כרמיאל 2.12.22

צילומים: ליאור אל חי

תהליך שיקום ארוך. ג'נאשווילי בבית המשפט, השבוע

"מעשיו מעידים על אכזריותו ועל מסוכנותו". בשיר (מימין) בבית המשפט

שנות מאסר לאדהם בשיר 10 : הלינץ' בעכו

"כל 'חטאו' של מור היה העובדה שהוא יהודי, וביש מזלו היה בכך שהגיע סמוך לבית אמו דווקא באותו יום נורא" "האירוע שלפנינו אינו אלא לינץ' שבמהלכו הותקף מור באופן קשה ואכזרי, והוא מהבולטים לרעה מבין אירועי 'שומר החומות'"

קורבן הלינץ' ג'נאשווילי מרוצה מהעונש, הנאשםהביעהתנצלות שנותמאסר על 10- מור ג'נאשווילי, שעדיין מנסה להשתקם, הגיע לביתהמשפטעםאמו והביעסיפוקמהעונש‰ בנוסף ל אלףשקל, ושנהמאסר על תנאי 150- הלינץ' ב"שומר חומות", בשיר יפצהאתהקורבן ב

והחברתי", נכתב. "מי שרודף – כשהוא חלק מהמון – אחר אדם בודד וחסר ישע, פגוע, פצוע ובסכנת חיים, ואינו מתנתק מההמון גם כאשר אותו המון זועם ואלים מפליא מכותיו באותו אדם השרוע על הקרקע, מעיד על עצמו, במעשיו שלו, על אכזריותו ועל מסוכנותו". לפני מתן גזר הדין אמר הנאשם כי הוא מתחרט ומתבייש במה שעשה. מור ג'נאשווילי, שנכח באולם, פרץ בבכי לאחר הקראת גזר הדין, הביע סיפוק מה צ עונש שנגזר והתחבק ארוכות עם אמו, שהודתה לפרקליטות. ביציאה מבית המשפט פרצה מהומה, כאשר בן משפחתו של הנאשם בשיר ניסה למנוע את צילומו. בפרשה זו הוגשו עוד כתבי אישום נגד תושבי עכו אחרים. נאשם נוסף, בילאל חי צ לואני מעכו, כבר הורשע בהתפרעות ונידון לשנת מאסר.

מהבולטים לרעה מבין אירועי 'שומר החו צ מות'", נכתב בגזר הדין. "כל 'חטאו' של מור היה העובדה שהוא יהודי, וביש מזלו היה בכך שהגיע סמוך לבית אמו דווקא באותו יום נורא. איש אינו אמור להיות מותקף במ צ דינתנו, והדברים נכונים וחמורים שבעתיים כאשר הסיבה לאותה מתקפה פרועה, היא זהותו הדתית לאומית של המותקף. מדובר בהתקפה מכוערת וחשוכה, המחייבת ענישה משמעותית". השופטים גזרו פה אחד על בשיר עונש חודשי 18 שנות מאסר בפועל, 10 של אלף שקל 150 מאסר על תנאי ופיצוי בסך לג'נאשווילי. "מור נחבל בצורה קשה בכל חלקי גופו, ומצבו הוגדר בינוני. במישור הפיזי הוא עבר הליך שיקום ממושך, חלק גדול ממנו בתנאי אשפוז, נאלץ להסתייע בכיסא גלגלים מספר חודשים, וגם כיום הוא נזקק להמשך טיפול ומעקב. פגיעה ממשית נוספת הייתה במישור הנפשי, התעסוקתי

הנאשם נמנה עמם, השליכו אבנים לעבר מכת"זית משטרתית וחסמו את נתיב הנסי צ עה בעזרת רהיטים וחפצים שונים. בהמשך עבר במקום מור ג'נאשווילי, שה צ תכוון לבקר את אמו, המתגוררת בשכונה. כשהבחין במתפרעים, ניסה לסגת, אולם אז החלו להשליך עליו אבנים ומקלות. כש צ ניסה להימלט בנסיעה, איבד שליטה על הרכב ופגע באחד הצעירים. לאחר מכן יצא מהרכב וניסה לברוח ברגל, אבל אז תפסו אותו המתפרעים והיכו אותו באבנים, אלות מעץ, מוטות ברזל, בעיטות ואגרופים, ולא חדלו ממעשיהם גם כאשר דימם ואיבד את הכרתו. בשיר הורשע על פי הודאתו, במסגרת הסדר טיעון, בעבירות של מעשה טרור של ניסיון לחבלה. ביום שני גזר הרכב שו צ פטי בית המשפט המחוזי בחיפה את דינו. "האירוע שלפנינו אינו אלא לינץ' שבמה צ לכו הותקף מור באופן קשה ואכזרי, והוא

מירית פנחס, אדי גל

בית משפט המחוזי בחיפה גזר עשר שנות מאסר על אדהם בשיר, שהורשע בתקיפה שביצע יחד עם אחרים באזרח יהודי בעכו במהלך מבצע שומר חומות. כמו כן נגזר עליו לשלם לנפ צ אלף 150 גע, מור ג'נאשווילי, פיצוי בסך שקל. "מי שרודף אחר אדם בודד וחסר ישע, פגוע, פצוע ובסכנת חיים, מעיד על עצמו – במעשיו שלו – על אכזריותו ועל מסוכנו צ תו", כתבו השופטים. ביוני אשתקד הוגש נגד בשיר, תושב , ונגד שני נאשמים נוספים, כתב 25 עכו, בן אישום אשר ייחס להם עבירות שונות בה צ קשר להתפרעות בעכו במהלך מבצע שומר החומות, על רקע לאומני גזעני. על פי כתב האישום, חודש קודם לכן התאספו עשרות צעירים, מרביתם רעולי פנים, חמושים במ צ קלות ואבנים ברחוב בעכו. הצעירים, אשר

הגורמיםשהתקינו אתהמצלמותבניגוד לחוק נחקרו ולאחר מכן שוחררו בתנאיםמגבילים ‰ החקירה נמשכת מצלמותפיראטיות 68 נהריה: פורקו

חיפושים במספר כתובות בעיר על פי צו בית משפט, ובמהלך הפעילות איתרו מצלמות אבטחה שהותקנו 68 והסירו כ באופן פיראטי הצופות לשטחים ציבוריים. מצלמות האבטחה נתפסו על ידי השוט צ רים והועברו להמשך טיפול חוקרי המש צ טרה והחשודים בהתקנתם עוכבו לחקירה בתחנת משטרת נהריה. הגורמים שהתקינו את המצלמות בניגוד לחוק נחקרו ולאחר מכן שוחררו בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.

אדי גל

צ � מ 68 המשטרה הסירה השבוע כ - למות אבטחה שהוצבו באופן פירא צ טי, הפונות לשטחים ציבוריים במ צ קומות שונים ברחבי העיר נהריה. זאת במסגרת המאבק נגד גורמי פשיעה בעיר. במהלך פעילות של מחלק המודיעין והבי צ לוש של תחנת נהריה, בשת"פ לוחמי יס"מ וכלבן כנגד גורמים מחוללי פשי צ עה אשר פוגעים בשגרה ובמרקם החיים הנורמטיבי בעיר נהריה, ערכו השוטרים

צילום: דוברות מחוז חוף

10

2.12.2022 ˆ ידיעות הצפון, כרמיאל

Made with FlippingBook Ebook Creator