, שלפי עדותה אמר לה: "תשמעי מיידלע, ראית פעם גבר סורג גרביים? נשים לא מסוגלות לעמוד בלחצים הדרושים מטייסי קרב". אלא שבג"ץ קיבל את עתירתה והורה לצה"ל להשוות את זכויותיהן של נשים לאלה של גברים, מה שיצר את אחד מפסקי הדין המשמעותיים והתקדימיים בסוגיית הזכות לשוויון מגדרי. מילר אומנם לא צלחה את המיונים ולא התקבלה לקורס טיס, אבל בעקבות עתירתה נפתחו בפני נשים הכשרות שונות, שהיו עד אז סגורות בפניהן.

ג'יין פונדה: שוברת מוסכמות בכל תחום

, רשמה לא מעט פריצות דרך בחייה, 86 ג'יין פונדה, היום בת שסללו דרך לנשים בכל הגילים. כשחקנית קולנוע זכתה בשני פרסי אוסקר לשחקנית הטובה ביותר, והיא ידועה גם 1982־ בשל פעילותה הפוליטית וחייה האישיים הסוערים. ב הוציאה לשוק את קלטת הכושר הראשונה שלה, שמכרה מיליוני עותקים, והפכה ל"גורו" בנושא. לאחר גירושיה מבעלה השני, איל התקשורת טד טרנר, הצהירה כי "השתחררה משלטון פטריארכלי".

2002־ תומכת נלהבת בפמיניזם, ועוד ב ייסדה את "מרכז ג'יין פונדה לבריאות המתבגרת" כדי לקדם, בין היתר, את הדיון בזכות האישה על גופה. "השאירה אבק" לדוגמניות 2017־ ב על 79 צעירות ממנה, כשעלתה בגיל מסלול הדוגמנות בשבוע האופנה בפריז בתצוגה של "לוריאל". היא מקפידה על אורח חיים בריא, הכולל תזונה בריאה וספורט.

איריס שור: הובילה את לינקדאין לישראל ,30 , בטרם מלאו ליזמת ההייטק איריס שור 2011־ ב היא קיבלה טלפון מסן פרנסיסקו. על הקו היה נציג הנהלת אוטודסק העולמית, שבישר לה שהחברה לו מעוניינת לרכוש את החברה שלה, שפיתחה 12 . , וחתם על הצ'ק CAD תוכנת שרטוט , רכשה 2022 שנה מאז, בסוף פברואר הרשת החברתית־עסקית "לינקדאין",

עליזה מגן הלוי: משנה לראש המוסד היום, שירתה בעבר 86 עליזה מגן הלוי, בת במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, . היא שירתה 23 אליו התגייסה בהיותה בת כלוחמת במצבעים שונים, בין היתר השתתפה במבצע "זעם האל" להתנקשות במחבלים האחראים לטבח הספורטאים באולימפיאדת מינכן. בתפקידה האחרון שימשה משנה לראש המוסד, ממנו .1999־ פרשה ב

שבבעלות "מיקרוסופט", את חברת ,)Oribi( " ניתוח המידע העסקי "אוריבי מיליון 90־ , בכ 2016־ שייסדה שור ב דולר, והודיעה כי תפתח מרכז פיתוח בתל אביב. זו הרכישה הראשונה של "לינקדאין" העולמית בישראל.

2023 מרץ | יום האישה | 6

להקת המחול ורטיגו

מאת נעה ורטהיים

עיצוב: דורית טלפז צילום: אלעד דבי

03-5105656 : קופה 5.5 סוזן דלל ״פרדס״ לאור בקשת הקהל מופע נוסף של www.vert igo.org. i l לפרטים ולכרטיסים: | להקת המחול ורטיגו במסע הופעות ארצי כפר בלום 13.3 03-5105656 : לרכישת כרטיסים 14-15.4 תל-אביב מרכז סוזן דלל ירושלים 14.3 ורטיגו כפר אמנות אקולוגי 19.5 חיפה 16.3 מגידו 23.5

רות וסטהיימר: סקס זו לא מילה גסה , יועצת ומטפלת 95 רות וסטהיימר, היום בת מינית, שחקנית וסופרת אמריקאית – יהודייה, נחשבת ל'כוהנת הסקס הגדולה', ספרים 40 שכתבה במהלך חייה מעל העוסקים במיניות. חיה בישראל שנתיים בתום מלחמת העולם השניה. לאחר שסיימה פוסט דוקטורט במיניות האדם הגישה תוכניות רדיו וטלוויזיה, בהן עודדה לשוחח על מיניות. הייתה נשואה שלוש פעמים, ונהגה לאמר, כי בכל אחת מהמערכות למדה על זוגיות ועל עצות למערכות יחסים. גמישות ולחות מוגברת לעור הפנים והפחתה משמעותיתשל מראה הקמטים והקמטוטים העדינים בפנים, הפחתת אדמומיות ומיצוק העור. משווק על ידי חברת GENEO מכשיר אלפאמדיקס. לבי ור על הקליניקה הקרובה, ניתן לפ ־ 03-7589090 : נות לחברת אלפאמדיקס www.alphamedix.co.il הפנים החדשות של מתיחות הפנים "מיני פייסליפט" - שכבש את נשות הוליווד ד"ר אברי רווה, מומחה לכירורגיה פלסטית "מיני פייסליפט" כבש את נשות הוליווד ופורץ בסערה לכל העולם, עם שיעור שביעות הרצון בין הגבוהים ביותר. בגרסה הקלילה יותר של מתיחת פנים המטופלים נראים ומרגישים צעירים יותר במינימום כאב וזמן החלמה. ד"ר אברי רווה, מומחה בכירורגיה פלסטית, מסביר: "מיני פייסליפט היא הגרסה הפחות פולשנית של ניתוח מתיחת פנים מלא. ניתוח מיני מיני פייסליפט נועד להרים את הצוואר וקו הלסת לצד הלחי הצידית. עם הזמן והגיל הפנים מאבדות את המראה הטבעי והצעיר שלהן, העור מאבד מגמישותו, הוא נמתח וצו ־ נח מטה. מיני מתיחת פנים היא ניתוח לטיפול בעור רפוי ובסימני הזדקנות בפנים ובלסתות. הניתוח עוזר לטפל בקווי הלסת והלחיים הנפולות בטכניקה עדינה יותר. מדובר בהליך מהיר יחסית, הדורש פחות זמן מנוחה מניתוח מתיחת פנים מלא". הניתוח הפך פופולרי מאוד בקרב גילאים צעי ־ לחיים. ההליך מתאים 40־ רים יותר בשנות ה לכל מי שמתאים אובייקטיבית מבחינת הרקמות או מבחינת נפילת השליש התחתון של הפנים. התוצאה: מראה טבעי וצעיר. "מיני פייסליפט" מאפשר תוצאה טבעית הרבה יותר מאשר בניתוח מתיחה מלא. ההח ־ למה הרבה יותר קצרה, והתוצאה טבעית ומשמרת את המראה הצעיר והרענן. - Oxypod Glam קפסולת הפרימיום החדשה בסדרת טיפולי הפנים המהפכניים Geneo מבית קפסולה מבוססת פתיתי זהב טהור ומרכיבי פרימיום, המותאמת לעור בוגר. לאחר טיפול עם קפ ־ סולת הזהב העור הופך גמיש, רווי לחות ומראה הקמטים מיטשטש הינה פלטפורמת טיפולי הפנים GENEO האולטימטיבית, שכבשה אתשוק הקוסמ ־ טיקה והאסתטיקה בארץ ובעולם. מהפכת היא הצלחה GENEO הקפסולות במכשיר עולמית ופטנט ישראלי רשום. החדשה מכילה בבסיסה GLAM קפסולת פתיתי זהב טהור, עם יתרון של הענקת

רבנית שירה מרילי מירוויס: אורתודוכסית ראשונה מונתה הרבנית שירה מרילי 2021 בשנת מירוויס, לראשונה בישראל, לעמוד בראש קהילה אורתודוכסית - "שירת התמר" באפרת. את הלימודים התורניים סיימה במסלול

ח'אולה דבסי: מנהלת התיאטרון הראשונה בחברה הערבית 2022־ ח'אולה דבסי מונתה ב למנהלת תיאטרון פרינג' בנצרת, והייתה לאישה הראשונה שקיבלה לנהל תיאטרון בחברה הערבית. טבילת האש הראשונה שלה הייתה התמודדות עם ראש עיריית ג'ת במשולש. הוא ביטל את ההצגה "אסוואת" (קולות), שהביאה סיפורים של רצח נשים, בטענה כי היא פוגעת בערכי דת האסלאם ומשבשת את התפיסה הראויה למשפחה.

המקביל להסמכת הגברים לרבנות ברשת אור תורה סטון, וכך הפכה ל"מנהיגה הלכתית ורוחנית", לראשונה ללא רב לצידה. מינויה הוגדר: "פריצת דרך הלכתית".

