כרמיאל 10.2.23

החופים הפתוחים ברשימה: חוף שבי ציון … חוף נחשולים … חוף דור … חוף מכמורת … חוף נעורים … חוף ניצנים … חוף זיקים …

אזורי קמפינג? | חוף שבי ציון צילומים: נחום סגל

חלק מהחופים הפתוחים בישראל הולכים להשתנות ‰ שנה לאחר שהמועצה הארצית לתכנון ובנייה דחתה הצעות לאפשר בניית מתקני חוף בחופים המוגנים, התממש חששם של הארגונים הירוקים ‰ תחת הממשלה החדשה ועם מינוי ראשמינהל תכנון חדש, אושרו תוכניות לפיתוח חופים פתוחים, בהם גם שבי ציון המועצה הארצית אישרה תוכנית לחניוני לילה בחופים פתוחים איום מחודש על החופים:

שומרים על הסביבה

לא קודמה. עד השבוע. בדברי ההסבר לשינוי שהוגשו על ידי מנהל התכנון נאמר: "מטרת שינויים אלו היא לאפשר הקמת חניוני לילה במכלולי חוף, ובכך לאפשר סטטוטורית את הק י מתם של אזורי קמפינג מוסדרים בחוף, זאת על מנת שניתן יהיה להסדיר ולאכוף תחום זה בחופים, ולהגדיל את האפשרות של כלל הציבור ליהנות ממשאב החוף. "במסגרת השינוי ייקבע כי בתחום מכ י לול חוף יהיה ניתן לאשר תוכנית מפור י 100-250 טת לחניון לילה, ברצועה שבין מטר מקו החוף. כן תיקבע עדיפות למיקום חניון הלילה שיהיה בסמיכות לחוף רחצה מוכרז, לטו י בת שימוש בתשתיות קיימות, ובצמידות דופן ככל הניתן לשטח המאושר לבינוי, ללא חסימת צירי הגישה לחוף. בנוסף, יתווסף לשימושים הקיימים בחוף רחצה גם שימוש של לינת שטח זמנית בחופי הרחצה המוכרזים". הירוקים מתנגדים באשר להוספת מוקדי חוף בייעוד חוף פתוח, "התוכנית תבחן הוספת מוקדי י � חוף מצומצמים ע ור שימושים של ח ב נוך וספורט ימי, מסעדה או מזנון ושי י רותים לבאי החוף. במסגרת עריכתה יבחן הצורך בתיקון פרק השטחים המו י ככל 1 גנים ובהתאמות נוספות בתמ"א שידרשו לנושא זה".

"שימור לצד פיתוח" מהמועצה האזורית מטה אשר, שהחוף נמצאים בתחומה, נמסר: "המועצה דוגלת בקידום מיזמי תיירות לטובת התיירים והמטיילים בחבל הארץ היפה ביותר במ י דינת ישראל, הגליל המערבי. עם זאת, לא נאפשר פגיעה בקיימות ובערכי הטבע היפים והפראיים של חופי מטה אשר. אנו דוגלים תמיד בשימור לצד פיתוח". ממנהל התכנון נמסר: "מטרת השינויים, שהתבקשו על ידי משרד התיירות, היא לאפשר הסדרה של הקמת מתחמי קמפינג עבור הציבור הרחב המבקש ליהנות מה י מרחב החופי והים בצורה מסודרת, בניגוד למצב כיום בו מוקמים מתחמי קיימפינג פיראטיים הגורמים למפגעים בחופים. "בנוסף, השינוי יאפשר הקמת מוקדים עבור ספורט ימי לא ממונע בהם גלישת גלים, רוח, שייט קיאקים וכדומה. ישנה מגמה מבורכת של התגברות הפופול י ריות והביקוש לספורט הימי, ולכן יש לתת מענה לתשתיות הצנועות הנדר י שות עבורו". יצוין כי לפני מספר שנים הגיש היזם הרצל ציוני תוכנית כוללת להפיכת חוף בצת לרצועה תיירותית, כולל הקמת מקומות לינה. התוכנית שלו נדחתה לב י סוף והוקפאה. בזמנו ניהלו הגופים הירו י קים מאבק ממושך לעצירת התוכנית לב י נייה בחוף. לעת עתה, חוף בצת אינו נמצא ברשימת החופים המיועדים להסדרה.

