כרמיאל 2.12.22

הודעה לציבור על ביצוע פרויקט ניקוי ופינוי אסבסט פריך משולי הרחובות קק"ל ויצחק שדה

בימים אלה החל פרויקט לניקוי ופינוי אסבסט פריך משולי הרחובות קק"ל ויצחק שדה ברסקו שיימשך בתקופה הקרובה.

מדובר בשלב הראשון בפרויקט רחב שכולל שדרוג, חידוש ופיתוח נרחב של כלל התשתיות ברחובות אלה.

העבודה מתבצעת באמצעות קבלן מורשה לביצוע עבודות באסבסט פריך ובליווי צמוד של מפקח אסבסט מוסמך ומורשה מטעם המשרד של 1-2022/0043 להגנת הסביבה ועיריית נהריה, בהמשך להיתר המשרד להבנת הסביבה.

www.nahariya.muni.il

עיריית נהריה

9

ידיעות הצפון, כרמיאל ˆ 2.12.2022

Made with FlippingBook Ebook Creator