נווטת הקרב תמר אריאל ז"ל: הדתית הראשונה תמר אריאל הייתה נווטת הקרב הדתייה הראשונה בחיל האוויר. לאחר שסיימה שירות לאומי, התגייסה לצה"ל. התקבלה לקורס טיס, ובתום השנה הראשונה צורפה 2009־ ב למגמת טייסי קרב. בטיסת הסולו הראשונה שלה נטשה בשל תקלה, נפצעה בגב ונזקקה לחצי שנה של התאוששות. עם החלמתה שבה לקורס הבא וצורפה למגמת נווטי קרב, אותו והייתה ל"הנווטת הדתייה הראשונה 2012 סיימה בדצמבר בצבא" ולפורצת דרך לבנות המגזר הדתי. במהלך

קמלה דווי האריס: סגנית הנשיא הראשונה ,59 קמלה דווי האריס, בת פוליטיקאית ומשפטנית אמריקאית, היא האישה הראשונה בתולדות ארצות הברית, שמכהנת כסגנית הנשיא, ג'ו ביידן. בנוסף היא האדם הראשון בתפקיד ממוצא אפרו־ אמריקאי ודרום־אסייתי. נשואה לדאגלס אמהוף, עורך דין יהודי־אמריקאי, שמוכר כבן הזוג הגבר הראשון של סגן נשיא, ולכן נקרא "האדון השני של ארצות הברית".

שירותה השתתפה בגיחות מבצעיות, ,2014־ במהלך מבצע "צוק איתן" ב 21 נגד חמא"ס ברצועת עזה. באוקטובר יצאה לחופשה וטסה עם חברים 2014 לטיול בהרי ההימלאיה שבנפאל. במהלך הטיול נקלעה הקבוצה לסופת שלגים קשה, ותמר ושלושה מחבריה נספו. לאחר מותה הועלתה לדרגת סרן, והוכרה כחלל צה"ל, לאחר שהוכח שהיא נספתה במהלך ניסיון להציל חיים של במותה. 25 אחרים. בת

את מי מתאים לך להציב פה ולמה

ולנטינה: הראשונה בחלל

?

הפכה ולנטינה טרשקובה 1963 ביוני 16־ ב ) לאישה הראשונה 86 והיום בת 26 (אז בת בחלל, כששוגרה בחללית המאוישת השישית והאחרונה בתוכנית ווסטוק הסובייטית. יש לציין, שהיא לא ויתרה על מסורת הקוסמונאוטים

הרוסים והשתינה על צמיג האוטובוס למזל טוב. ביושבה בתא הטייסת קראה: "שלום שמיים, הסירו את הכובע – אני באה לראות אתכם!"

לייעוץ: מרפאת ד"ר רווה, כיכר המדינה, 2 רח' התש"ח 054-4844833 ת"א, טל': drraveh.com

2023 מרץ | יום האישה | 8

האחיות והאחים באסותא: צוות

מנצח ד"ר אלזה לבון, ראש אגף סיעוד באסותא מרכזים רפואיים, מספרת על הצביון המיוחדשישלמערךהסיעודשלהרשת. "האחיותוהאחיםהםשותפיםאסטרטגיים לחזון ולחיזוק הערך באסותא, ופועלים לשיפור תמידי באיכות, בבטיחות ובשירות" ד"ר אלזה לבון, ראש אגף סיעוד באסותא מרכזיים רפואיים. צילום: אסנת רום

המנהלים של אסותא מרכזים רפואיים. בבית הספר לו ־ מדים יחד העובדיםמכלל המקצועות והתפקידים, ודנים בערכי המקצוענות, כגון יושרה, חמלה, אחריות אישית, אמפטיה, הקשבה, זולתנות (אלטרואיזם) וכשירות תר ־ בותית. המפגש הרב־מקצועי מהווה הזדמנות נפלאה לשיח מקצועי, מגבש ומאחד בין הצוותים". העתיד כבר כאן ייסדנו את האקדמיה לאחיות אסותא 2023 "בתחילת ) שבמסגרתה ANA) ASSUTANURSE ACADEMY- מאפשרים לכל אחות ואח להתקדם במסלולי הקריירה השונים ולפתח את שדרת המנהיגות הקלינית, הניהולית והאקדמית", מספרת לבון. "השנה אנו גם משיקים את המרכז לחדשנות ויזמות בסיעוד, שנועד להקנות לאחיות ולאחים את הידע והכלים המעשיים לקידום יוזמות בתחום הבריאות ופיתוחן העסקי. המטרה היא לפתח רעיונות חדשניים נוספים, כדוגמת עגלת ההחייאה שקיימת היום בכל מחלקה בכל בית חולים בעולם, שאותה המציאה אחות חדר ניתוח בארה"ב. "אנחנו מקדמים שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים ברחבי עולם ואף השקנו פעילות עם קרן בינלאומית, שחרטה על דגלה את הוקרת האחיות והאחים מכל רחבי העולם, כמחווה של תודה והערכה לתרומתם האדירה לקידום בריאותם ורווחתם של כלל המטופ ־ לים, מקדמים בברכה סטודנטים ומשתלמיםממוסדות ההכשרה בארץ להתנסות בשדות הקליניים המצוינים שלנו, ומעודדים את האחיות והאחים לעסוק במחקר. אנו יוצאים לדרך בהתלהבות רבה, וכמו שסיימון סינק אומר: 'תחלמו בגדול, תתחילו בקטן, אבל הכי חשוב - קודם כל תתחילו!'" לסיכום, האחיות והאחים באסותא הם שותפים לח ־ זון ופועלים יחד כאקוסיסטם משגשג. צוות מנצח שי ־ כול לכל אתגר ומשימה, המסוגל לפרוץ גבולות ולה ־ גשים חלומות. צוות שמוביל לשיפור תמידי באיכות,  בבטיחות ובחוויית השירות למטופלים. הכתבה מטעם אסותא

קתי לעובדים. אנחנו מטמיעים בעבודתנו היומיומית את ערכי הקוד האתי, שנכתב באסותא, משקיעים בבנייה ירוקה, מנגישים את שירותי האבחון הרפואי המתקדמים גם לפריפריה, מעסיקים עובדים מכל מג ־ זרי החברה, מעורבים ומעודדים התנדבות בכל קהילה שבה אנו פועלים", אומרת לבון. "האחיות והאחים באסותא מוכיחים מהי עשיה ער ־ כית, חדורת שליחות ומטרה, מוכנים להירתם לכל משימה ולהיות תמיד בחזית המערכה", היא מוסיפה. "קיימות עבורם אפשרויות לפיתוח קריירה מגוונת ורב־ממדית הן במערך האמבולטורי והאשפוזי והן במתן שירותי בריאות בבית המטופל, בצירים ובת ־ פקידים שונים. כך הם יכולים להתחדש, לגוון ולהע ־ שיר את תחומי עיסוקם בניהול, מחקר, חינוך מקצו ־ עי, ייעוץ ואימון. כך לדוגמה יש לנו אחיות מומחיות קליניות ומתאמות אונקולוגיות, שנותנות מעטפת של שירותים למטופלים חולי סרטן מרגע היוודע דבר המ ־ חלה, ומלוות אותם יד ביד לאורך כל שלבי הטיפול". לדבריה, מנכ"ל אסותא מרכזים רפואיים – גידי לשץ, מוביל תפיסה כוללת ליצירת סביבת עבודה יוזמת, תו ־ מכת ומקדמת, הרואה לנגד עיניה את צורכי הצוותים כולם, כך גם את צורכיהם של האחיות והאחים. "לצ ־ וותים מוענק מגוון רחב של כלים והכשרות ניהוליות וקליניות, כך שיהיו כשירים לקבל החלטות במצבי לחץ, לזהות מצבים מסכני חיים, לפעול בסביבה עתי ־ רת טכנולוגיות חדשות, להדריך, לייעץ ולפעול בשו ־ תפות מלאה עם מיטב המומחים ברפואה במדינת ישראל", היא מסבירה ומוסיפה, כי "כחלק מתפיסה ניהולית זו הממוקדת גם בצורכי המטפלים, מתקיימת סביבת עבודה גמישה ואג'ילית, המותאמת לצורכי החיים האישיים והמשפחתיים של האחיות והאחים ומעניקה להם אפשרויות בחירה בתנאי ההעסקה, במקומות העבודה, במסלולי הפיתוח והקידום ועוד". לבון ממשיכה: "האחיות והאחים שלנו לומדים ב־'בית הספר למקצוענות' - בית ספר ייחודי מסוגו בארץ ובעו ־ לם, שאת הקמתו יזם והגה פרופ' שוקי שמר, יו"ר מועצת

מערך הסיעוד באסותא, רשת בתי החו ־ לים והמרכזים הפרטיים הגדולה ביש ־ ראל, המעניקה שירות רפואי ללמעלה ממיליון וחצי מטופלים בשנה, חברי כל קופות החולים וחברות הביטוח - מהווה

