חולון 17.2.23

תרבות

/ סי גל בר-קובץ /

תרגיל באופנה, שיעור באהבה

אלף איש כבר ביקרו בתערוכה של אלבר אלבז, אייקון האופנה העולמי שנפטר במפתיע מקורונה ‰ עכשיו 100־ למעלה מ סטודנטים לאופנה משנקר, שחקרו את יצירתו, מציגים במוזיאון העיצוב בחולון דגמים מקוריים שעוצבו בהשראתו

אלבר אלבז נפטר אייקון האופנה כשהיה 2021 בפתאומיות מקורונה באפריל בשיא תהילתו. הוא עבד במיטב בתי האופ ו נה בעולם והלביש את הכוכבות הגדולות של הוליווד, אבל בליבו תמיד נשמרה פינה חמה לביתו בחולון. התערוכה "אלבר אלבז – מפעל החלו ו מות" נפתחה לפני מספר חודשים במוזיאון העיצוב, ממש ליד בית ילדותו. למעלה נ � אלף איש כבר ביקרו בתערוכה ו 100 מו חשפו ליצירתו. השבוע, לרגל חג האהבה, הושק במו ו זיאון האירוע "שיעורים באהבה", במסגרתו העניקה משפחתו של אלבז שלוש מלגות לימודים ב"שנקר" לסטודנטים מצטיינים, שנטלו חלק בפרויקט, זאת כחלק משיתוף הפעולה הפורה בין מוזיאון העיצוב והמח ו לקה לעיצוב אופנה בשנקר. אלבז למד בשנקר, נמנה עם בוגרי המחל ו קה לעיצוב ושב אליה פעם אחר פעם לאורך השנים כדי להרצות בפני דור העתיד של מעצבי האופנה. באירוע האופנה "שיעו ו רים באהבה" הגיעה השראתו לשיאה, עם חשיפת יצירותיהם של הסטודנטים בקורס . From A To Z החד־פעמי את האירוע ערכה והנחתה יערה קידר, אוצרת התערוכה "אלבר אלבז", שהובילה יצירות האופנה 16 את הצופים בעקבות החדשות. היצירות הן תוצר של מחקר ארוך, שבחן את תהליך היצירה של אלבז לאורך השנים והתחקה אחר הדרך שבה אופנה מת ו

ויקטוריה אדל פיג

שני גישר

רוני רוזן

לב פרימן

צילומים: ליאור קסון | שנקר ומוזיאון העיצוב חולון

בשנה ד' על מנת להדריך ולכוון אותם רגע לפני ביקורות הגמר. אלבר האמין שאין תחליף להשכלה ורכישת ידע ובמשך כל חייו דאג לתמוך וללוות סטודנטים בבתי הספר הגבוהים לאופנה מכל העולם וללמד אותם לחלום. הם היו עבורו מקור להשראה, הוא צפה ביצירתיות ובחדשנות שלהם בי ו ראת כבוד. אנו מקווים שהקורס נתן הצצה אל מאחורי הקלעים של היצירה ואופן המ ו חשבה הכה מיוחד של אלבר, ואנו שמחים להעניק מלגות הצטיינות שיאפשרו לסטו ו דנטים להתרכז בדבר החשוב ביותר - והוא להמשיך לחלום".

בז'ה, ראש המחלקה לעיצוב אופנה בשנקר. "הפרויקט המשותף בין המחלקה למוזיאון חושף את מקורות השראה אלה גם לסטוד ו נטים הצעירים והמוכשרים שלנו. אני מת ו רגש להיות חלק ממעמד זה המוביל שיח על אופנה, תרבות, עיצוב ואמנות ללא הבחנה בין מידות, צבעים, מגדרים ומגזרים". "בימים אלו מוצגת במוזיאון העיצוב בחו ו לון מורשתו המפוארת של אלבר אהובנו, ואין דרך טובה יותר להמשיך את פועלו מאשר לחבור לשנקר", אומרים בני משפ ו חתו של אלבז. "בביקורו האחרון בישראל, חזר אלבר לשנקר כדי לפגוש סטודנטים

