כרמיאל 10.2.23

צילום: נחום סגל | "בהתחייבות רשום במפורש המילה 'עלול'". עיריית כרמיאל

פרשת החתמת העולים | כרמיאל העירייה: "החוזהמול העולים נועד לייצר מחויבותהדדית" המתמודד לראשותהעיר אלון אזולאי חשף אתהחוזה בו מתחייביםעוליםחדשים להחזיר כספי קליטהאם יעזבו בתוךשנה ‰ במשרד הקליטהמסרו שהנושא ייבדק נטע פלג

קליטת עלייה. בעקבות שינויים במודל קליטת העלייה, ניסחה העירייה הסכם התחייבות הדדי בין מועמדי העלייה לכר ־ מיאל לבין העירייה, וזאת על מנת להבטיח כי כספי משלם המיסים בכרמיאל יושקעו בכאלה שבאמת יישארו לגור בעיר, ולא בכאלה שרוצים לנצל את סל השירותים האיכותי שמעניקה העירייה לעולים הח ־ דשים". בהמשך נכתב: "חשוב לנו להציג לכם את האמת באופן שקוף ואחראי: בשנה האחרונה עולים, כאשר 1,300- קלטה העיר למעלה מ הממוצע השנתי בשלוש השנים האחרונות עולים. 300- עומד על כ "בעבר, על מנת לעלות לישראל, בוצעה לכל עולה בדיקת זכאות עוד בארץ מגוריו, טרם הגעתו לישראל. עולה חדש שהגיע לישראל קיבל כבר בשדה התעופה מעמד של אזרח וסל קליטה. בתקופת העלייה הנוכחית, מועמדי העלייה לא נבדקים בא ־ רצות המוצא, ונקלטים בכרמיאל במעמד של תיירים – לא אזרחים!!! (סימני הקריאה במקור). "עיריית כרמיאל משקיעה משאבים רבים, ובהם מגורים ראשוניים, כולל שכי ־ רת דירות והכשרת מבנה לדיור זמני, ליווי צמוד של נציג העירייה ורישום למוסדות המדינה לצורך הסדרת מעמד העולה. "משאבים אלו - כספי ציבור של תוש ־ בי העיר משלמי הארנונה - אינם הפקר, והעירייה לא תאפשר ניצול כספי ציבור על ידי מי שרואים בעיר תחנת ביניים, והינם בבחינת טרמפיסטים. "ההסכם שנוסח בתיאום ובכפוף לחוות דעת של היועץ המשפטי לעירייה, נועד לייצר מחויבות הדדית – העירייה תעניק סל שירותים רחב משמעותית ממה שנותנת המדינה, והעולה ימשיך לחיות בעיר לפ ־ חות שנה אחת. "בהתחייבות רשום במפורש המילה 'עלול' להיות מחויב, וכי כל מקרה ונסי ־ בותיו יבדקו לגופו. עד כה, העירייה לא הפעילה סעיף זה עבור אף אחד!".

בהמשך למכתבו של המועמד לראשות העיר כרמיאל, אלון אזו ־ לאי, לשר העלייה והקליטה, בו

צילום: מהפייסבוק

ביקש לטפל בעניין החתמת עולים חדשים על חוזה, לפיו לפיו הם נדרשים שלא לעזוב את העיר, אחרת יחזירו כספים שסייעו בק ־ ליטתם, ענו בתגובה במשרד כי הנושא ייב ־ דק מול העירייה, על מנת להבטיח כי אף עולה לא ייקנס או ישא בתשלום כלשהו. "משרד העלייה והקליטה מעניק את כל שי ־ רותי הליווי עבור עולים חדשים ללא תש ־ לום, ותומך ברשויות המקומיות בסכומים משמעותיים לשם כך", נכתב. כפי שדווח בשבוע שעבר, בשיחה שקיים אזולאי עם עולים חדשים, בהמשך להכרזתו על ריצתו לראשות העיר כרמיאל בבחירות המקומיות שיתקיימו בסוף חודש אוקטובר השנה, סיפר שהופתע לשמוע אודות חוזה עליו מוחתמים העולים החדשים בחודשים האחרונים, שבו הם מתחייבים להישאר בעיר לפחות שנה, ואם לא, הם עלולים להידרש להחזיר אלפי שקלים לקופת העי ־ רייה, כספים שסייעו בקליטתם. יום לאחר פרסום דבריו של אזולאי מיהרה העירייה לפרסם פוסט בעמוד הרשמי של העירייה, שבו נכתב ספק הסבר ספק תגו ־ בה, בשמונה סעיפים, מתורגמים לרוסית: "בימים האחרונים יש ניסיון לעוות את המציאות ולפגוע בעיר ובעירייה בנושא

אזולאי

העולים החדשים מתחייבים להישאר בעיר לפחות שנה, ואם

לא, הם עלולים להידרש להחזיר אלפי שקלים לקופת העירייה

העירייה: "כספי ציבור של משלמי הארנונה אינם הפקר והעירייה לא תאפשר ניצול כספי ציבור ע"י מי שרואים בעיר כתחנת ביניים"

8

10.2.2023 ˆ ידיעות הצפון, כרמיאל

Made with FlippingBook flipbook maker