אחיות ואחים מועסקים ברשת 900 מקור לגאווה. כ־ בתחומי פעילות אקוטיים וכרוניים במערך האשפוזי והאמבולטורי וגםבשירותהייחודי – "אסותאעד הבית". "אסותא חרטה על דגלה, מראשיתה, חתירה למצוינות, חדשנות וחשיבה פורצת דרך במגוון רחב של נושאים, כדי שהמטופלים יקבלו שירותי אבחון, טיפול ומעקב, תוך שימוש בגישות טיפוליות ובאמצעים טכנולוגיים מהמתקדמים בעולם", אומרת ד"ר אלזה לבון, ראש אגף סיעוד באסותא מרכזים רפואיים. לבון, נשואה ואם לשתיים, היא אחות מומחית במדיניות ומינהל, בעלת תארים אקדמיים בסיעוד ומדיניות ציבורית ותואר שלישי במדעי המדינה. ניסיונה המקצועי כולל הוב ־ לה של תפקידי ניהול בכירים, בהם שימשה גם כסגנית מנהלת הסיעוד במרכז הרפואי שיבא וסגנית האחות הראשית הארצית במינהל הסיעוד, משרד הבריאות. כמנהלת בארגון שמטפח ומקדם נשים לתפקידי ניהול בכירים, לבון מאמינה מאוד בתפיסת המנהיגות הנשית. כזו ששואפת למצוינות, שמטמיעה תרבות ארגונית של הקשבה והכלה, ושואבת כוח רב מקשר ישיר עם אנשים, ליווי ופיתוח אישי שלהם. מקצוע הסיעוד: התפתחות עצומה בעשורים האחרונים מקצוע הסיעוד עבר התפתחות עצומה בעשורים האח ־ רונים כמקצוע אקדמי המאפשר לימודים לתארים מתקדמים, התמחות קלינית בעשרות תחומים מק ־ צועיים ומומחיות קלינית במגוון רחב של תחומים. צוות הסיעוד מוביל תחומי עשייה חוצי ארגון בתחו ־ מי האיכות, הבטיחות והשירות בארגוני הבריאות. "אחיות ואחים באסותא נהנים מסביבת עבודה שמ ־ חויבת לקהילה ופועלת לשוויון הזדמנויות וגיוון תעסו ־

9 | יום האישה | 2023 מרץ

האישה היחידה בראש קופת חולים, מנכ"לית מכבי: העידן החדש דורש יכולות הטמונות בסגנון הניהול הנשי כמי שצמחה מתוך הארגון והגיעה לתפקיד הבכיר ביותר, מנכ"לית מכבי שירותי בריאות, סיגל דדון־לוי, מאמינה שמכבי צריכה לשמש השראה לגופים ציבוריים נוספים בשיעור הנשים בשדרת הניהול הבכירה. לרגל יום האישה, היא משרטטת את המסלול שעשתה עד לכיסא המנכ"לית ומשתפת במטרות וביעדים לטווח הקרוב והרחוק

תגרות ביותר שידעה מערכת הבריאות; "מכבי זכתה להישגים רבים בהתמודדות עם הקורונה ולשמחתי, הובילה בכל פרמטר, מבדיקות ועד חיסונים – בראש ובראשונה בזכות המקצועיות והמסירות של הרופאים, האחיות ויתר עובדי הארגון". אמון גדול של המבוטחים בסקר ברוקדייל האחרון, הסוקר את רמת השירות של קופות החולים, חברי מכבי דיווחו על שביעות ) 91% הרצון הגבוהה ביותר מבין כלל קופות החולים ( וכן דיווחו בשיעור הגבוה ביותר על תחושת בריאות ג � ). בנוסף חברי מכבי הם בעלי השיעור ה 82% טובה ) בוה ביותר בשימוש באתר או באפליקציה של הקו ־ ) וכן בוחרים לפנות למוקדים הטלפוניים של 70%( פה ) 69% ) ולמוקדי רפואה דחופה בקהילה ( 39%( הקופה בשיעור הכי גבוה, דבר המעיד על האמון הגדול של המטופלים בשירותי הארגון. לדברי דדון־לוי, המנוע המרכזי להצלחתה של מכבי הוא ההון האנושי המרכיב אותה, והיא גאה במיוחד בשיעור הנשים בארגון, בדגש על ה � מ 77% שדרת הניהול הבכירה; "נשים מהוות כ ־ מההנהלה 60%־ עובדים בתפקידים ניהוליים, וכ הבכירה ביותר - אחוז גבוה ויוצא דופן ביחס למשק הישראלי. המנהלות במכבי נבחרות על סמך כישוריהן, ואני מאמינה שכך צריך לפעול – ראוי לקדם אנשים על בסיס יכולות, מנהיגות ומו ־ טיבציה, ואם האדם המתאים הוא אישה – זהו ערך מוסף אדיר״. היא מעלה על נס את קודמה בתפקיד, רן סער,

שנות עבודה במכבי שירותי 28 לאחר בריאות, שבהן מילאה שורה ארוכה של תפקידים בכירים ביניהם ראש חטיבת התפעול, ראש מחוז השרון, סמנכ"לית שירות ושיווק ומנכ"לית חברת מכבי יז ־

מות, סיגל דדון־לוי מונתה לפני כשנה וחצי למנכ"לית הראשונה של מכבי. "מראשית הקריירה שלי שאפ ־ תי להתקדם לתפקידים ניהוליים בכירים, אך הדחף להגיע לתפקיד המנכ"לות, שהוא בין החשובים והמ ־ שפיעים במערכת הבריאות, התעורר אצלי רק בשנים האחרונות ובמיוחד בתקופת הקורונה". כיום, דדון־לוי היא האישה היחידה שעומדת בראש קופת חולים, שמהווה את הארגון השלישי בגודלו עובדים וצוותים 15,000 בישראל ומעסיקה למעלה מ אין תקרת זכוכית שנשים לא 2023 רפואיים. "בשנת יכולות לנפץ ואין פסגה שהן לא יכולות לכבוש", אומרת מנכ"לית מכבי, "אך אנו כחברה צריכים לשאוף לה ־ תקדם לעבר היום שכבר לא נדון בפריצות דרך, כיוון שמינוי מנכ"ליות נשים יהיה דבר טבעי שבשגרה"." ), נשואה ואם לשניים ומתגוררת בתל 52 דדון־לוי ( ח � עברה עם משפ 12 אביב. היא גדלה בקריות, ובגיל תה לצפת; "גדלתי במשפחה מסורתית, חמה ואוהבת, שעיצבה את מי שאני כיום", היא משתפת. היא בעלת שלושה תארים אקדמיים, שאותם סיימה בהצטיינות: תואר ראשון במשפטים, תואר ראשון במדעי הרוח והחברה ותואר שני במינהל ציבורי. טרם מינויה למנכ"לית שימשה כמנהלת מבצע חיסוני הקורונה של מכבי, על רקע אחת מהתקופות המא ־

לוי. - מנכ"לית מכבי שירותי בריאות - סיגל דדון צילום: באדיבות מכבי

2023 מרץ | יום האישה | 10

היא מצרה על כך שעל אף ההתקדמות האדירה של נשים בעולמות התעסוקה, הן עדיין אינן מיוצגות באופן מספק בדירקטוריונים, במשרדי הממשלה, בה ־ נהלות ארגונים ציבוריים ובחברות הגדולות הנסחרות בבורסה. "ברמה הארצית הדרך עוד ארוכה. יש עבודה מנכ"ליות במשק. 50% רבה לעשות כדי שנראה לפחות אני גאה להוביל גוף חשוב ומשמעותי כמו מכבי, שמ ־ קדם נשים ראויות לתפקידי מפתח, ומקווה שארגונים נוספים ישאבו מאיתנו השראה ויפעלו לאזן את הייצוג אצלם באופן פעיל". נדרששינוי פרדיגמותמהיסוד במערכת הבריאות כמי שנמצאת במערכת הבריאות הישראלית שנים ארו ־ כות, דדון־לוי מכירה היטב ומקרוב את האתגרים הר ־ בים שעימם מתמודדת המערכת. על רקע דיוני התקציב של קופות החולים הנערכים בימים אלו, היא מתריעה, כי רפואת הקהילה נמצאת במשבר עמוק שמחייב הגד ־ לה משמעותית של התקציב הממשלתי. "האתגר הגדול ביותר כרגע במערכתהוא זמני ההמתנה לרפואהמקצו ־ עית, שרק הולכים ומתארכים בשל תקצוב נמוך וחוסר אדיר ברופאים ובמטפלים. ללא התערבות לאומית ות ־ כנון כוח אדם לטווח ארוך המערכת תעמוד בפני סכנת קריסה ממשית". לדבריה של המנכ"לית, "התרומה של מערכת הבריאות הציבורית לחיינו במדינה לא פחותה מתרומתה של מערכת הביטחון, ומקבלי ההחלטות צרי ־ כים לפעול בהתאם ולהקצות משאבים הולמים"."

שמשמש היום כיו"ר מכבי, על פועלו לקידום נשים. "בעשור שרן שימש כמנכ"ל, הוא החזיק בדעה שניהול נשי הוא נכס אדיר לכל ארגון וקידם עשרות מנהלות לתפקידים הבכירים ביותר". דדון־לוי מאמינה כי העידן החדש בעולם התעסוקה דורש את היכולות הטמונות בסגנון הניהול והמנהיגות הנשית: "נשים מנהלות מביאות עימן לתפקיד אינטלי ־ גנציה רגשית גבוהה לצד אג'יליות - יכולת הסתגלות מהירה לשינויים וביצוע התאמות אליהם. זאת בנוסף לניהול יצירתי מחוץ לקופסה וליכולת לייצר קשרי אמון ושיתופי פעולה אפקטיביים", היא אומרת. סג ־ נון הניהול הנשי גם נתמך מחקרית, כאשר נמצא שנ ־ שים תורמות לשיפור הביצועים העסקיים של ארגונים. ובאופן אישי, דדון־לוי מספרת שהיא רואה זאת יום יום ושעה שעה בארגון שבראשו היא עומדת. ״קידום הנשים אצלנו לא מתרכז רק בתפקידים שבאופן מסורתי נתפסים כ'נשיים'. בשנים האחרונות יותר ויותר נשים במכבי מנהלות תחומים שלאורך שנים נוהלו כמעט באופן בלעדי על ידי גברים, כמו ניהול רפואי, ניהול כספים, ניהול משפטי, ניהול טכ ־ נולוגי וניהול לוגיסטי. לכן כאשר מדברים על קידום נשים בהנהלות, חשוב לבחון לא רק את המספר, אלא גם לחשוב האם אנחנו מסוגלים לשבור תבניות שהורגלנו בהן ולקדם מנהלות דווקא היכן שזה לא נחשב 'טבעי'", מציינת המנכ"לית.