כתבת עם חדשנות וטכנולוגיה. אחרי שסיירו בתערוכה, יצא כל סטודנט אל מסע פרטי בעקבות הדברים שלמד מא ו לבר, החשיבה שלו והאופן בו שאל שאלות על אופנה, על עולמו הפרטי ועל עולמנו ככלל. התוצאה: עבודות העוסקות בתחו ו מים ביקורתיים, אקטואליים ואישיים, כגון נשים במרחב הציבורי, בינה מלאכותית, תאומים, אופנה וזהות אישית, חופש בחירה, אוריינטליזם ועוד. "אלבר אלבז, שהיה מעמודי התווך של עולם העיצוב והאופנה, היווה השראה גדו ו לה עבורנו במהלך כל השנים", אומר אילן

סיפור מופלא על מכונת כתיבה למרות שמכונת הכתיבה עברה מן העולם והפכה לפריט מוזיאוני, המורשת של המותג "אוליבטי" חיה וקיימת ‰ במוזיאון בחולון HIT לאמנות מודרנית בניו יורק, בלובר שבפריז - ועכשיו גם בתערוכה במכון הטכנולוגי

בגלריה ויטרינה תערוכה חדשה ו � , מכון טכנול HIT ע"ש ג'וליה מזרחי ב ו גי חולון, מתמקדת באחד המותגים הבינ ו לאומיים המפורסמים ביותר לאורך המאה : "אוליבטי". החברה מוכרת במיוחד 20 ה־ כיצרנית של מכונות כתיבה, שחוללו מהפ ו כה בתחומי התקשורת, הניהול והמשרד, אך נעלמו עם הופעת המחשב האישי. באיטליה על 1906 חברת אוליבטי הוקמה ב־ ידי משפחה יהודית מצאצאי מגורשי ספרד וייצרה מכונות כתיבה. היום היא חברת תק ו שורת בינלאומית שמייצרת מגוון מוצרי הד ו נחשבה אוליבטי לשילוב 30 פסה. בשנות ה־ של מודרניזם, יעילות ויצירתיות, עם מוני ו טין עולמי הזהה אולי לזה של מייקרוסופט היום. באוליבטי הוקם סטודיו לעיצוב, שפתח את עידן הפוסטרים, הספרים, לוחות השנה,

היומנים ושאר דברי הדפוס שנקראו "סג ו נון אוליבטי". בהמשך הוקם סטודיו לעיצוב במילאנו, שהעסיק את טובי האדריכלים, מעצבי המוצר, הגרפיקאים והאגרונומים. מעצבי מכונות הכתיבה דאגו לעיצוב אסת ו טי, לצליל מקשים נעים, למקשים מעוצבים שלא ישברו את ציפורני המשתמשים, למי ו דות נכונות לצורך ישיבה וראייה נוחות ולכל מה שנחשב לסביבת עבודה נוחה. קמילו אוליבטי ובנו אדריאנו דגלו בטו ו בת העובד. הם יצרו סביבת עבודה מוד ו רנית וידידותית, הכוללת קפיטריה, גני ילדים ובתי ספר, קבוצות ספורט וחופ ו שות מאורגנות לעובדים ולמשפחותיהם. הנהיג קמילו ביטוח לעובדי החברה 1932 ב־ - הטבה שלא הייתה קיימת עד אז. הוצגה תערוכת פוסטרים 1952 בשנת

ודברי דפוס של אוליבטי במוזיאון לאמנות - בלובר 1955 מודרנית בניו יורק, ובשנת שבפריז. בתערוכה יוצגו מבחר מכונות כתיבה אייקוניות של אוליבטי, לצד מכונות חי ו שוב והמחשבים הראשונים של החברה. לצידם יוצגו דוגמאות ממערך הפרסום החדשני והעיצוב הגרפי שכולל כרזות, מו ו דעות וסרטוני פרסום. התערוכה היא פרי שיתוף פעולה בין גל ו מכון טכנולוגי חולון, HIT ריה ויטרינה ב־ ארכיון אוליבטי, שגרירות איטליה ביש ו ראל והמכון האיטלקי לתרבות בתל אביב. 21 אירוע הפתיחה יתקיים ב־ במאי. 2 . נעילה: 19:00 בפברואר בשעה מכון טכנולוגי HIT גלריה ויטרינה, חולון.

צילום: באדיבות ארכיון אוליבטי

מודרניזם, יעילות ויצירתיות

22

17.2.2023 ˆ ידיעות חולון, בת ים

Made with FlippingBook Digital Publishing Software