הירוקים דחו על הסף את התוכנית, ובמסמך משותף של 'אדם טבע ודין' והחברה להגנת הטבע נאמר: "אנו מת י נגדים להצעה כוללת לאפשר מוקדים חדשים בחוף פתוח, אלא סבורים כי במקרים מסוימים ניתן לשדרג את המו י קדים הקיימים או לפתח מוקד מזרחי יותר במקומם, על בסיס מסמך סביבתי". המשרד להגנת הסביבה הגיש גם הוא התנגדות לתוכנית. החשש בקרב הירוקים היא שראש מנהל התיכנון החדש, רפי אלמליח, שכיהן לפני כן כמנהל אגף בכיר לת י כנון ופרויקטים ברמ"י (רשות מקרקעי ישראל), לא יתנגד לתוכנית כפי שזיל י בר התנגדה לו. אסף זנזורי, רכז מדיניות תכנון בח י ברה להגנת הטבע: "חופי הים הם אחד הבילויים הכי כיפיים, חינמיים ונגישים שיש – והישראלים, שרבים מהם גרים ליד הים או בקרבתו, אוהבים ליהנות ממנו. הבעיה היא שצפוף בחופים - רצועת החוף של ישראל, לאורך הים ק"מ, מהם כרבע 200 התיכון, היא כ כבר תפוס, לצרכי תשתיות, תעשייה ושימושים צבאיים וביטחוניים. אם ס״מ 30 בקום המדינה, כל אזרח נהנה מ של חוף לאורך הים התיכון, היום נשאר אחוזים בלבד ממה 5 ס״מ, כ- 1.6 לו רק שהיה בעבר. על המעט שעוד נותר צריך לשמור מכל משמר, ובטח שלא לנגוס גם בו".

אדי גל

שנה לאחר שהמועצה האר י צית לתכנון ובנייה דחתה את ההצעה לאפשר הקמת

מתקני חוף גם בחופים הפתוחים לאורך מישור החוף, בעקבות התנגדות נחרצת של הגופים הירוקים, התוכנית עלתה שוב לדיון השבוע. תחת ממשלה חדשה וראש מינהל תכנון חדש, אושרה תוכ י נית להקמת מתקנים בחלק מהחופים הפתוחים לאורך הים התיכון, בהם שבי ציון. , פרק החופים, קבעה שני סוגי 1 תמ"א חופים בלבד לאורך רצועת החוף הקטנה ממילא של ישראל – חצי חופים פתוחים וחצי חופים עירוניים. בניגוד לחופים העירוניים, בהם מרוכז וירוכז רוב הפי י תוח, בחופים הפתוחים נקבע כי יהיה פיתוח מינימלי, בדגש על שמירת רצו י עת החוף. בסך הכל יש לאורך חוף היום התיכון שבעה חופים פתוחים, בהם חוף שבי ציון שבתחומי המועצה האזורית מטה אשר. עוד חופים פתוחים: נחשולים (חוף הכרמל), דור (חוף הכרמל), מכמורת (עמק חפר), נעורים (עמק חפר), ניצנים (חוף אשקלון) וזיקים (חוף אשקלון). לפני כשנה עלתה התוכנית לפתיחת כך שגם בחופים פתוחים ניתן 1 תמ"א יהיה לקדם תיירות חופים ומוקדי חוף. גם הירוקים וגם ראש מינהל התכנון הקוד י מת, דלית זילבר, התנגדו לתוכנית, והיא

ממנהל התכנון נמסר: "מטרת השינויים שהתבקשו על ידי משרד התיירות היא לאפשר הסדרה של הקמת מתחמי קמפינג עבור הציבור הרחב, המבקש ליהנות מהמרחב החופי והים"

אורית קוסטנטינו עורכת גרפית ראשית: רוני ניר / עריכה: יניר אלפיה / עורך: אורית זילברברג מנהלת העיתון: מרכז גרפי, ידיעות תקשורת / גרפיקה: דפוס ידיעות אחרונות בע"מ הדפסה: שלום חכמון / מנהל הפקה ותפעול: orit-z@yedtik.co.il ‰ 054-3337202 : ‰ לפרסום 04-8746080 ' חיפה ‰ טל 26 כתובתנו: בעלי המלאכה

10.2.2023 ˆ ידיעות הצפון, כרמיאל 6 שלמה בוחבוט, ארקדי פומרנץ ‰ נחום סגל צילום: | חוף שבי ציון צילומי שער: צילום: | תרגיל חילוץ נחום סגל ‰ צילום: | מאיה רוסו ‰ נחום סגל צילום: | עיריית עכו

Made with FlippingBook flipbook maker