סוגיה מרכזית נוספת שעומדת בראש מעייניה של דדון־ לוי ונוגעת לכל גופי הבריאות בארץ ובעולם, היא הצו ־ רך להסתגל במהירות לשינויים האדירים שמתחוללים בשנים האחרונות בעולם הרפואה; "תחום הבריאות מתפתח בקצב מסחרר, ומכבי, שכבר עתה נמצאת בחוד החנית של החדשנות הטכנולוגית והמקצועית, פועלת בהתמדה כדי להתאים את עצמה לעידן החדש לפני כולם, ולהוביל את רפואת המחר", היא מספרת. "חרף האתגרים התקציביים ומשבר כוח האדם, אנחנו לא מפסיקים להתפתח ולהשקיע משאבים רבים באימוץ והטמעה של טכנולוגיות חדשניות, המבוססות על בינה מלאכותית, ביג דאטה, אוטומציה ועוד״. לטענתה, על מערכת הבריאות כולה לשנות פרדיגמות מן היסוד כדי להתאים עצמה לתמורות הגלובליות בעולמות הבריאות; "אנו חייבים לבצע את המעבר מרפואה המוכוונת לבתי חולים לרפואת המוכוונת לקהילה ולבית, מעבר מרפואה גנרית לרפואה מו ־ תאמת אישית ומעבר מרפואה מגיבה לרפואה יוזמת ומונעת", היא אומרת. שירותאישי, פרואקטיבי ומבוסס נתונים דדון־לוי מדגישה גם את השינויים המשמעותיים שמתר ־ חשים בעולמות העבודה והשירות; "עד לפני שלוש שנים המושג 'עבודה מהבית' כמעט לא היה קיים, והיום הוא כבר חלק בלתי נפרד ממודל ההעסקה. הקורונה שי ־ נתה לחלוטין את שוק העבודה והאיצה מגמות ותהלי ־ כים שהתחילו עוד קודם, כמו תחלופת משרות מהירה והצורך באיזון מוגבר בין בית לקריירה", היא אומרת. "אני רואה חשיבות עליונה בהתאמת מכבי למגמות הללו וצורך להוביל מהפכה של ממש במודל אספקת השירו ־ תים הקיים כיום - שירותי בריאות בעולם החדש צריכים להיות אישיים, פרואקטיביים ומבוססי נתונים יותר מאי פעם"." בשנה האחרונה דדון־לוי הובילה את המיתוג החדש של קבוצת מכבי כמובילת "סטנדרט הבריאות הגבוה ביש ־ ראל", צעד שלדבריה משקף באופן המיטבי את העשייה הנרחבת בכל זרועות הקבוצה, שכוללת בין היתר את אסותא מרכזים רפואיים, בית החולים הציבורי אסותא אשדוד, רשת "בית בלב", מכבידנט, מכבי טבעי ומכבי יז ־ מות. "ההבטחה למתן שירותי בריאות בסטנדרט הגבוה מכולם נועדה להדגיש בפני הציבור הרחב את הייעוד ר � מיליון חברי מכבי את השירות ה 2.7 שלנו – לספק לכ ־ פואי המקצועי, האיכותי והחדשני ביותר. ליבת הארגון היא המצוינות הרפואית וגם במציאות המורכבת של מערכת הבריאות בימים אלו, הצוותים שלנו ממשיכים להעניק את הרפואה הטובה בישראל מתוך ערכים של  חמלה ואנושיות". הכתבה מטעם מכבי שירותי בריאות אין תקרת זכוכית שנשים 2023 "ב־ לא יכולות לנפץ ואין פסגה שהן לא יכולות לכבוש, אך אנו כחברה צריכים לשאוף להתקדם לעבר היום שכבר לא נדון בפריצות דר ,ך כיוון שמינוי מנכ"ליות נשים יהיה דבר טבעי שבשגרה"

הניהול הנשי במכבי

77% נשים בתפקידי ניהול

84% נשים בארגון

60% נשים בשדרת הניהול הבכירה

נשים, ככל הנראה האחוז הגבוה 60%־ שדרת הניהול הבכירה ביותר בארגון מורכבת מ  ביותר מבין ההנהלות הבכירות בגופים הציבוריים בישראל. בראש שלושה מתוך חמשת המחוזות בארגון עומדות נשים – ראש מחוז הצפון, סטלה  קריוף; ראש מחוז השרון, ד"ר אנג'לה עירוני וראש מחוז הדרום, ד"ר רחלי מיזן. תפקידים בכירים נוספים בהנהלה הראשית הבכירה מאוישים גם הם על ידי נשים:  ראש חטיבת הבריאות והמשנה למנכ"לית, ד"ר מירי מזרחי ראובני; ראש חטיבת שירות ושיווק והמשנה למנכ"לית, ענת ליכטיג אליעז; סמנכ"לית ממשל ותקשורת, שיר כהן; ראש מכון המחקר והחדשנות, ד"ר טל פטלון; ראש מערך החדשנות, נורית יהלום מילר; מנהלת מכבי פארם, דורית אפלר; ראש אגף טכנולוגיות רפואיות, ד"ר נעמי סיגל; היועצת המשפטית, שלי החנוכי; מבקרת הפנים, עפרה בילמן ועוזרת בכירה למנכ"לית, מיכל גונן. מחברות הקבוצה מנוהלות על ידי נשים: מנכ"לית רשת הדיור המוגן 80% בקבוצת מכבי  "בית בלב", ד"ר גלית קאופמן; מנכ"לית רשת מכבידנט, טוני כהן; מנכ"לית רשת מכבי טבעי, דבורה חסיד ומנכ"לית מכבי יזמות וניהול, קרן שכטר אזולאי.

11 | יום האישה | 2023 מרץ

, שלוש נשים מובילות ברפואה ובסיעוד מספרות על 2023 לרגל יום האישה ההשראה, האתגרים, החזון וההגשמה, ומעל הכול - על נתינה אינסופית למטופלים מצעד המנהיגוֹת של כללית

ד"ר אורלי סנה. צילום: דוברות כללית

דקלה בידרמן. צילום: תום גץ

פרופ' טל בירון. צילום: רמי זרנגר

"כל הכוכבים הסתדרו" דיקלה בידרמן, מנהלת סיעוד מרכז בריאות האישה של כללית ברעננה, נשואה ואם לחמישה בנים ולשתי בנות. "גדלתי בקצרין, וכתלמידת תיכון היה הדרך למעלה: לי ברור שכל מסלול שבו אבחר בחיים, יהיה כזה המשלב נתינה ועזרה לאחרים. אני יודעת שהבחירה להיות אחות הייתה הנכונה ביותר עבורי, ומודה על הזכות להיות נוכחת, משפיעה ומשפרת את איכות החיים של המטופלות ובני משפחתן. "בהריון האחרון סבלתי הבחירה המקצועית: מהיפרמזיס גרבידרום (הקאות יתר), מדובר במחלה שגורמת לסבל בלתי נתפס, בחילות והקאות עד כדי צורך בטיפולים, נוזלים וקבלת תרופות על בסיס יומי. לאורךההריון היהלי ברור, שניתן וחשוב להעניקמענה טיפולי בקהילה לנשים שסובלות כמוני. לאחר חופשת הלידה חזרתי למרפאה, ומיד 'כל הכוכבים הסתדרו' - התקבלתי לנהל את הסיעוד במרכז בריאות האישה של כללית ברעננה, והתאפשר לי לבנות תשתית מבו ־ ססת ונכונה להקמת מרפאה להיפרמזיס בקהילה - תחום שעד כה קיבל מענה רק בבית החולים. גייסתי לתהליך את הממונים ואת הצוות שלי, שנרתם בשמ ־ חה. מתוך הניסיון שלי הדגשתי את החשיבות במענה בקהילה, החל מחוויית המטופלת והרווח של כל אחד ואחד יחד עם שירות חדשני למטופלות. "זוהי המרפאה הראשונה בארץ הנותנת מענה לנ ־ שים הסובלות מהיפרמזיס גרבידרום, והשירות הניתן מקיף את כל תחומים הנדרשים, כגון נוזלים, תרופות, טיפולי בית, ליווי של עובדת סוציאלית ועוד. האפש ־ רות להעניק למטופלות את הנשימה העמוקה שלה הן זקוקות בסוף היום, מאפשרת להן לאסוף את הכוחות ליום המחר – זו הברכה והזכות שלנו. "להעניק מעצמי לסביבה זה לקבל החזון והחלו : בחזרה, להיות בשביל האחר ובצד הנותן, המכיל, האמפטי, הלומד והמלמד, המקדם תהליכים חוצי ארגון. אני גאה להיות חלק ממחוז שרון שומרון של כללית, הדואג למשאב האנושי שלו ולתחושת השייכות. אלו הדברים שמשאירים את הלהבות והאש בעיניים".

