מוסף נדל"ן חיפה 13.5.24

"עצי הפיקוס גרמו לפגיעה קשה בצנרת ומערכת הביוב בבית" תושבת תובעת את העירייה שמתגוררת ברחוב גוש חלב קרית ביאליק טוענת שהעירייה שתלה עצי 90 אישה סיעודית בת אלף שקל 100 סכום התביעה: מעל פיקוס סמוך לביתה שהשורשים שלהם גורמים לה נזקים קשים

בהסרת העצים שנשתלו על ידי הנתבעת ועל הנזקים שנגרמו לתובעת. דא עקא, שפניות התובעת, באמצעות בנה, בכתב, בעל פה, בשיחות טלפון ובמכתבי ההתש ראה נפלו על אוזניים ערלות, ולא נותר להם מנוס אלא להגיש תביעה זו". התובעת מבקשת שבית המשפט יוצא צו המורה לעירייה לפעול לכריתה מיידית של העצים ופקיד היערות לאשר את הכריתה וכן לחייב את העירייה בתש שקלים בגין 135,000 שלום פיצויים בסך הנזיקין שנגרנו לנכס התובעת. הפיקוס נחשב לעץ מאוד פופולרי בארץ בעיקר בזכות עלוותו הירוקת עד, אולפ אי ההתאמה של הפיקוס לסביבה העירונית באה לידי ביטוי בראש ובש ראשונה בשורשים החזקים שלו. מאחר שמדובר בצמח חזק ועמיד שאינו דורש השקיה סדירה, השורשים שלו חזקים ומפותחים במיוחד, דבר שבא לידי ביטוי בצימוח מהיר לכל הכיוונים ובכל העוש מקים תוך הפגנת יכולות מרשימות בכל הקשור להתמודדות עם מכשולים כמו ריצוף, שבילים ואפילו צינורות ביוב, מה שגורם לעתים קרובות לנזקים קשים ובש צורך לכרות את העץ. טרם הוגש כתב הגנה בתיק.

אדי גל

90 תושבת רחוב גוש חלב בת מקרית ביאליק הגישה לבית משפט השלום בקריות תביעה

אלף שקל נגד עיריית קרית 135 על סך ביאליק ופקיד היערות מחוז צפון, בטעש נה כי עצים שנשתלו ברחוב, קרוב לביש תה, גרמו לפגיעה ולנזקים במערכת הביוב בביתה. מהתביעה, עולה כי התובעת מתגוש ררת מזה שנים באותו בית, יחד עם מטש פלת סעודית. "במקום שהתובעת תזכה, ולו מפאת גילה, לחיים שלווים ותקינים בביתה, מעשיה ומחדליה של הנתבעת מפרים את שלוות חייה, מקשים עליה את המגורים בביתה וגורמים לה לנזקים ממונים ובלתי ממוניים" נטען בתביעה. הטענה המרכזית היא כי העירייה שתלה בקרוב לבית התובעת עצי פיש קוס, כאשר חלק מהעצים גובלים בחצר ביתה. "לפני מספר שניט החלה התובעת לסבול מסתימות חוזרות ונשנות במערש כות הביוב והאינסטלציה בביתה, לרבות במערכת השירותים, המקלחת והברזים. התובעת ובנה נאלצו להזמין בכל פעם אנשי מקצוע שונים כדי לטפל בתקלות

לפני מספר שנים החלה התובעת לסבול מסתימות חוזרות ונשנות במערכות הביוב והצנרת

צילום: דנה קופל | ) עצי פיקוס בסביבה עירונית (לצילום אין קשר לכתבה

עת גרמו וממשיכים לגרום וגורמת לה הן לנזקים ממוניים והן לנזקים בלתי מממוניים ברורים. התובעת ובנה ניסו לפנות לעירייה מספר רב של פעמים בבקשה לכריתת העצים כדי להביא להש פסקת המטרדים ואף צירפו לפניותיהם חוות דעת של אגרונום, מהנדס, אנשי מקצוע לרבות אינסטלטורים ואנשי גינון, שעמדו כולם על הצורך המיידי

