חולון 17.2.23

* 3923 live by the sunset חדרים 5 לדירת ₪ 3,490,000 מ-

ההדמיה להמחשה בלבד, ט.ל.ח

11 ידיעות חולון, בת ים ˆ 17.2.2023

Made with FlippingBook Digital Publishing Software