"אני מאמינה באנשים ובמקצועיות ללא פשרות" ד"ר אורלי סנה־ארביב, מומחית ברפואה פנימית, גסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד, במחוז ירושלים בכ ־ ללית: וכבר מנהלת את מערך 43 ד"ר סנה־ארביב רק בת ה־ הגסטרואנטרולוגיה העצום בכללית מחוז ירושלים. המערך כולל חדרים לביצוע בדיקות אנדוסקופיות ומרפאות בתחומים גסטרו, כבד והשמנת יתר. כמו כן מומחי המערך משמשים כיועצים בתחומים אלו עבור כלל רופאי המחוז ירושלים. "התאהבתי בתחום הרפואה בכיתה י', הדרך למעלה: עם תחילת התנדבותי במד"א. החשיפה באותם ימים לתחום הסיוע הרפואי והעזרה לזולת היו הבסיס להחלטתי ללמוד ולעסוק ברפואה. ההשראה שלי , ניצולת שואה 100 היו סבי יצחק ז"ל וסבתי בלה, בת ואישה חרוצה, בעלת הומור חד, שעבורה הכול אפשרי ואין דבר העומד בפני רצון". ד"ר סנה־ארביב סיימה את לימודי הבחירה המקצועית: הרפואהבהצטיינות יתרה, ובשנתהסטאז' עבדהבמרכז הרפואי רבין. משם המשיכה להתמחות בפנימית והתמ ־ קצעה בתחום מחלות הכבד במכון הארצי למחלות כבד שבמרכז הרפואי רבין. הקשרים האישיים שנוצרו עם הצוות ועם המטופלים תרמו רבות להחלטתה להמשיך להתמחות בתחום הגסטרואנטרולוגיה בבילינסון. "אז וגם היום תמיד דרשתי מעצמי את הכי טוב שאני יכו ־ לה לעשות ברמה המקצועית והאנושית. המטופלים שלי מחזקים אותי יום יום, והם אלו שמעניקים לי כוח ורצון להמשיך ולעסוק בתחום שבחרתי בחיים". "אני מאמינה באנשים ובמקצועיות החזון והחלו : ללא פשרה. כל דבר שאני עושה בעבודה, אני עושה עם המון אהבה, מתוך הבנה שלכל מטופל מגיעה מעט ־ פת רפואית מותאמת אישית". ולסיום יש לה גם טיפ לאישה בתחילת דרכה: "האמיני בעצמך וביכולותייך. החוזקות והקשיים שלנו הם מה שבונה אותנו. תדעי לאן את רוצה להגיע וצאי לדרך. אני בטוחה שאת תגי ־  עי לשם, כי אין דבר העומד בפני הרצון!". הכתבה מטע כללית

"לנשים יש כוחות, יכולות ואיכויות ייחו ־ דיות" פרופ' טל בירון־שנטל, מנהלת אגף נשים ויולדות במ ־ רכז הרפואי מאיר מקבוצת כללית בכפר סבא, נשואה ואם לשתי בנות. "למדתי בבית הספר לרפואה בטכניון, הדרך למעלה: ואת ההתמחות עשיתי במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא, שבו גדלתי והתפתחתי מבחינה מקצועית. השל ־ מתי התמחות־על ברפואתהאם והעוברבאוניברסיטת וושינגטון במיזורי בארצות הברית, במסגרת תוכנית ייחודית למומחים, ואני חברה ברשת הבריאות היש ־ ." 8400 ראלית "בחרתי לעסוק במקצוע הכי הבחירה המקצועית: מדהים שקיים, מקצוע שהוא דרך חיים, הבאת חיים ואושר. "העיסוק ברפואת האם והעובר מיוחד בכך שהוא משלב טיפול לפחות בשני מטופלים באותה העת, יש בו שמחה גדולה לצד דאגה, רפואה פנימית לצד רפואה כירורגית, חשיבה מעמיקה לצד הצורך להגיב באופן מיידי במצבי חירום ולקבל החלטות הרות גורל בתוך זמן קצר. זהו תחום שאין בו רגע של שגרה ויש בו עניין תמידי; מקצוע של למידה, חידושים ועשייה בלתי פו ־ סקת. ו � "אני מאמינה שלנשים יש כוחות, יכ החזון והחלום: : לות ואיכויות ייחודיות. אני נהנית לטפל בנשים ולה ־ שפיע על בריאותן. "נוסף על כך אני עוסקת בחינוך דור הרופאים הבא, במחקר ובקידום יזמות בתחום בריאות האישה. אני שמחה על הזכות להיות לצד המטופלות שלי ברגעים המשמעותיים בחיים וממשיכה להתרגש בכל לידה מחדש. מקווה להנחיל גם לדורות הבאים של הרו ־ פאים את האהבה למקצוע ואת התשוקה להרחבת ידע כדי להשתפר כל הזמן" "אני מנסה לשלב עשייה רפואית מקצועית ומשמעותית לצד החיים האישיים. אני חולמת על עוד יום בשבוע ועל עוד כמה שעות ביממה כדי להספיק להיות בכל המקומות, להמשיך ללמוד, לחקור, להתפתח, לקדם, לצמוח".

2023 מרץ | יום האישה | 12

"אברא": ביתשבו אומרים ועושים הכירו את הבית שמספק למגזר הציבורי והעסקי פתרונות טכנולוגיים ושירותים הוליסטיים מקצה לקצה: תשתיות תוכנה, מערכות ליבה ופיתוח. שמענו מנורית שקד, המשנה למנכ"ל (ומי שבעבר חתומה על ההצלחה של "תן ביס") על המהפכה שמחוללת החברה המטאורית עבור לקוחותיה

נורית שקד, משנה למנכ"ל אברא. צילום: ליבי קטן נאור

המעסיקים הטובים במגזין 'גלובס' ומקום שמיני 150 במחשוב, ועקפנו חברות גדולות וותיקות. נבחרנו , ובין Dan's100 במקום הראשון גם במכירות, בדירוג (חברת STKI החברות המובילות בתחום, על־פי 10 חקר השוק והאנליסטים האסטרטגיים המובילים בטכנולוגיות עסקיות בישראל). "כל מי שנמצא בעולם העסקי, מבין את הערך של  'אברא'", מסכמת שקד הכתבה מטעם חברת אברא כרטיס ביקור: מחפשת את כוכב הצפון החדש ,49 נורית שקד, משנה למנכ"ל "אברא", בת . ) מקריית אונו 12 ,16 ,19( 3 + נשואה בשנה האחרונה הצטרפה ל"אברא", לאחר שהתוודעה לתחום הפעילות המרתקשל החברה ולאפשרויות הגלומות בה. "התאהבתי ברעיון של החברה, בפונטציאל העסקי שלה, ואני מאמינה שהיא מביאה בשורה חדשה לשוק בעצם יכולתה לשלב פתרונות חוצי טכנולוגיות בהתאם לאתגרים העסקיים של לקוחותינו". בתחילת דרכה המקצועית למדה תכנות ואף מצאה משרה בתחום, אלא שמפגשמקרי עם תמיר כרמל, שייסד שנה קודם לכן את "תן ביס", הביא אותה לשנות מסלול ולהצטרף לכרמל כיד שימשה גם כמנכ"לית. 2016 ימינו. מאז , שקד מעידה 16 כמי שהחלה לעבוד כבר בגיל על עצמה שהיא סוג של וורקוהולית, שאוהבת לחתור קדימה ולחפש את כוכב הצפון החדש. "כאישה שמג'נגלת בין הבית לקריירה, הצלחתי לשלב זאת עם שלושה ילדים. זה לא פשוט, יש נקיפות מצפון, אבל חלק מההגשמה העצמית זה להראות לילדים שאפשר להצליח ולהגשים מטרות". הנשים המשפיעות 50 נבחרה בין 2021 בשנת על־פי המגזין “גלובס”. באשר לשאלת מקומה כמנהלת אישה בעולם גברי, היא מסכימה שזה לא תמיד קל, אולם מציינתשבשנים האחרונות יש התקדמות בעול ־ מות הללו ונשים משמיעות את הקול הייחודי שלהן. "חשוב לי להתחבר ולהאמין בשירותשהחברה מציעה", היא מתארת את האני מאמין שלה, "אני מרגישה שמצאתי ב'אברא' בית, ורואה עצמי ממשיכה להתפתח כאן ולחשוב על פי ־ תוחים חדשים לשוק. בכלל, אני מרגישה שבשני הסיבובים המקצועיים שעשיתי – קלעתי".

"ייחודיות, רעננות וחדשנות" ל"אברא" הגיעה שקד לאחר ששימשה במשך שני עשורים דמות מפתח בהצלחתה של חברת שירותי המזון "תן ביס". לפני כשנתיים קיבלה החלטה אמיצה לעזוב את החברה, כדי להרחיב אופקים ולהתחיל מחדש. היא נטלה לעצמה שנת חופש לצורך בדיקה ולימוד, אבל זו הסתיימה מהר מאוד, כשחודש לאחר הפרידה מ'תן ביס' הגיע לפתחה האתגר הבא בעקבות מפגש עם שי אוזון, המייסד והמנכ"ל של "אברא". "שי סיפר לי על החברה, ומיד נדלקתי על הרעיון.

