מוסף נדל"ן חיפה 13.5.24

קנות דירה בפריסייל בזום בפרוייקט ל המגורים החדש "שערי העיר עכו" חברת שובל בונה את הרובע החדש שצמוד לעכו, במסגרת הסכם גג של העירייה והמדינה לבניית אלף תושבים 30- השכונה שכבר מצויה בפיתוח צפויה לאכלס כ יחידות דיור חדשות 17,780 חלק גדול מהרוכשים הם מישובי קו העימות דירות 8,000- חדשים ב

בנוסף, יוקצו שטחים ירוקים רבים, פאנ רקים, מוסדות ציבור וקהילה, גני ילדים 6 בתי ספר מקיפים ו 3 ובתי ספר, וייבנו בתי ספר יסודיים. רובע עצמאי מבחינת תעסוקה מתוכנן לקום ברובע 2000 פארק הייטק. עד כה שווקו בהצלחה יחידות מגורים ברובע. מדובר ברובע מגונ רים חדיש ששייך מוניציפלית לעיר עכו אבל יתנהל באופן עצמאי לגמרי מכל הבנ חינות. הרובע בנוי על צומת דרכים ארנ , כביש 4 צית. קרבה לתחנת רכבת, כביש עכו צפת. השכונה ממוקמת במרחק נגיעה ממוסדות אקדמיה מובילים כגון אורט בראודה בכרמיאל והמכללה האקדמית גליל מערבי הסמוכה. קומפלקס מגורי היוקרה "פארק צמרת עכו", מוקם ברובע המגורים "שערי העיר 13 עכו", בסמוך לקיבוץ שומרת, וכולל 300 קומות וסה"כ כ- 9 ו- 5 בניינים בני נ � חדרים, דירות גן ופ 3-7 יח' דיור, דירות . פארק צמרת 1,355,000 - טהאוזים, החל מ עכו צופה לפארק ירוק המהווה ריאה ירונ קה לסביבה וישולבו בו שבילי אופניים, גני שעשועים וחיי קהילה משותפים.

דורון סולומון

| " "שערי העיר עכו הדמיה: יח"צ

בימים אלה נמצאים בעיצומן העבודות לפיתוח רובע המגונ רים החדש בעכו שמשתייך

מוניציפלית לעיר אולם המדינה שיווקה אותו כרובע נבדל במטרה למשוך אוכנ לוסיה חדשה. בעבר, יזמים "הסתירו" את השכונה החדשה כדי שלא תזוהה עם העיר לה היא שייכת. (כך היה המיתוג של אור ים ששייכת לאור עקיבא). בקבוצת שובל שבונה בשכונה החליטו שלא צריך להסתיר את העובדה שמדונ בר בעכו וקראו לפרויקט שלהם "פארק צמרת עכו". לפני כחודש החלו בפרינ סייל לפרויקט במקביל להעלאת קמנ פיין שלטי חוצות. בסוף פברואר פתחו את המכירות כאשר את הפריסייל בחרו 227 לקיים במתכונת זום, בו השתתפו כ 68 מהנרשמים לזום) כאשר 80% איש ( מהם כבר שריינו דירה. לדברי ארז הרוש, בעלי חברת הפרסום אולמארקט, מרבית הרוכשים בפריסייל הם משקיעים. לדבריו, למוניטין של העיר אין שום חשיבות היום. "הלקונ חות היום לא מסתכלים על העיר אלא

רוט: "לרוכשים

היום יש דרישות ובצדק, לחוות ולראות בצורה

אלף תושבים חדשים 30 לאכלס כ- 380 יחידות דיור ותכיל גם כ- 8000 ב דונם של אזור תעשייה, תעסוקה ומסנ יחידות הדיור שעתידות 8000 חר. מתוך יחידות כבר שווקו על 2000 להיבנות, ידי רמ"י. תושבי עכו הקיימים והחדשים, ייהנו מהטבת המס החדשה שעומדת על אלף שקלים. 168 ותקרת הכנסה של 12% השכונה תתוכנן על פי עקרונות הקיימות ועתידה להיות שכונה ירוקה. כך למשל תשולב בשכונה טיילת עינ רונית ירוקה המשלבת בתוכה את נתיב הזרימה של נחל עכו.

