חיפה 17.2.23

ברגע שתצטרכו שילה שירותי סיעוד כאן עבורכם.

כדי שתתפנו לדברים החשובים באמת

ספקי שירות של המוסד לביטוח לאומי, כל קופות החולים, משרד הבטחון, הקרן לרווחת ניצולי שואה

מטפלים ומטפלות ישראליים עד הבית, לטיפול אישי השגחה וליווי בעת אשפוז בבית חולים שעות ביממה 24 השמת עובדים זרים לטיפול אפשרות להעסקה משותפת

שירות טרום סיעוד ללא עלות שנות מקצוענות 30 תמיד יש למי לפנות!

זמינות, ייעוץ וליווי המשפחה לאורך הטיפול דירוג גבוה בכל מדדי האיכות

או 04-8384335 או 1700-50-60-02 : 24/7 התקשרו לשילהפון זמין שילה גם ב- | www.shilo.co.il אתר: | shilo@shilo.co.il מייל:

050-2200282

15 ידיעות חיפה ˆ 17.2.2023

Made with FlippingBook Digital Publishing Software