כולם מכירים את הביטוי "אברא כדברא", אך לא רבים יודעים שפירושו בארמית: יצירה מכוח האמירה. זה בדיוק מה שעושה חברת "אברא". החברה נולדה מתוך ההבנה, שצריך

מקום, שישלב עבור הלקוחות את כל הטכנולוגיות והשירותים הנדרשים להם תחת קורת גג אחת, ומציעה גישה חדשנית ורעננה למגוון רחב של גופים עסקיים וציבוריים. כחברה היוצרת פתרונות 2020 "אברא" נוסדה בשנת טכנולוגיים מתקדמים בהתאם ולאתגרים לאסטרטגיה

העסקיים של הלקוחות, וזאת בשלושה רבדים עיקריים: תשתיות תוכנה, מערכות ליבה ארגוניות ופיתוח. החברה 1,000 מעסיקה כיום מעל עובדים, ולה סניף המעניק שירותים בארצות ברית. "עיקר החוזקה ואיכות שלנו הוא שאנחנו יודעים לשלב בין מגוון טכנולוגיות שונות ולייצר פתרון הוליסטי. אנחנו חוקרים ומבינים לאן הלקוח רוצה להגיע ומה האסטרטגיה שלו, ומספקים לו מערכות חוצות טכנולוגיות בתפירה אישית", מסבירה נורית שקד, המשנה למנכ"ל, ומציינת שלחברה לקוחות מכל המגזרים.

מעל אלף עובדים. חברת אברא. צילום: ליבי קטן נאור

התחברתי לסיפור על טכנולוגיות חדשות רבות שפרצו לשוק ועל כך שאין באמת מי שיודע לשלב ביניהן ולהתאימן למטרות של הלקוח מתוך ראייה אסטרטגית. החברה הייתה באותה נקודה בצמיחה מהירה, והיה הרבה מה לעשות. שי הציע לי להשתלב כמשנה שלו ולהיות חלק מתהליך הצמיחה המטאורית. לקחתי את זה בשתי ידיים והעמקתי בעולמות האלה. נכנסתי לחברהמדהימה עםצוותמנהליםחזק ומנוסה, שיודעים להעניק ערכים מוספים עצומים ללקוחות ויוצרים עבורם את הסביבה המיטבית להגשמת מטרות, כמו למשל פרויקט גדול מאוד שעשינו בבנק ישראל, לצד רבים נוספים במגוון רחב של עולמות. אנחנו באים עם בשורה לשוק – ייחודיות, רעננות וחדשנות חוצה טכנולוגיות". DNA בזמן הקצר שהחברה פועלת, היא גיבשה לעצמה ייחודי ורשמה הישגים מרשימים. שקד: "נבחרנו בין

מפתחים מקצועיים, האחראים 450 "יש לנו למעלה מ־ על פיתוחים רבים בתחומים שונים ומגוונים, אנחנו שותפים עסקיים של כל ספקי התוכנות המובילים, Microsoft, AWS, Salesforce, SAP, Priority, ביניהם ואחרים. אומנם לכל לקוח ישנם צרכים monday ספציפיים משלו, אבל בגדול האתגרים דומים: כל אחד צריך לנהל מידע באתר ובאפליקציה, לנהל מערכות פיננסיות, למפות תהליכים ולייעל אותם, כולם זקוקים לאבטחת מידע, וכל המערכות כבר יושבות בענן. הייחודיות והערך המוסף שלנו ב'אברא' הם היכולת לייצר פתרונות חוצי טכנולוגיות וצוותים מקצועיים מגוונים כדי להציע ללקוחות פתרונות מקצה לקצה. אחנו חברה ציבורית, שצומחת בקצב מהיר וכל הזמן מסתכלת קדימה ומאמצת טכנולוגיות חדשות כדי להציע ללקוחותינו את הפתרונות החדשים והמתקדמים ביותר", היא מוסיפה.

2023 מרץ | יום האישה | 14

היום יותר מתמיד ממשיכות וממשיכים להיאבק למען שוויון מגדרי בכל תחומי החיים

הבית של העובדות בישראל

צוואר ברבור: כל הטיפולים החדשניים למראה צוואר צעיר ומתוח האביב בפתח. הצעיפים והבגדים מתקלפים מעלינו וחושפים את עור הצוואר שלנו לאור היום

צילומים: באדיבות אלפאמדיקס

STYLAGE ¯ מראה צוואר לאחר טיפול ב

מר העריכו את התוצאה האס י תטית כטובה מאוד לאחר שנה ממועד ההזרקה. הזרקה Belotero Revive שטחית לשיפור ולמיצוק העור: מרקם הוא טיפול Belotero Revive מבוסס חומצה היאלורונית, בסמיכות המותאמת לטכניקת חידוש עור הצוואר והמחשוף. הטיפול נעשה בהזרקה שטחית -

סאונד ממוקד לאפקט הרמה, מתי י חה ומיצוק העור. זוהי פריצת דרך עולמית של טיפול למתיחת העור, שאינו כולל התער י בות כירורגית. חדשנותו בפתרון יעיל בטיפול בודד וחזרה מיידית לשגרה, ללא פציעה או צורך בזמן החלמה. הטיפול בטוח ומדויק ומתבצע תחת הדמיה על צג מחשב, דבר המבטיח דיוק ובטיחות אופטימליים. תוצאות הטיפול נשמרות לתקופה ארוכה של כשנתיים.

לאורך השנים היה הצוואר אתגר טיפולי והפך לסימן היכר המסגיר את הגיל. עד היום קשה היה לטפל בעור הצוואר הדק אך לא עוד! ולהשיג תוצאות אפקטיביות. החדשנות בטיפולים האסתטיים מאפ י

שרת להגיע לתוצאות נפלאות וטבעיות באזור הצוואר והמחשוף, אם באמצעות מכשור אסתטי ואם באמצעות טיפולי הזרקה ייעודיים. שיעניקו לך תוצאות הכירי את טיפולי הצוואר החדשים, משמעותיות במראה טבעי וללא זמן החלמה: – קים קרדשיאן הגדירה אותו Morpheous8 כ"משנה חוקי המשחק": י � הוא ללא ספק הכוכב העולמי בט Morpheous8 מכשיר פולי מיצוק הצוואר, והבאזז סביבו לגמרי מוצדק. כוכבת 330 הריאליטי ואשתהעסקיםקיםקרדשיאן חשפה בפני מיליון העוקבים שלה, שעברה טיפול אסתטי שאותו הג י דירה כ"משנה חוקי המשחק". ר � פ RF איך הוא פועל? באמצעות אנרגיית גלי רדיו קציונליים, אשר הוכחה מדעית כמעצבת ובונה קולגן מחדש. הטכנולוגיה משלבת מיקרו־מחטים ייחודיות, החודרות באופן מינימלי לעור ומעודדות חידוש בשכבות העמוקות יותר של העור וייצור קולגן בשכבת הדרמיס בכל אזורי הגוף. נדרשת סדרה של שלושה טיפולים להש י י � - מרש התוצאה גת תוצאה אופטימלית באזור הצוואר. מה וטבעית - עיצובמחדששל האזור המטופל ללא ניתוח, ללא זמן החלמה משמעותי וללא סיכונים. העור נראה מוצק, מהודק, זוהר וצעיר יותר. : טיפול אולטרסאונד ממוקד למיצוק Ultherapy הצוואר: מכשיר אולתרפי החדשני מבצע הרמת צוואר בטיפול אחד בלבד, ללא ניתוח וללא זמן החלמה. הטיפול מבוסס על טכנולוגיה מוגנת פטנט של אולטר י

- טיפול מבוסס חומצה היאלורונית Belotero Revive לחידוש עור הצוואר והמחשוף

לשיפור מרקם העור, השבת לחות ושיפור קמטוטים עדי י מבוסס Belotero Revive נים באזורים החשופים לשמש. חומצה היאלורונית משולבת גליצרול, המיועדת לחידוש ולשיפור מרקם העור. מומלץ לעבור טיפול זה כטיפול מונע מנזקי הגיל והשמש כבר מגיל צעיר. ל � שומר ומשמר את הגמישות, ה Belotero Revive טיפול חות ומרקם עור הצוואר והמחשוף. התוצאה נשמרת לת י שבועות. 36 קופה של כ־ פ � : "כוח הקולגן" - טיפול מנצח עם הא Radiesse קט המשולש: הרמה, מילוי מיידי וייצור קולגן טמון 2 הסוד מאחורי הפנים החטובות של המאה ה־ בחומר המילוי האפקטיבי לפנים חטובות ולצוואר מתוח - היוצר אפקט משולש: תוצאת מילוי מיידית, Radiesse הרמה והצערת העור. חומרהמילוי המהפכני, המבוסססידן ומעודד ייצורקול י גן ואלסטין, נחשב למועדף על רופאיםבארץ ובעולם כבר . FDA כמעט שני עשורים, והוא מאושר על ידי ארגון ה־ התוצאות נשמרות לאורך זמן ומאופיינות בעור חזק, ז � הו Radiesse מיליון מזרקי 0 גמיש ועבה יותר. יותר מ י שנות ההצלחה של המוצר, 8 רקו ברחבי העולם במהלך מחקרים קליניים שבדקו 200 כשמאחוריו לא פחות מ־ את בטיחותו, יציבותו ויעילותו בזמן הטיפול ולאחריו. עלמנת Radiesse בשניםהאחרונותהותאמו הריכוזיםב־ לטפל בהצלחה בשיפור מרקם העור באזורי גוף שונים, כמו הצוואר והמחשוף. מדולל ניתן להתאים את תכונותיו Radiesse באמצעות ו � , כת להשגת מיצוק וחידוש העור מבפנים לאזור הצוואר,  צאה מחידוש ייצור קולגן ואלסטין. כל הטיפולים מתבצעים במרפאות ובמכונים מורשים www.alphamedix.co.il ברחבי הארץ הכתבה מטעם חברת אלפאמדיקס