על הרבה אלמנטים אחרים. רוצים היום שקיפות ולכן אין טעם להחביא כי זה עלול לעשות את הפעולה ההפוכה ולכן אפשר להפוך חסרון כביכול ליתרון על ידי הדגשת הסיפור כבר בפתיחה. הצנ רכנים מספיק אינטילגנטיים ולא צריך להחביא מידע אלא להבליט את היתרונ נות של העיר". , נחתם הסכם גג 2017 קצת רקע: בשנת בין עיריית עכו, משרד השיכון והבינוי יחידות 17,780 ומשרד האוצר, לבניית דונמים. 3463 דיור חדשות, בשטח של השכונה שכבר מצויה בפיתוח צפויה

מדויקת מה הם רוכשים והטכנולוגיה מאפשרת לנו להראות מה בדיוק מקבל הרוכש"

התחדשות עירונית: סקר: עלייה חדה בהתחלות בנייה בחיפה והצפון ובמחוז צפון עליה של 38% במחוז חיפה והקריות נרשמה עלייה חדה של 2023 בשנת בשאר המחוזות בארץ חלה ירידה ובראשם מחוז ירושלים 9%

בהתחלות הבנייה. 2.6% ירידה קלה של עו"ד שבות רענן, שותפה מנהלת של מרחב צפון בחברה לפיתוח והתחדשות עירונית, אומרת כי במחוז חיפה ההתחנ 23% דשות העירונית היוותה השנה כ- מהתחלות הבנייה, אולם עדיין מדובר בנתונים נמוכים ביחס לצרכים. נתוני הלמ"ס מתייחסים גם למספר הדירות שנהרסו בכל מחוז, ובשנה האחרונה במנ דירות ישנות 145 חוז הצפון נהרסו רק במסגרת הליכי התחדשות ובמחוז חיפה דירות. זאת בזמן שאזור הצפון 405 רק נתון לסיכון כפול: מועדות גבוהה לרנ עידות אדמה, לצד המצב הבטחוני הננ פיץ בצפון והסכנה מטילי החיזבאללה.

יח"ד 1,328 , 2023 החלו להבנות בשנת 38.5% בהתחדשות עירונית, עלייה של ביחס לשנה קודמת ובמחוז צפון החלה 8.8% יח"ד עלייה של 422 בנייה של ביחס לשנה קודמת. בשאר המחוזות נרשמה ירידה. במחוז ירושלים החלה יח"ד במסגרת הריסה 656 בנייה של ו � לע 42.2% ובנייה מחדש, ירידה של . במחוז הדרום החלה בנייה 2022 מת יח"ד במסגרת הריסה ובנייה 207 של ביחס לשנת 33.7% מחדש, ירידה של , במחוז תל אביב החלה בנייתן של 2022 מכלל 53% יח"ד המהווים אמנם 6,137 התחלות הבנייה בהתחדשות עירונית ביחס 16.8% אבל גם מסמנים ירידה של לשנה שעברה. גם במחוז המרכז נרשמה

אדי גל

למרות ירידה כללית בהתחנ לות הבנייה במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית, בשנת

במחוז חיפה והקריות נרשמה 2023 . כך עולה מניתוח 38% עלייה חדה של התחלות הבנייה של הלמ"ס שביצעו בחברה לפיתוח והתחדשות עירונית, חברה מארגנת המתמחה בליווי בעלי דירות בפרויקטים של פינוי ובינוי. החלו להבנות 2023 סה"כ בשנת יח"ד במסגרת הריסה ובנייה 11,486 2022 בשנת 12,980 מחדש לעומת ו � אולם בחינת הנת 11.5% ירידה של נים לפי מחוזות מגלה מגמה מעורבת,

| עו"ד רענן צילום: אביעד תבל

צילום אילוסטרציה: א.יניר | פרוייקט בניה

כאשר רק במחוזות חיפה והצפון נרשמה עלייה בהתחלות הבנייה. במחוז חיפה

ידיעות המפרץ, חיפה ˆ 13.5.2024 45

Made with FlippingBook - Share PDF online