ובמטרדים, והובהר לה כי המקור לתקש לות הינו עצי הפיקוס הגובלים בביתה של התובעת, ששלחו את שורשיהם אל גינת התובעת, אל תוך מערכות הביוב והאינסטלציה וגרמו לסתימות, ואף שלחו שורשים לתוך ביתה של התובעת באופן שפוגע במרצפות ובקירות ביתה". בתביעה נטען עוד: "שתילת העצים על ידי הנתבעת בסמוך לביתה של התובש

תביעה: השוכר ממשיך לגור בדירה לאחר סיום תקופת השכירות וגם לא משלם מקרית מוצקין, טוענת בתביעה כי הדייר מסרב לפנות דירה 79 בעלת דירה בת ברחוב החשמונאים אחרי תום החוזה, והדירה מוזנחת ועמוסה בזבל וריחות קשים בשלב הראשון היא מבקשת לפנותו ובשלב הבא תתבע פיצוי

התובעת ציינה כי פנתה

רר לה כי: "הדירה מבולגנת עמוסה בזבל ובגדים זרוקים בכל פינה וקשה להתקש רב לדירה מחמת הריחות עולים ממנה. משביקשה ביתה של התובעת כי הדירה האורכות שניתנו, 2 תפונה לאחר תום אימו של הנתבע השיבה: 'אני לא הולכת לשום מקום, אני נשארת פה'". התובעת ציינה עוד כי היא מפצלת את הסעדים כאשר תחילה היא מבקשת שבית המשפט יורה על פינוי הנתבע מהדירה ובמשך תגיש תביעה נוספת בגין הנזקים שנגרמו לה ולדירה. טרם הוגשה כתב הגנה.

שתקופת השכירות הסתיימה, לא משלם את דמי השכירות ולא מפנה את המושכר כאשר המושכר הינו במצב בכי רע, מוזש נח, לא מתוחזק עמוס בזבל, כאשר עולים ממנו ריחות של צחנה" נטען בתביעה. התובעת ציינה כי פנתה לנתבע כדי שיכסה את החובות שלו ויפנה את הדירה אך מכתבה לא זכה לכל התייחסות ומענה אלא להתעלמות מוחלטת, לטענתה. עוד ציינה כי התנהלות הנתבע מהווה הפרה יסודית של הסכם השכירות. לטענת התובעת, פעם אחת הסכימה אימו של הנתבע להכניס אותה לדירה ואז התבש

חודשים, על מנת למצוא דירה אחרת ואחיו אך שילם לתובעת המחאה עבור דמי השכירות לעוד שלושה חודשים. בהמשך ביקש אורכה של עוד חודשיים ושילם גם עבור השכירות לתקופה הנוש ספת השנייה בשתי המחאות. מאז סיום ההארכה השנייה בשכירות, בסוף חודש , מתגורר הנתבע בדירה, 2023 דצמבר מסרב לפנות אותה ולא משלם דמי שכיש רות. "הנתבע ביחד עם אימו הינו המחזיק בפועל במושכר, זאת בניגוד גמור לדין ולהסכם השכירות תוך שהוא במזיד ובעש זות מצח מחזיק במושכר שלא כדין לאחר

אדי גל

לנתבע כדי שיכסה את החובות שלו ויפנה את הדירה אך מכתבה לא זכה לכל התייחסות ומענה

תושבת קרית מוצקין, אלמנה , הגישה לבית משפט 79 בת השלום בקריות בקשה לפינוי

שוכר, לאחר שלטענתה אדם ששכר ממנה דירה ברחוב החשמונאים בעיר ממשיך להתגורר בה לאחר תום תקופת השכירות. 2022 הדירה הושכרה בחודש אוגוסט למשך שנה, תמורת שכר דירה בסך ש � שקלים לחודש. בתום תקופת ה 1400 כירות ביקש הנתבע אורכה של שלושה

44

13.5.2024 ˆ ידיעות המפרץ, חיפה

Made with FlippingBook - Share PDF online