טכנולוגיית האולטרסאונד של מכשיר אולתרפי האמריקאי FDA היא היחידה בעולם עם אישור ה־ לאינדיקציות אסתטיות. נכון להיום נעשו בעולם יותר משני מיליון טיפולים. – חומצה היאלורונית בסמיכות Stylage XXL המתאימה לפיסול ולעיצוב קו הלסת והצוואר: נ � , המבוסס חומצה היאלורונית וא Stylage חומר המילוי , נמכר ביותר VIVACY טי־אוקסידנט מניטול, של חברת ר � מדינות, ונחשב לבחירה הראשונה של רופאים ב 85 מי חבי העולם. למעלה מתשעה מיליון מזרקים הוזרקו ברחבי העולם! ו � מגוון מוצרי הזרקה בסמיכויות שונות, המ Stylage לי תאמים לאזורים ספציפיים - כל אזור והסמיכות המ י תאימה לו ובהתאמה אישית למטופל ולסוג העור. הוא המזרק הייעודי לפיסול ולעיצוב קו Stylage XXL הלסת והצוואר. מדובר בחומצה היאלורונית סמיכה במיוחד, אידיאלית לפיסול ולעיצוב קו הלסת ליצירת מראה צוואר מורם יותר וקו לסת מוגדר וצעיר יותר - תוצאה טבעית לאורך זמן. זכתה להכרה בינלאומית על מומחיותה VIVACY חברת בתחוםפיתוחמוצריםמבוססי חומצההיאלורונית. החו י

מצה ההיאלורונית מעניקה לעור לחות, גמישות וחיות. הודות לתהליך ייצור טכנו י לוגי חדשני ורשום כפטנט, הצליחו בחברה לייצר חומר מילוי המאפשר תוצאות בטוחות וארוכות טווח. 97% : בשורה התחתונה מהמטופלים שהתנסו ב־ היו מרוצים לאחר Stylage ה � מ 99% חודשי טיפול, ו־ 122 רופאים שהזריקו את החו י

לפני אחרי (משמאל). Radiesse־ חודשי טיפול ב 3 מראה צוואר לפני טיפול (מימין) ואחרי Dr. Jani Van loghem צילום: באדיבות

2023 מרץ | יום האישה | 16

0

2

2

3

ה

ש

י

א

ה

ם ו י

ך ר

יום ולילה: להרגיש נוח, להרגיש חושנית את יום האישה אומנם מציינים פעם בשנה, אבל אפשר ורצוי להרגיש אישה חושנית וסקסית בכל יום. קודם כול בשביל עצמנו. אחר כך זה כי כשאנחנו חשות כך, הסביבה הולכת בהרגשה הזו איתנו. את היום והלילה של יום האישה תבחרי את ורק את! איך, עם מי ועם מה להעביר. חשוב שהבחירה תהיה שלך ותיטיב איתך. הינה כמה פריטים בתחום ההלבשה התחתונה וניחוח הגוף, שיכולים להתאים למעמד ד ת ו ו ת מ ם י ש נ

מטופחות עם מורוקנאויל חברת הטיפוח ®Moroccanoil

(מורוקנאויל) יצאה עם קרם גוף בשישה ניחוחות חדשים, מועשרים בשמן ארגן ובנוגדי חימצון, ומוגשים באריזות ניתנות למחזור. לקרם Bergamote Fraîche ניחוח ממריץ ומרענן בזכות איזון המושלם בין ברגמוט תוסס למנטה מרגיעה. מ"ל. 360־ שקל ל 100 : מחיר להשיג: באתר

ג'ק קובה: סקסית בלבן לילה נעים וסקסי יכול להתחיל עם כותונת סאטן קלילה ונעימה למגע באורך מקסי של ג'ק קובה. הכתפיות דקות ויש עיטורי תחרה במחשוף, שמוסיפים פוליאסטר סאטן. 100% לאווירה. שקל (הנחה לחברות מועדון). 410 : מחיר להשיג: בסניפי הרשת ובאתר

יעל ולצר

, צילום: רונן מנגן, אינטימה, צילום: דור שרון, ג'ק קובה, צילום: שי יחזקאל, הודיס, צילומים: חיים כהן SABON צילומים: יח"צ, יח"צ חו"ל, רשת תרגישי נוח בהודיס המותג הודיס מציג גוזיית בייסיק שכמות עם מחשוף גב רייסר וכתפיות דקיקות. מעניקה תמיכה לחזה ונוחה לפעילויות ספורט שונות. במגוון צבעים גדול. בנוסף מציע הודיס מארז Rolling שלישיית תחתונים מודפסים ברזילאים, . עשויים כותנה ומיקרומודל, נוחים ונושמים Stone ונעימים. שקל). תחתונים: 100־ ב 3( שקל 49.90 : מחיר גוזייה . להשיג: בסניפי הרשת ובאתר 69.90

מתוחכמות עם דיפטיק , שעלה DIPTYQUE המותג הפריזאי לישראל, מציג קרם גוף חושני, . Cream Baccarat Rouge 540 תחליב חמאת השיאה מותיר את העור רך וגמיש עם ניחוח עדין ומתוחכם, בזכות תווי יסמין קלילים וזעפרן זוהר וארז. מ"ל. להשיג: 250־ שקל ל 250 : מחיר , בחנויות BEYONDSKIN בחנויות נבחרות ובאתר לילית קוסמטיקה

מתפנקות עם ותה SABON SABON רשת הטיפוח Tea השיקה קולקציית עם ניחוח Ceremony , לצד Mimosa Tea חדש, White הניחוחות המוכרים: . סבון Rose Tea ו־ Tea הרחצה, שמבוסס על ארבעה שמנים טבעיים: חוחובה, אבוקדו, נבט חיטה וזית, מעניק לעור לחות ורכות. מ"ל. 450־ שקל ל 119 : מחיר להשיג: באתר ובסניפי הרשת

Kiehl's חושניות עם Kiehl's מותג הטיפוח הניו יורקי Nourishing Dry Body מציע שמן להזנת הגוף והעור, בניחוח חושני Oil של וניל ושקד. הפורמולה מועשרת בסקוולאן ושמן זרעי ענבים ובאה בספריי. תרגישי איך העור שלך מרגיש משיי. מ"ל. להשיג: 175־ שקל ל 90 : מחיר בסניפי הרשת

בייבידול אינטימי מציעה סט INTIMA אינטימה בייבידול מודפס מבד סאטן קרפ. הגופייה עם כתפיות מתכווננות, והמכנסונים עם מותן אלסטית ושסעים בצדדים. הסט מגיע בשלושה צבעים. שקל. להשיג: בסניפי 159.90 מחיר הרשת ובאתר

פמינה: זו שמתחת לטי־שירט

רגועה וחושנית בטריומף רשת ההלבשה התחתונה טריומף משיקה קולקציית שמשלבת בין רומנטיות רכה לסקסיות, בדגש על נוחות. Triumph Shape Smart אפשר לשלב חולצת חזייה מסדרת שייפ סמארט בגזרת חולצה, פריט Bra-Shirt לבוש חדש רגוע וסקסי עם תחתוני היפסטר חמודים . sloggi של Weekend 24/7 ורכים מ־ שקל לתחתונים. להשיג: 48 . שקל לחזייה 319.20 : מחיר בסניפי הרשת, ברשתות להלבשה תחתונה ובאתר

פמינה מציגה חזיית טי־שירט מרופדת בגזרה קלאסית, בעלת מראה רומנטי המתאים לכל אירוע. טווח מידות רחב. שקל. להשיג: בסניפי הרשת 299 : מחיר ובאתר

2023 מרץ | יום האישה | 18

כל המחירים הם בגדר מחיר מומלץ לצרכן, הרשתות יכולות לשנותם

"2023 לרגל "יום האישה פגשנו את מי שמחוללת את המהפכה בישראל הווגינאלית ופותחת לנשים שער לחיים חדשים

צילומים: באדיבות בית חולים קפלן

, גינקולוגית בכירה והגורו של תחום הטיפולים הווגינאליים האסתטיים־רפואיים ד"ר פאני בר לוי לחושמלאות 21־ בישראל, מספרת על חדשנות טיפולית פורצת דרך המאפשרת לנשות המאה ה ביטחון נשי אינטימי, בכל שלבי החיים

הרפואי מדובר בתופעות, כגון יובש בנרתיק, כאבים ואי נוחות בעת מגע מיני, בריחת שתן, ועוד. ואילו בהיבט האסתטי מדובר בעיצוב חדש למראה הווגינה עקב הת ־ רחבות הנרתיק לאחר הלידה, פיגמנטציה, אובדן נפח, מבנהשפתייםעבהאו דקמדי, אי שביעותרצון מהמראה ועוד. הפריחה שחווה התחום, המכונה גם בשם "טיפולים אס ־ תטיים לפנים החדשות", מזוהה עם גל ההעצמה הנשית השוטף את העולם, לצד מודעות גוברת לטיפולים שתכ ־ ליתם שיפור איכות החיים. לאילו נשים מיועדים הטיפולים? "זה עולם ומלואו, הנוגע לבחורות צעירות, נשים אחרי לידות, נשים בגיל המעבר, בעצם לכל אישה. למרפאות שלי הן מגיעות עם קשת תלונות: 'אני רוצה לצחוק ולשיר בלי לפחד מדליפת שתן', 'אני מתחילה פרק ב' ורוצה לה ־ רגיש נוח עם מראה הפות שלי'; 'ילדתי שלוש פעמים, וזה לא מה שזה היה', 'אני רוצה להרגיש ביטחון בסקס'. הן מבקשות למשל לשקם את הנראות אחרי הלידות, לטפל בצלקות שנתפרו לא טוב, להצר את הנרתיק שהתרחב, לפתור בעיות של כאבים ביחסי מין ואי נוחות נרתיקית ועוד. מדובר בנשים אמיצות, חכמות, שיודעות מה הן רו ־ צות מעצמן, והגיע הזמן להסיר את הטאבו סביב הנושא, אינטימיות נשית זה לא סוד, זה משנה חיים". מהם סוגי הטיפולים הקיימים? "אנחנו משתמשים בטכנולוגיות החדשניות ביותר השאובות מעולם הטיפולים האסתטיים והאנטי אייג'ינג של הפנים. בדומה להם, רוב הטיפולים הווגינאליים אינם ניתוחיים, אינם כרוכים בכאב ונמשכים זמן קצר. יש לנו כיום ניסיון וידע רבים במגוון הטיפולים, החל מהזרקות, ועוד". (ראו מסגרת). PRP גלי רדיו, לייזר, א � , חשוב להבין כי בטיפול אסתטי וגינ ד"ר בר לוי לדברי לי כל ההיבטים נכרכים זה בזה. "ההיבטים האסתטיים משפיעיםעלהביטחון וההערכההעצמית, פוגמיםבהנאה של האישה מהאקט המיני ובתחושת הנשיות שלה, בעוד ההיבטים הפיזיולוגיים פוגמים בהנאה ובאיכות החיים הבסיסית של האישה. הטיפולים הווגינאליים החדשים פורמים את מעגל הקסמים הזה, ומאפשרים לתת מענה אופטימלי ומשנה חיים לכל מטופלת. כל הכבוד לנשים הללו, שהן נשיות, חכמות, יודעות מה הן רוצות מעצמן ומבינות שאפשר לטפל ולשנות", היא מסכמת. //http://www.drbarlevy.co.il אתר: לייעוץ ותיאום: מרפאות ד"ר פאני בר לוי בתל אביב, מב ־  077-2307121 שרת ציון וגבעתיים. טלפון:

עד לפני כמה שנים צמד המילים "אסת ־ טיקה וגינאלית" לא דובר בפרהסיה, אך בעבע מתחת לפני השטח. בשנים האחרו ־ נות, הלך והפך לטרנד תוסס ובועט וכיום מדובר בקטגוריה רפואית מן המניין. זה

פאות ייעודיות, המציעות לנשים בכל שלבי מעגל החיים את הטיפולים החדשניים והמתקדמים ביותר כיום בת ־ חום 'הפנים האחרות'", מסבירה ד"ר בר לוי, שנחשבת לפורצת דרך ולמומחית בתחום, המפיצה את הבשורה גם מעבר לים ומוזמנת לכנסים מקצועיים בינלאומיים. "הגיע הזמן להסיר את הטאבו" בין מגוון הטיפולים האסתטיים הקיימים כיום, האסת ־ טיקה הווגינאלית הוא התחום שרשם את הזינוק הגבוה בתוך שש שנים. על־פי דו"ח 500% ביותר - בשיעור של ) מפברואר שעבר ISSVD ועדת ניתוחים קוסמטיים ( בטיפולים 1 התברר, כי ארצות הברית ניצבת במקום ה־ וגינאליים, והמגמה מתגברת. הטיפולים מבוססים על כלים מעולם הטיפולים האס ־ תטיים לפנים, במטרה להתגבר על שורת תופעות שמט ־ רידות נשים, וזאת בשני היבטים, רפואי ואסתטי. בהיבט - טיפול לשיקום גלי רדיו בשילוב מיקרו נידלינג ˆ נרתיקי באמצעותמכשורמתקדם, המשלבאתטכנולוגיית י � גלי רדיו ומיקרו נידלינג. השילוב הט RF הלייזר יחד עם פולי ביניהם, מאפשרשיקום נרתיקי, ומהווההליך עכשווי לפתירתבעיותרפואיותפונקציונליות, כמו חיזוקהרירית הנרתיקיתלאחרהלידה, יובשנרתיקי או גרד וחיזוקרצפת האגן. מידבתוםהטיפול, ישנההקלהמידית וארוכתטווח. - כיום מוצעים שני סוגי הזרקות חומצה היאלורונית ˆ חומרים לאזור הנרתיק: האחד- לטיפול ביובש ; השני - הליך יותראסתטי ובעלתוצאותהמשפיעותעלהתחושה והרגש. מיועד לנשים בכל הגילאים הסובלותמאובדן נפח בשפתי הנרתיקהחיצוניות. ניתן לעצבאתצורתהשפתיים ולהפוך אותך למלאות יותר, אחידות יותר, שוות בגודלן ובנפחן וכמובן לשפראתמידתהחיכוך ומכאן אתחיי המין. - שימוש בפלסמה של הדם בוואגינה PRP טיפול ˆ העצמי של המטופלת לשיפור והגברת רגישות הרקמה באזור הנרתיק והדגדגן. התוצאה: הנאה מתגברת בכל הקשור למגע וגירוי. הזרקותוגינליותשלבוטוליניום בוטוקסלבריחתשתן - ˆ טוקסין – טיפול זמני קצר וקל, מתבצע במרפאה, גורם לעיכוב בהתכווצות שריר השלפוחית. לטיפול בבריחת שתן ובעיות וגינאליות נוספות. הטיפוליםמבוצעיםבמרפאה, לאמצריכיםזמןהחלמה ומאפשרים לחזור לפעילות מיידית בתום הטיפול. מגוון הטיפולים השלם במרפאת הבוטיק של ד"ר פאני בר לוי: ייחודיותה הבלעדית של המרפאה לטיפולים וגינאליים, בהיותה היחידה המציעה ומשלבת את כל הטיפולים החדשניים מכל העולם תחת קורת גג אחת: - נועד ברובו לפתור בעיות רפואיות טיפול בלייזר ˆ פונקציונליות, כגון יובש נרתיקי, בריחת שתן או גרד לצד היבטיםאסתטיים, כגוןסימני הזדקנות, פיגמנטציה והצרת הנרתיק, וזאת באמצעות אנרגיית הלייזר שיוצרת חימום וכיווץ ברקמה.

כמה שנים שמתחוללת בישראל מהפכה של ממש בתפי ־ סת האינטימיות הנשית, ומה שהחל בפוסטים ויראליים שהעלו בנות הקרדשיאן, השחקנית גווינת' פלטרו ומפו ־ רסמות אחרות, התפשט במהירות ברחבי העולם ונחת, כמובן, גם אצלנו. ד"ר פאני מחוללתהמהפכה וחלוצתהתחוםבישראל היא , רופאה בכירה ומומחית בגינקולוגיה. לפני מספר בר לוי שנים, הביאה לארץ את בשורת הטיפולים הווגינאליים ונרמלה אותם. במרפאה ייעודית שפתחה לטיפולים וגי ־ נאליים, מרוכזים, לראשונה בישראל, תחתקורת גג אחת, כל הטיפולים החדשניים, המכשור הטכנולוגי והחידושים מהתחום, כדי לפתור כל בעיה או חוסר שביעות רצון, ולאפשר לנשים להרגיש רלוונטיות ומלאות ביטחון אינ ־ טימי. לדבריה, נשים מבינות היום שהן יכולות להרגיש נוח, נעים ובטוח גם בהיבט זה, ומעידה כי מדובר בשליחות חייה. "נשים לא נוהגות לדבר על דברים מביכים שקו ־ רים להן בעקבות לידות או בגיל המעבר. החשיפה של הקרדישיאנ'ס על טיפול הלייזר הווגינאלי שעברו, לצד כוחההמתחזקשל האישה, הרצון והלגיטימציהשלה לה ־ רגישטוב עםעצמה, ליהנותמחיי מין מספקים ולשפראת איכות חייה וכן סיבות נוספות, הביאו אותי לפתוח מר ־

QElite Beauty : צילום

הכתבה מטעם ד"ר פאני בר לוי

ד"ר פאני בר לוי - גינקולוגית ומומחית לאסתטיקה וגינאלית.

19 | יום האישה | 2023 מרץ

Made with FlippingBook Ebook Creator